SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Lund, 16 juli, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) och det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe meddelar idag att de har ingått ett distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™. GARD™-portföljen består av djurfria tester som har utvecklats av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Avtalet bekräftar intresset för SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter på den viktiga franska marknaden. Avtalet innebär att Eurofsafe kommer att marknadsföra och sälja GARDskin™ och GARDpotency™ till sina kunder.

Eurosafe är ett högspecialiserat kontraktslaboratoruim (CRO) med kompetens och expertis inom toxikologiska och regulatoriska tjänster, som strävar efter att erbjuda de bästa testerna till sina kunder. Eurosafe genomför in vitro-tester med fokus på kosmetik- och läkemedels-industrin. Enligt avtalet kommer Eurosafe att marknadsföra GARD™ djurfria tester för hudsensibilisering till sin stora kundbas.

GARD™ är en plattform med djurfria allergitester utvecklade av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Plattformen erbjuder hudsensibiliseringstestning med en noggrannhet på 94% och den unika möjligheten att lägga till potency-klassificering enligt regulatoriska krav. Samtidigt eliminerar GARD™ behovet av försöksdjur då testerna utförs i provrör (in vitro).

"Detta avtal är viktigt eftersom det öppnar upp våra möjligheter på en mycket stor marknad, den franska kosmetik- och läkemedelsindustrin. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med en så kompetent och välrenommerad partner som Eurosafe. Tillsammans har vi en klar vision om hur GARD™ kan bidra till marknaden för in vitro tester", säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

"Efterfrågan från våra kunder i kosmetik- och läkemedelsindustrin på högpresterande djurfria allergitest ökar ständigt och vi strävar efter att erbjuda den bästa och senaste tekniken. GARD™-portföljen är unik med sitt holistiska tillvägagångssätt och bidrar starkt till en modern teststrategi”, säger Ashwani Sharma, General Manager för Eurosafe.

För mer information, kontakta: 

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Epost: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Ashwani Sharma,
General Manager, Eurosafe
Epost: ashwani.sharma@eurosafe.fr
Telefon: + 33 7 85 00 40 56

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Om Eurosafe

Eurosafe är ett franskt kontraktslaboratorium (CRO). I över 30 år har Eurosafe hjälpt sina kunder över hela världen att utveckla kosmetik och läkemedel med tre olika typer av tjänster: in vitro-tester, test på försökspersoner och regulatorisk toxikologi. Vårt erbjudande kompletteras nu med GARDskin och GARDpotency och tillsammans med våra DPRA, H-Clat och Sens-Is-tester är Eurosafe unikt i EU med en komplett uppsättning standardtester och innovativa sensibiliseringstester.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl. 08:50

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.