SenzaGen och det amerikanska forskningsinstitutet RIFM i samarbete för nästa generations test för fotosensibilisering

SenzaGen har inlett ett samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet för doftämnen, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Samarbetet innebär att SenzaGen, med stöd av ekonomiskt bidrag från RIFM, kommer att testa ett antal substanser från RIFM för att bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus, så kallad fotosensibilisering. Samarbetsavtalet löper under 2020-2021.

RIFM är ett internationellt vetenskapligt institut som säkerställer säker användning av doftmaterial i konsumentprodukter. Att främja utvecklingen av nya och innovativa säkerhets- och allergitester är en del av RIFM:s verksamhet och idag finns få träffsäkra testmetoder som inte innebär djurförsök. SenzaGen och RIFM har nu valt att ingå ett samarbete där tillämpningen av GARDskin, SenzaGens djurfria test för bedömning om ämnen kan orsaka hudallergi, kommer att vidareutvecklas för att omfatta fotosensibilisering. Teknikanpassningen ligger i linje med SenzaGens strategi att möta fler kundbehov genom att optimera och utöka sitt produkterbjudande.

”Vi är väldigt stolta över att få det här förtroendet från RIFM, ett världsledande forskningsinstitut för doftämnen. Samarbetet med RIFM innebär ett stimulerande kunskapsutbyte och en möjlighet att testa och vidareutveckla en applikation som kan bedöma om doftämnen kan orsaka hudallergi vid exponering av solljus. Behovet av att kunna mäta risken för fotosensibilisering är betydande för exempelvis produktutvecklande bolag inom kosmetika- och kemikalieindustrin, vilka är två av våra prioriterade branscher”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

De båda bolagen ser fram emot att tillsammans bidra till en hållbar och etisk utveckling av testmarknaden.

”Att identifiera fotosensibilisering hos doftämnen med hög träffsäkerhet är ett behov som intressenter inom doftindustrin länge har uttryckt. Vi stödjer SenzaGens satsning på moderna teknologier och alternativa metoder till djurtester, med målet att RIFM ska kunna använda nya innovativa metoder utan att tumma på vetenskaplig kvalitet,” säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1 201.689.8089 ext. 153

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RFIM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Databasen omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

Om GARD
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens och vänder sig till företag som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet samtidigt som antalet djurförsök minskar. SenzaGen är idag ensamt om att erbjuda ett in vitro-test för att undersöka om kemikalier kan orsaka luftvägsallergier. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.