SenzaGen utökar samarbetet med RIFM inom djurfri testning – får nytt uppdrag värt 1,5 MSEK

SenzaGen fortsätter samarbetet med forskningsinstitutet för doftsäkerhet, Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Med ett nytt uppdrag på 1,5 MSEK kommer SenzaGen att testa ytterligare ämnen med bolagets innovativa testmetod GARD®skin Dose-Response för att undersöka säkra nivåer av ämnen med avseende på hudallergi. Uppdraget togs emot i juni och testningen kommer att utföras på bolagets GLP-certifierade laboratorium i Lund.

RIFM är ett internationellt forskningsinstitut som är ledande inom säkerhetsutvärdering av doftmaterial i konsumentprodukter. Deras vetenskapliga bedömningar hjälper industrin för konsumentprodukter att förstå och hantera säker användning av doftämnen.

Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM har pågått sedan 2021 och har i flera omgångar utökats i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. Denna gång syftar testningen till att undersöka att GARD®skin Dose-Response korrekt kan identifiera potentiella allergener inom en aktuell kemikaliegrupp.

”Att återigen få förnyat förtroende från RIFM understryker styrkan i vårt samarbete och sätter ljus på GARD®-teknologins prestanda och breda användningsområde. Vår unika GARD®skin Dose-Response-metod fortsätter att ligga i forskningens framkant och leverera resultat som accelererar övergången till djurfri testning och säkrare produkter på marknaden”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Ett av RIFM:s mål är att genomföra kvantitativa riskbedömningar av doftsatta konsumentprodukter med hjälp av djurfria metoder. GARD®skin Dose-Response-testet visar lovande potential som en metod för att fastställa dosnivån, en så kallad point-of-departure, utan djurförsök. Vi ser med spänning fram emot resultaten från vår nya studie i samarbete med SenzaGen”, säger Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM).

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 80 000 referenser och cirka 200 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen extends collaboration with RIFM for non-animal testing – secures new 1.5 MSEK grant

SenzaGen is pleased to announce the continuation of its collaboration with the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM). Backed by a new grant of 1.5 MSEK, SenzaGen will conduct further testing of various substances using its innovative GARD®skin Dose-Response test method to determine safe dose levels concerning skin sensitization. The grant was received in June and the testing will be performed at the company's GLP-certified laboratory in Lund.

RIFM is a large international research institute at the forefront of the safe use of fragrance materials used in consumer products. Their scientific assessments assist the consumer product industries in understanding and managing the safe use of fragrance-producing substances.

Since 2021, SenzaGen and RIFM have collaborated to advance non-animal testing and fragrance safety, with the cooperation expanding multiple times. The upcoming testing phase aims to investigate if GARD®skin Dose-Response can identify potential allergens within a specific chemical group.

“Renewed trust from RIFM highlights the strength of our ongoing collaboration and reinforces the performance and broad applicability of the GARD® technology. Our unique GARD®skin Dose-Response method remains at the forefront of research, and we eagerly anticipate delivering outcomes that advance the shift to non-animal testing and enhance product safety in the market”, says Peter Nählstedt, CEO and Group President of SenzaGen.

"One of our goals at RIFM is to conduct quantitative risk assessment of fragranced consumer products using non-animal methods. The GARD®skin Dose-Response assay shows promise as a pathway forward in deriving a point of departure without animal testing. We eagerly anticipate the findings of our new study in collaboration with SenzaGen", says Isabelle Lee, Senior Scientist, Research Institute for Fragrance Materials, Inc. (RIFM).

The GARD®skin Dose-Response test method is unique, providing quantitative data that eliminates the need for animal testing when determining the concentration at which skin sensitizing substances can be used without causing allergies. This offers critical information for companies in the cosmetics, pharmaceutical, and chemical industries, aiding in research and development decision-making.

About RIFM
Established in 1966, the Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) generates, analyzes, evaluates, and distributes data to provide a scientific basis for the safe use of fragrances. RIFM has compiled the most comprehensive, worldwide source of toxicology data, literature, and general information on fragrance and flavor raw materials. RIFM’s Fragrance Ingredient Safety Assessment program draws from its comprehensive database of over 80,000 references and approximately 200,000 human health and environmental studies.

