Vetenskaplig studie visar att GARDskin™ är det mest tillförlitliga testet för att bedöma om kemiska substanser kan orsaka hudallergier

Lund, 31 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att en ny vetenskaplig studie visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera substanser med bättre tillförlitlighet än den rekommenderade kombinationen av dagens marknadsledande testmetoder. Anledningen till att regulatoriska myndigheter rekommenderar användning av fler än ett test är att dagens testmetoder uppvisar en relativt låg tillförlitlighet. De positiva resultaten från den nu publicerade studien indikerar att GARDskin™ skulle kunna etableras som det första djurfria stand alone-testet, och därmed bli en ny global industristandard för toxikologisk utvärdering av kemiska substanser.

Inom kosmetikaindustrin är det i fler och fler länder förbjudet att testa ingredienser och slutprodukter på djur. Även inom andra branscher växer sig behovet av djurfria och tillförlitliga testmetoder allt större. De främsta drivkrafterna är striktare myndighetskrav och strävan efter att minska användningen av djurförsök.

En ny vetenskaplig studie visar att SenzaGens testmetod GARDskin™ är mer tillförlitlig än de djurfria testmetoder som idag dominerar marknaden för hudallergitestning; DPRA, KeratinoSens (ARE-Nrf2 luciferase) och h-CLAT. Till följd av att dagens enskilda testmetoder har en relativt låg tillförlitlighet (accuracy), rekommenderar regulatoriska myndigheter att dessa kombineras för att bättre kunna förutsäga om en viss substans är allergiframkallande. Inte ens om några av dagens marknadsledande tester kombineras, uppnås dock en tillförlitlighet på samma höga nivå som GARDskin™.

”Den nypublicerade vetenskapliga studien visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera sina substanser med lika bra eller bättre träffsäkerhet än med en kombination av flera testmetoder. GARDskin™ har därmed potential att effektivisera testningen av kemiska substanser vad gäller tidsåtgång, resurseffektivitet och kvalitet”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Den vetenskapliga studien har utförts av Dr David W Roberts vid School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, Liverpool John Moores University i Storbritannien. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Regulatory Toxicology and Pharmacology och kan nås via denna länk : “Is a combination of assays really needed for non-animal prediction of skin sensitization potential? Performance of the GARD™ (Genomic Allergen Rapid Detection) assay in comparison with OECD guideline assays alone and in combination” 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli kl. 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på http://www.senzagen.com.