EU lyfter fram SenzaGens djurförsöksfria test – världens första i sitt slag, för bedömning om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier

Idag uppmärksammas den Internationella Astmadagen världen över. Astma är ett globalt hälsoproblem – över 300 miljoner har en diagnos och närmare 1 miljon svenskar är drabbade – samtidigt som antalet förväntas öka. EU har satsat på utvecklingen av världens första in-vitro-test för respiratorisk sensibilisering. SenzaGens test GARD®air bedömer om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier. Testet, som är baserat på artificiell intelligens och genomik, möjliggör säkra produkter men även förebyggande åtgärder – något som inte varit genomförbart tidigare. Inför EU-valet, har nu EU valt ut GARD®air för en särskild kampanj om hur EU-medlen används för att skapa jobb och tillväxt.

Arvsanlag och livsstil är faktorer som kan orsaka astma, men även arbetsmiljön kan bidra. Luftvägs-allergier kan bero på att hälsovådliga ämnen hanteras i det dagliga arbetet, till exempel olika typer av kemikalier. Det har tidigare inte funnits några djurfria tester för att se om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner i luftvägarna.

Enligt Astma- och allergiförbundet får många som lider av astma sin diagnos redan som barn, men många drabbas även i vuxen ålder – mellan 10 och 15 procent av dessa får astma på grund av sin arbetsmiljö. Det kan handla om barnastma som aktiveras på nytt, men också personer som aldrig tidigare märkt av några symtom kan drabbas.

För yrkesgrupper på tillverkningssidan inom till exempel kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin, är det är viktigt att testa hur kemikalierna som de hanterar kan påverka andningsvägarna. Detta gäller även för yrkesgrupper såsom frisörer, bagare, målare, golvläggare och andra typer av hantverkare. Fokus på friskare arbetsplatser i EU ökar behovet av säkra produkter och preventiva åtgärder. 

Det finns i dag ett stort behov av tester inom en rad olika industrier. SenzaGens test GARD®air, som lanserades hösten 2018, gör det möjligt att förutsäga risken för att orsaka överkänslighet med hög tillförlitlighet. Med GARD®air går det att utveckla bättre och säkrare produkter, men inte minst att kunna erbjuda anställda en säker produktions- och arbetsmiljö.

”Vid utveckling av exempelvis läkemedel och kosmetika är riskbedömning och säkerhetstester A och O för att tillverkare ska kunna släppa säkra produkter till konsumenter, men även riskerna vid själva produktionen bör utvärderas. I de fall ett farligt ämne inte kan ersättas eller undvikas ger vi arbetsgivaren den kunskap som behövs för att skydda personalen på bästa sätt. Med hjälp av GARD®air går det att arbeta preventivt och därmed skapa säkrare arbetsmiljöer”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Utvecklingen av GARD®air har finansierats av EU:s forskningssatsning Horizon 2020. I samband med EU-valet 2019, har EU-kommissionen valt ut GARD®air för en särskild kampanj om hur EU-medlen används för att skapa jobb och tillväxt. Kampanjen sker under maj och juni. För mer information om kampanjen, besök www.europa.eu/investeu och https://europa.eu/investeu/projects/new-kind-allergy-test_en.  

Kort om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro (2014-2020)Syftet är bland annat att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Mer om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  

För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email:
anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708 202944

Om SenzaGen AB (publ)

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com