SenzaGen introducerar GARDpotency – en unik möjlighet att kvantifiera kemiska ämnens allergiframkallande egenskaper

SenzaGen AB meddelar idag att bolaget inleder pilotförsäljning av GARDpotency – den första djurfria analysmetoden som kan ge värdefull information om den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans. GARDpotency är ett unikt komplement till den redan lanserade testmetoden GARDskin.

Det har länge funnits ett starkt önskemål från myndigheter och industrin att kunna kvantifiera styrkan av kemikaliers allergiframkallande förmåga. SenzaGens nya provrörsbaserade testmetod GARDpotency ger för första gången just denna möjlighet. Kvantitativ information är ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH och är till stor hjälp för företag som utvecklar nya kosmetika, läkemedel och livsmedel. Hittills har all testning för så kallad potency-klassificering gjorts på djur.

Som ett första steg i lanseringen av GARDpotency kommer SenzaGen att introducera testmetoden för potentiella kunder i samband med Society of Toxicologys årliga konferens den 12–16 mars 2017 i Baltimore, USA. Teknologin bakom GARDpotency har utvecklats av en forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskargruppen kommer presentera två vetenskapliga arbeten vilka beskriver GARDpotency och nya applikationsområden för GARDskin vid konferensen, som samlar omkring 6 500 toxikologer från mer än 60 länder. Sammanfattningar av forskningsresultaten kommer göras tillgängliga inom kort och även publiceras på SenzaGens hemsida efter den vetenskapliga publikationen.

”Vi ser en stor marknadspotential för GARDpotency. Det är redan idag möjligt att bedöma huruvida ett kemiskt ämne kan framkalla allergier, men det finns ett betydande behov bland såväl tillverkare som myndigheter av att dessutom kunna kvantifiera hur stark den allergiframkallande effekten är. Det har inte tidigare funnits något djurfritt test att tillgå och vi är oerhört stolta över att vara först med att kunna erbjuda kemikaliebranschen ett sådant ”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

GARDskin är vetenskapligt validerat och har godkänts för validering mot OECD:s krav på allergitester. Testet har mer än 90 procents träffsäkerhet i klassificeringen av allergiframkallande substanser.