SenzaGen får ny order värd 0,5 MSEK från världsledande råvaruleverantör

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en globalt ledande leverantör av råvaror och ingredienser till flera olika industrier och marknader. Den nya ordern, med ett värde på cirka 0,5 MSEK, omfattar tester med både GARD[®]skin och GARD[®]potency. Avgörande för ordern var att SenzaGen som enda bolag kan erbjuda GARD-teknologin som kan hantera både svårtestade kemikalier och ge information om ämnen är starkt eller svagt allergiframkallande (potency). Testerna kommer att utföras vid SenzaGens laboratorium i Lund.

Med global verksamhet har kunden sitt huvudkontor i Europa där innovation, forskning och utveckling har en central roll. Samarbetet mellan de båda bolagen inleddes i början av 2020. Efter att de första testerna framgångsrikt genomförts fortsätter partnerna sitt samarbete med ytterligare en order på fler tester.

”Jag är oerhört glad över detta samarbete. Den nya ordern visar att vårt arbete inom våra prioriterade marknadssegment ger resultat och att våra tester kan hjälpa de allra största och ledande aktörerna på marknaden. Återigen bekräftas intresset för GARD:s unika förmåga att testa svårtestade kemikalier och deras styrka,” säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email:
axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70–75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs direkt och genom partners. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.seär bolagets Certified Adviser.