SenzaGens styrelseordförande Carl Borrebaeck tilldelas BiotechBuilders Award 2017

SenzaGens styrelseordförande, professor Carl Borrebaeck, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen BiotechBuilders Award för sin banbrytande medicinska forskning och framträdande roll som entreprenör inom Life science, bland annat som medgrundare till SenzaGen, Immunovia, Alligator Bioscience och BioInvent. Utmärkelsen delades ut i samband med BiotechBuilders sammankomst i Stockholm den 28 augusti. Genom sitt engagemang i SenzaGen har Carl Borrebaeck bidragit till utvecklingen av GARD™ – ett genbaserat test för utvärdering av kemiska substansers allergiframkallande egenskaper, vilket eliminerar behovet av djurförsök.

Carl Borrebaeck tilldelades priset med motiveringen att han är en flerfaldigt framgångsrik entreprenör som bidragit till skapandet av en rad nya life science-företag, inklusive, bl.a. Alligator Bioscience, Immunovia, BioInvent och SenzaGen, varav de tre förstnämnda har introducerats på börsen. Även hans ansträngningar för att bygga vetenskapliga nätverk, bland annat Medicon Village, NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship) och Cancer Crosslink Conference, bidrar till hans position som en framstående ”bioteknikbyggare” och god representant för svensk life science.

Carl Borrebaecks senaste startup-företag SenzaGen har sin bas just på Medicon Village i Lund. Bolaget utvecklar och säljer allergitester till framför allt kosmetika- och kemikaliebranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en alternativ metod för allergitester som eliminerar behovet av djurförsök. Metoden har utvecklats under ett tiotal år av en forskargrupp vid Lunds universitet, under ledning av Carl Borrebaeck, professor och prefekt, och Malin Lindstedt, professor och universitetslektor, båda vid Institutionen för Immunteknologi. GARD utnyttjar det mänskliga genomet för att klassificera kemikalier, och utvärdera hur dessa framkallar reaktioner i mänskliga celler. Idag äger SenzaGen patenten och driver utvecklingen och den globala marknadsföringen av GARD-testerna. SenzaGen planerar en listning på Nasdaq First North under september 2017. 


För mer information, vänligen kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Tel:  0768 284822Om GARD
Genom att analysera ett hundratalmarkörer, genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 70-75 % precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.


Om BiotechBuilders
 
BiotechBuilders startades i Danmark, 2002, av Dr Jørgen Thorball en tidig morgon på Köpenhamns flygplats, Kastrup. Nyheter om en döende bioteknikindustri krävde åtgärder för att stimulera entreprenörer och ge nytt liv till branschen. Dr Torberg bjöd in ledande life science-företag för att initiera den första BiotechBuilders-träffen. I en lekfull och inspirerande miljö gavs de olika företagens grundare, visionärer, riskkapitalister och verkställande direktörer möjlighet att skapa nätverk och utbyta idéer. År 2009 testades evenemanget även i Sverige och har sedan dess hållits årligen i Stockholm, och det har varit en stor framgång och mycket uppskattat bland de deltagande.


Tidigare mottagare av det prestigefyllda svenska priset har varit:

  • Mathias Uhlén (2016)
  • Saeid Esmaeilzadeh & Ashkan Pouya (2015)
  • Gunilla Lundmark (2014) 
  • Thomas Eldered (2013)
  • Johan Malmqvist (2012)
  • Hans Wigzell & Conny Bogentoft (2011)
  • Elisabeth Lindner (2010)
  • Torbjørn Bjerke (2009)