SenzaGen länsfinalist till SKAPApriset 2015

SenzaGen har vunnit ännu ett pris och nyligen utnämnts till länsfinalist i Skåne och har därmed möjlighet att vinna det nationella innovationspriset SKAPA, landets största och mest prestigefyllda innovationspris. Skapapriset delas ut till innovatörer med syfte att stödja kommersialisering av deras produkter.

SenzaGen har vunnit ännu ett pris och nyligen utnämnts till länsfinalist i Skåne och har därmed möjlighet att vinna det nationella innovationspriset SKAPA, landets största och mest prestigefyllda innovationspris. Skapapriset delas ut till innovatörer med syfte att stödja kommersialisering av deras produkter.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och säljer SenzaGen allergentester till framförallt för kosmetika- och kemikaliebranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en alternativ metod för allergitester som eliminerar behovet av djurförsök. GARD bygger på det mänskliga genomet för att klassificera kemikalier, och om och hur dessa framkallar reaktioner i mänskliga celler. Metoden har utvecklats under ett tiotal år och mäter väsentligt fler mänskliga gener än befintliga test på marknaden

  • -Vi ser ett ökat behov av allergitestade och säkrade produkter inom kosmetik och kemikalier. SenzaGens test GARD identifierar potentiella allergener i denna typ av produkter samtidigt som det eliminerar behovet av djurförsök. Skapapriset är en bekräftelse på potentialen i vår produkt och allt fler får upp ögonen för behovet av bättre och säkra produkter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

SenzaGen har utnämnts till länsfinalist i Skåne i SKAPAprisets årliga tävling. Priset delas ut av Stiftelsen SKAPA i samarbete med Almi Företagspartner. Det är de regionala Almi-bolagen i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen som har utsett länsfinalisterna till priset.

Utnämningen innebär att SenzaGen har möjlighet att bli utsedd till svensk mästare i innovationer. Som länsfinalist mottar SenzaGen ett pris värt 25 000 kr med möjlighet att vinna ytterligare 550 000 kr (maximalt fördelat på tre pristagare) om de utses till nationell vinnare.

  • -SenzaGen har paketerat avancerad forskning på ett tydligt, kommersiellt sätt och har på kort tid visat att man på ett signifikant sätt kan minimera andelen djurförsök väsentligt, och dessutom leverera ytterligare mervärden till olika kundgrupper. Det ska bli spännande att följa företaget i framtiden! säger Johan Olsén, Almi Innovation.

Tävlingen avgörs den 5 november 2015 på årets upplaga av mässan Eget Företag i Stockholm. Prisutdelningen äger rum på den stora Innovationsgalan samma kväll.


För mer information:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
amh@senzagen.com
+46 768 284822

Om SenzaGen

SenzaGen AB, ett diagnostikbolag som jobbar mot att ersätta djurförsök, baseras på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. SenzaGen tillhandahåller överkänslighetstester för kosmetisk, kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri.

Om Skapapriset

Skapapriset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Priset är, förutom äran, 600 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer. Skapapriset (eller Nationella Utvecklingsstipendiet som är den officiella benämningen) delas ut för 30:e gången år 2015. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer för att de ska få möjlighet att utveckla sina innovationer till kommersiella produkter. Att stimulera innovationsviljan i Sverige är en nationell angelägenhet för att få en ökad tillväxt. Vi kan därmed skapa fler jobb vilket, inte minst i dagens konjunkturläge, i allra högsta grad är en viktig uppgift.