SenzaGens orderingång från kemikalieindustrin fortsätter att öka

SenzaGen har fått ytterligare en uppföljningsorder från det globalt ledande kemikaliebolag som beställde tester tidigare i år. Även denna gång omfattar uppdraget tester med SenzaGens innovativa djurfria testmetod för hudsensibilisering, GARD®skin. Ordern är värd cirka 0,8 MSEK och testningen kommer att ske på bolagets GLP-certifierade laboratorium i Lund under första halvåret 2024.

Orden är den andra från kunden på kort tid och följer efter en framgångsrik utvärdering av GARD®skin under 2022–2023. Testningen är kopplat till ett av bolagets forsknings- och utvecklingsprojekt och syftar till att undersöka om deras nya produktkandidater potentiellt kan orsaka hudallergi.

”Våra nära relationer med stora världsomspännande bolag är ett tecken på bolagets ställning inom toxikologimarknaden och är avgörande för vår tillväxt. Denna order bekräftar både vår försäljningsstrategi och det växande förtroendet från kemikaliekunder. GARD® har förmågan att identifiera allergener hos en grupp mycket svårtestade kemikalier. Redan i år har kunden beställt tester för mer än 2 miljoner kronor och det är tydligt att de ser unika fördelar med hur testet kan lösa deras problem. Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta nära kunden för att säkerställa tillförlitliga resultat och bidra till säkrare och mer etiska produkter på marknaden inom kemikalieindustrin”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef SenzaGen.

Testplattform GARD® avgör om kemikalier kan orsaka allergi och vänder sig till företag som vill öka träffsäkerheten i sina testresultat och säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks. Den unika plattformen kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket gör metoden både effektivare och mer träffsäker än både traditionella djurbaserade metoder och andra alternativa djurfria metoder för denna typ av komplexa kemikalier.