SenzaGen får order på 0,65 MSEK för djurfria hudallergi- och irritationstester från ett globalt konsumentproduktsbolag

SenzaGen fortsätter ta order från stora globala bolag. Ett ledande konsumentproduktsbolag har nu gett SenzaGen uppdraget att testa deras produktkandidater i utvecklingsfasen. Uppdraget har ett värde på 0,65 MSEK och omfattar djurfria tester för både hudsensibilisering och hudirritation.

SenzaGen har inlett ett samarbete med ett globalt konsumentproduktsbolag med verksamhet inom flera affärsområden och produktgrupper. Med testerna vill företaget utvärdera om produktkandidater kan orsaka allergi eller irritation på huden. Sedan den 1 juli 2021 erbjuder SenzaGen sina kunder in vitro-tester även för hudirritation och korrosion, som komplement till bolagets innovativa GARD-plattform med tester för hud- och luftvägsensibilisering.

”Att vi redan nu får testuppdrag inom vårt nya område hudirritation är mycket lovande. Beställningen bekräftar den återkoppling vi fått från tidigare kunder och visar att vår strategi är korrekt, dvs att bredda vår laboratorieverksamhet och erbjuda kunder inom våra prioriterade marknader ett större testutbud inom djurfri hudtoxikologi, i detta fall både hudsensibilisering och hudirritation”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

Efterfrågan på kontraktslaboratorietjänster för djurfri hudrelaterad toxikologisk testning ökar stadigt inom SenzaGens prioriterade marknader, där SenzaGen är väl positionerat. Att testa och bedöma de potentiella riskerna och toxiciteten för kemikalier, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter är ett myndighetskrav vid regulatorisk registrering av produkter.