SenzaGen och Bioglan i samarbete för nästa generations testmetoder

SenzaGen har tecknat ett samarbetsavtal med läkemedelsföretaget Bioglan som utvecklar och tillverkar krämer och salvor för läkemedels- och kosmetikbranschen. Samarbetet innebär att Bioglan kommer att testa GARDskin för hudallergener på en rad baskrämer som ingår i olika slutprodukter.

Bioglan är ett läkemedelsföretag som arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, särskilt halvfasta ämnen som krämer och salvor. Bioglan tillverkar topikala läkemedel och egenvårdsprodukter för kunder inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med allt från produktutveckling, kliniska prövningar till fullskalig produktion. Säkerhets- och allergitester är en del av Bioglans vardag och idag används företrädesvis human skin patch tester för hudallergier på slutprodukterna. SenzaGens GARDskin erbjuder ett alternativ som på sikt kan ersätta dessa tester och därför har bolagen nu valt att ingå ett samarbete där tillämpningen av GARDskin på komplexa slutprodukter kommer att vidareutvecklas.  

   – Med Bioglan får vi ett stort kunskapsutbyte och en möjlighet att testa GARDskin på flera olika formuleringar. Vi får även en djupare förståelse för extraktionsprocessen och kan på så sätt utveckla våra produkter och processer. Vårt mål är att GARDskin ska fungera även på slutprodukterna och att fler bolag därmed ska få upp ögonen för vår teknik och se att det finns säkrare och bättre tester än de som på många håll fortfarande är standard idag, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen. 

Bioglan med produktion i Malmö söker att frångå traditionella testmetoder på mänsklig hud för att istället använda nästa generations GARD test, för säkerhetstestning av bolagets produkter. GARDskin undersöker och upptäcker allergener i kemikalier och läkemedel genom en unik genomteknik som helt ersätter behovet av djurtester. Målet är att GARDskin ska ersätta de nuvarande testerna, vilket skulle ge en bättre bedömning av allergeniciteten och ett kostnadseffektivare arbetssätt.