LU Innovation System investerar i bolag som ersätter djurförsök

Senzagen AB, ett diagnostikbolag som jobbar mot att ersätta djurförsök, baseras på forskning från Lunds universitet. Senzagen tillhandahåller överkänslighetstester för kosmetisk, kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri.
LU Innovation System AB har sedan 1999 investerat i drygt 70 nya forskningsbolag från Lunds universitet. Nu kommer även Senzagen AB att ingå i portföljen.

Pressmeddelande 2014.11.17

LU Innovation System investerar i bolag som ersätter djurförsök

Senzagen AB, ett diagnostikbolag som jobbar mot att ersätta djurförsök, baseras på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. Senzagen tillhandahåller överkänslighetstester för kosmetisk, kemisk, farmaceutisk och livsmedelsindustri.

LU Innovation System AB har sedan 1999 investerat i drygt 70 nya forskningsbolag från Lunds universitet. Nu kommer även Senzagen AB att ingå i portföljen.

– Vi har stark anknytning till Lunds universitet och investeringen från LU Innovation System AB bekräftar vårt arbete och bidrar till att vi kan ta nästa viktiga steg i vår kommersialiseringsstrategi, säger Anki Malmborg, vd på Senzagen AB.

– Vi är mycket glada över att bli delägare i Senzagen, som vi tror har en mycket stor affärsmässig potential – att sedan deras teknologi kan ersätta djurförsök gör ju inte saken sämre, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet och vd för LU Innovation System AB.

Senzagens första produkt, ett hudöverkänslighetstest för kemikalier, finns redan på marknaden. Bolaget arbetar nu mot en ny generation av produkter som adresserar andra typer av överkänslighet och andra exponeringsvägar. Baserad på efterfrågan från marknaden ökar nu Senzagen kommersialiseringsåtgärderna för lansering av framtida produkter. Läs gärna mer på: www.senzagen.com

För intervju och vidare information vänligen kontakta:

SenzaGen AB, Anki Malmborg, 0768-284 822

LU Innovation System AB, Linus Wiebe, 0733- 451 240 eller undertecknad

Malinee GranhofCommunication Manager LU Innovation System Sölvegatan 16 | SE-223 62 Lund

P.O. Box 117 | 221 00 Lund, Sweden
Telephone: 046-222 12 84

Mobile: 070-695 88 48
www.innovation.lu.se