SenzaGen förnyar och utökar globalt samarbetsavtal med Charles River Laboratories

SenzaGen har förnyat och utökat det globala samarbetsavtalet med kontraktslaboratoriet Charles River Laboratories, ett av världens ledande företag inom laboratorietjänster. För att möta det växande intresset för riskbedömning av kemikalier med SenzaGens djurfria testplattform GARD® breddas samarbetet så att det nu omfattar försäljning av samtliga tester i GARD-portföljen.

Charles River Laboratories International, Inc. är ett ledande globalt kontraktslaboratorium som erbjuder prekliniska laboratorietjänster till bland annat läkemedel-, kemikalie-, agrokemikalie- och medicinteknikindustrin. Trenden är att bolag inom dessa industrier söker alternativa testmetoder som är mer precisa och i längden kostnadseffektiva. Samarbetet med SenzaGen inleddes 2017.

“Vi är mycket glada över vårt fortsatta och utökade samarbete med Charles River och att tillsammans med dem driva förändringsprocessen för att etablera alternativa tester på bred front. Samarbetet ligger i linje med vår kommersiella strategi att etablera ett globalt partnernätverk och Charles River är en ledande aktör i de branscher som vi prioriterar, vilket ger oss en mycket stark försäljningskanal. Att de fortsätter att erbjuda GARD till sina kunder och inkluderar våra senast utvecklade tester visar på styrkan av vår teknologi,” säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

”På Charles River brinner vi för att förbättra människors livskvalitet och strävar efter att erbjuda våra kunder lösningar som ligger i forskningens framkant. Vi är glada över vårt fortsatta samarbete med SenzaGen och möjligheten att kunna erbjuda GARD-tekniken för att bedöma om kemikalier kan orsaka allergier. Sedan 2017 har våra kunder efterfrågat GARD-testerna och uppskattar bland annat möjligheten att klassificera kemikalier som starkt eller svagt allergiframkallande enligt CLP”, säger Walter Westerink, Section Head Flexibelt Innovations, Charles River Laboratories.