SenzaGen genomför sitt hittills största testuppdrag för GARD®skin – värt cirka 1 MSEK

SenzaGen har fått uppdraget att testa substanser från en ny världsledande kund inom kemikalieindustrin till ett sammanlagt värde på cirka 1 MSEK. Ordern, som är den enskilt största för testet GARD®skin och även den största från ett kemikaliebolag, erhölls i slutet av andra kvartalet och kommer slutföras under tredje kvartalet 2022 vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Med GARD®skin vill kunden som har huvudkontor i USA, få mer detaljerad information om den hudsensibiliserande effekten hos substanser som traditionellt sett anses vara svårtestade i andra tidigare generationer av testmetoder, och därmed kunna utvidga sitt referensbibliotek.

”Vi upplever en starkt ökad efterfrågan på våra tester och det är mycket glädjande att fler kunder väljer att lägga större testuppdrag hos oss, denna gång ett globalt världsledande kemikaliebolag. Återigen bekräftas intresset för GARD®skins unika förmåga att hantera och generera mer data om svårtestade substanser. Med GARD®skin möter vi ett behov inom hudsensibilisering som inga andra tillgängliga tester täcker”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Med hög tillförlitlighet hjälper testresultat från GARD®skin utvecklande bolag och producenter att säkerställa att de produkter som sätts på marknaden är allergifria och vid behov att kunna styrka detta i sina produktregistreringar. Sedan den 30 juni 2022 är GARD®skin godkänt av OECD som testriktlinje för djurfri hudsensibilisering.