SenzaGen har slutfört förvärvet av VitroScreen S.r.l.

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har idag slutfört förvärvet av VitroScreen S.r.l. Tillträdet ägde rum i enlighet med det avtal SenzaGen tecknat om förvärvet av VitroScreen S.r.l. som offentliggjordes den 28 oktober 2021.

VitroScreen är en erkänd CRO och ledande laboratorium för in vitro-forskning med två decennier av erfarenhet av alternativ till djurförsök inom in vitro-toxikologi och preklinisk testning. Transaktionen är i linje med SenzaGens tidigare kommunicerade accelererade tillväxtstrategi som inkluderar förvärv av lönsamma, växande företag som kompletterar SenzaGens erbjudande.

I enlighet med villkoren för förvärvet som offentliggjordes den 28 oktober 2021 består köpeskillingen delvis i form av 416 586 vederlagsaktier i SenzaGen motsvarande cirka 0,6 miljoner euro till en teckningskurs om 14,71 kronor per aktie. Genom emissionen av vederlagsaktierna ökar Bolagets aktiekapital med 20 829,30 kronor.

Efter förvärvet och nyemissionen av vederlagsaktierna uppgår antalet aktier i SenzaGen till 24 064 916, med beaktande av den riktade nyemissionen som genomfördes den 29 oktober 2021.

Kontakter

Peter Nählstedt, VD, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Tel: 046-275 6201

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Tel: 0708-20 29 44

Om oss

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.