SenzaGen utser likviditetsgarant

SenzaGen har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avsikten är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för SenzaGens aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag den 11 maj 2023.