SenzaGen tar sin största order på djurfri testning med GARD® – värde 4,2 MSEK

SenzaGen har säkrat en order för djurfri testning med GARD®skin Dose-Response från en större internationell branschorganisation. Ordern, som är värd 4,2 MSEK, är den enskilt största beställningen av GARD®-tester någonsin, vilket bekräftar teknologins styrka och många unika användningsområden. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under de kommande sex till nio månaderna.

SenzaGens unika GARD®skin Dose-Response-test ger kunden information om vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas i konsumentprodukter utan att orsaka hudallergier hos människor.

”Skiftet från djurtester till metoder som ger bättre resultat för människor pågår inom den toxikologiska testningsindustrin och SenzaGen går i täten när det gäller hudsensibilisering. Denna order, som är vår största hittills, är ett resultat av GARD®-teknologins unika möjligheter att ge kvantitativ information och det goda samarbete vi utvecklat med kunden under lång tid. Den markerar en mycket viktig milstolpe för oss som bolag och stärker väsentligt vår position på marknaden. Vi ser mycket fram emot att ge kunden de värdefulla data som bestämmer säkra nivåer för ämnen hos människor, ett behov som industrin länge har uttryckt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB.

GARD®skin Dose-Response är ett unikt djurfritt test som ger kvantitativ information om vid vilken koncentration ett ämne är allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin identifiera den koncentration av ett ämne vid vilken den är säker att använda för människor, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.