SenzaGen fortsätter att samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – får nytt uppdrag värt 1,6 MSEK

SenzaGen fortsätter att stärka sitt samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering. Det nya testuppdraget markerar ytterligare en milstolpe i samarbetet och kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,6 MSEK. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under 2023.

RIFM är ett välansett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av doftingredienser i konsumentprodukter. Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM inleddes 2021 och har i flera omgångar utökats med tester av ingredienser i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. I projektet använder SenzaGen sin egenutvecklade och unika metod GARD®skin Dose-Response för att testa doftingredienser från RIFM:s referensbibliotek. Metoden har anpassats för att fastställa vid vilka dosnivåer ämnen kan orsaka hudallergi när de utsätts för solljus, så kallat fotosensibilisering.

"Vårt samarbete med RIFM fortsätter att utvecklas väl inom fotosensibilisering. Genom samarbetet ser vi fram emot att fortsätta driva djurfri, vetenskaplig innovation och främja produktsäkerheten för konsumenter. RIFM:s vetenskapliga utvärderingar är en mycket viktig referens inom industrin och bidrar till att ytterligare stärka kunskapsbasen för vår effektiva och träffsäkra GARD®-teknologi", säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med SenzaGen kring GARD®skin Dose-Repsonse-testet för fotosensibilsering. Vi har utökat vårt urval av referenskemikalier för att få en djupare förståelse för hur testet kan hjälpa oss att inte bara identifiera potentiella fotoallergener utan även skilja dem från fotoirritanter”, säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response ger kvantitativ information och ersätter djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. I projektet med RIFM utsätts testmaterialet för solljus för att utvärdera när de blir fotosensibiliserande, vilket ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1-862-401-2978

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.