SenzaGens bokslutskommuniké 2022: Genombrott för SenzaGen i både försäljning och teknologi

VD-kommentar

”Vårt genombrottsår 2022 avslutades mycket starkt där försäljningen under andra halvåret ökade med 110 procent till 21,8 MSEK. Den organiska försäljningen bidrog med 12,1 MSEK motsvarande en ökning med 70 procent. Under senare delen av året såg vi en stark efterfrågan på GARD®-tester som i hög grad drivits av OECD-godkännandet som kom tidigare under året. Sammantaget ökade vår försäljning under året med hela 171 procent till 41,8 MSEK. Med vårt OECD-godkända test, nya innovativa tester och ett bredare erbjudande på en marknad som fortsätter att växa genom teknologiska, regulatoriska och etiska drivkrafter ser jag att vi har ett väldigt gynnsamt läge för fortsatt hög tillväxt.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Helåret 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 41,8 MSEK (15,4).
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -15,7 MSEK (-27,3).
  • Resultatet per aktie blev -1,03 SEK (-1,35).
  • Likvida medel per den 31 december uppgick till 40,0 MSEK (69,2).
  • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker till bolagets aktieägare.

Andra halvåret 1 juli – 31 december

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,8 MSEK (10,4).
  • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,6 MSEK (-15,5).
  • Resultatet per aktie -0,47 SEK (-0,78).

Väsentliga händelser under andra halvåret

  • SenzaGen slutförde sitt hittills största testuppdrag på GARD®skin från en ny världsledande kemikaliekund till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK.
  • SenzaGen förvärvade italienska ToxHub, aktiva inom toxikologisk rådgivning med specifik expertis inom medicinteknik och farmakologi.

Webbsänd livepresentation
SenzaGen bjuder in media och investerare till en webbsänd livepresentation den 16 februari kl 14.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med efterföljande frågestund modererad av Redeyes analytiker Gustaf Meyer. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag 16 februari klockan 14:00–15:00.
Webbsändningen nås på: https://www.redeye.se/events/872235/live-q-senzagen-2

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/