SenzaGen tar ett första steg i Kina – samarbetar med ledande expert

SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) har inlett ett samarbete med Guangzhou Chn-Alternative Biotechnology Co., Ltd (CHNALT), en ledande aktör inom alternativa, djurfria testmetoder i Kina. Det nya samarbetet syftar till att etablera lokala nätverk och ge SenzaGens cellbaserade testmetod GARD® ett försprång in på den kinesiska marknaden den dag marknaden är fullt redo för djurfria testmetoder av kemikalier. Kina är en av världens största marknader med på sikt ett förväntat förbud mot djurförsök inom exempelvis kosmetika.

Dr Shu-jun Cheng är VD på CHNALT och är en av Kinas ledande toxikologer och key opinion leaders inom alternativa, djurfria testmetoder. Han är verksam som professor på Shanghai Jiao Tong-universitet, ett av Kinas mest ansedda lärosäten och forskningscenter.

”Vi är mycket glada över att kunna inleda ett formellt samarbete med en aktiv och väl ansedd aktör inom djurfria testmetoder i Kina. Dr Cheng är en stark röst och driver sedan många år utvecklingen av alternativa testmetoder i Kina. Som partner till SenzaGen kan han erbjuda kompetens och direktkontakt till industrin samt stegvis etablera GARD som det självklara valet av djurfri testmetod. Det kommer att uppstå många möjligheter och vi kommer att vara beredda den dag marknaden är redo för våra produkter”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

SenzaGens strategi är att knyta till sig starka partners på marknader där djurförsök är förbjudet eller där ett förbud förväntas införas. Än så länge är djurdata till största del obligatoriskt i samband med allergitestning av substanser i Kina, men starka krafter arbetar för alternativa metoder och på sikt ett förbud.

"Vi ser fram emot att driva förändringen inom branschen och akademin tillsammans med SenzaGen. Vår ambition är att alternativa testmetoder ska bli accepterade inom kemikalie- och kosmetikabranschen i Kina. Vi är övertygade om att GARD, som nästa generations genombaserade testmetod, kommer att bli ett kvalitetsverktyg för forskning och utveckling av säkrare, allergifria produkter", säger Shu-jun Cheng, VD för CHNALT.

GARD® är ett genom-baserat test som har högre tillförlitlighet än övriga tillgängliga testmetoder på marknaden. Testet ger kunderna viktig säkerhetsinformation om risken att kemiska ämnen orsakar allergier hos människor.

För mer information, vänligen kontakta: 
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822 

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944 

Om GARD® 
GARD är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans. 

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.