SenzaGen tar order från större amerikanskt kemikaliebolag för tester med GARD®skin & GARD®potency

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från ett amerikanskt bolag med global verksamhet inom kemikalieindustrin. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,4 MSEK, omfattar tester med både GARD®skin och GARD®potency. Avgörande för ordern var GARD-teknologins unika förmåga att utan djurförsök hantera komplexa blandningar och kunna ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Kunden har global närvaro med huvudkontoret placerat i USA. Inom koncernen finns en rik innovationstradition med ett ledande produkt- och teknikutbud. Den nya ordern är ett resultat av en framgångsrik utvärdering av GARD tidigare under 2020 och är kopplad till ett av bolagets forsknings och utvecklingsprojekt.

“Jag är mycket glad över detta samarbete och ser fram emot att stötta denna kund i deras riskbedömning av kemikalier nu och i framtiden. Kemikalieindustrins behov av säkra tester är mycket omfattande och detta projekt är helt i linje med vårt kommersiella fokus och kundens arbete med 3R-frågor – att minska, förfina och ersätta djur under allergitestning. Det är med globala kunder som denna vi bygger trovärdighet och lägger grunden för värdeskapande och framtida tillväxt”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

SenzaGens testplattform GARD har högst noggrannhet av in vitro-metoder för hudsensibilisering av kemikalier, inklusive formuleringar som traditionellt anses vara svårbedömda. Testerna vänder sig till företag som med förbättrad teststrategi vill säkerställa produktsäkerhet samtidigt som djurstudier undviks.