RIFM assesses the safety of fragrance ingredients by the most current, internationally accepted guidelines—and has done so since its founding. The Expert Panel for Fragrance Safety, an independent, international team of researchers and academics with no ties to the fragrance industry, reviews all of RIFM’s work before RIFM submits it for peer-reviewed publication in a reputable scientific journal. RIFM makes all of its published, peer-reviewed work—current and historical—available for free at fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGen has carried out a directed share issue of approximately SEK 37.2 million

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE ANNOUNCED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH ANNOUNCEMENT, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

SenzaGen AB (publ) (“SenzaGen” or the “Company”) has, in accordance with the intention announced by the Company through a press release, on June 12, 2024, resolved on a directed issue of a total of 5 315 701 shares (the “Directed Issue”). A number of new Swedish and international institutional investors participated in the Directed Issue, including ShapeQ Gmbh, Life Science Invest Fund I och Landia AB. The Directed Issue was heavily oversubscribed. Through the Directed Issue, SenzaGen receives SEK 37.2 million before transaction costs. The Directed Issue has been carried out with the support of the authorization from the Company's annual general meeting on 15 May 2024. The subscription price in the Directed Issue has been set at SEK 7 per share, through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Sedermera Corporate Finance AB (“Sedermera”).

The Directed Issue
The Board of Directors of SenzaGen has, based on authorization from the Company's annual general meeting held on 15 May 2024, resolved on a directed issue of 5 315 701 shares. The subscription price in the Directed Issue amounts to SEK 7 per share and has been determined through an accelerated bookbuilding procedure carried out by Sedermera. The subscription price corresponds to a discount of approximately 18,6 percent in relation to the volume weighted average price (VWAP) of the Company's share on Nasdaq First North Stockholm during the period from and including 2024-04-29 to and including 2024-06-12.

Motives and considerations of the Board of Directors
In order to strengthen SenzaGen's long-term growth and increase profitability, the Company chooses to carry out the Directed Issue. The proceeds will provide the Company with the financial capacity to invest in existing technology to both increase market share through expansion of the product portfolio and to increase efficiency and enable license sales within non-animal testing. The Company will also use part of the proceeds to make strategic investments in the sales organization to strengthen commercial activities. The net proceeds from the Directed Issue are intended to be utilized as follows:

 • Inclusion in the ISO standard for GARD®skin for expansion in the medical device industry,
 • OECD approval for GARD®skin Dose-Response to meet demand from the chemical and cosmetics industries,
 • Development of the VitroScreen ORA® platform for production of spheroids for the pharmaceutical and cosmetics industries,
 • Technical platform upgrade for gene expression analysis, and
 • Expansion of the sales organization.

It is the Company's assessment that the investments will have a significant positive effect on the Company's growth rate. Revenues related to the investments are expected to be approximately SEK 50 million from 2027 and approximately SEK 100 million from 2029. In addition, the gross margin for GARD® is expected to increase by 5 percentage points as a result of the investments.

The Company's Board of Directors has made an overall assessment and carefully considered the possibility of raising capital through a rights issue, but has concluded that a rights issue compared to a directed issue (i) unlike a rights issue, the Directed Issue is expected to strengthen the shareholder and capital base in the long term. The Company wishes to strengthen and expand its base of institutional, professional, and strategically important shareholders, in order to further strengthen the liquidity of the Company's share, (ii) would take significantly longer to implement and thus entail a risk of increased general market risk exposure, and (iii) the implementation of a directed share issue can be done at a significantly lower cost and with less complexity than a rights issue and in light of the current market conditions, the Board of Directors has assessed that a rights issue would risk to require external guarantees from an underwriting consortium in order to ensure a sufficient subscription rate, which would entail significant additional costs and potentially further dilution for the Company's shareholders depending on the type of consideration paid for such guarantee commitments..

In view of the above, the Board of Directors has made the assessment that the Directed Issue with deviation from the shareholders' preferential rights is the most advantageous option for SenzaGen to finance the Company's portfolio expansion and other growth-enhancing initiatives, while maintaining the most value in the Company and being most favorable for the Company's shareholders.

As the subscription price in the Directed Issue will be determined through an accelerated book-building procedure, the Board of Directors considers that the marketability of the subscription price is ensured.

To facilitate the implementation of the Directed Issue, new shares have initially been subscribed for by Nordic Issuing AB in its capacity as issuing agent at an amount corresponding to the quota value of the shares, for onward transfer to the final investors at the price of SEK 7 per share, which is ultimately recognized to the Company.

Number of shares, share capital and dilution
Through the Directed Issue, the Company's share capital will increase by SEK 265 785,05, from SEK 1 209 416.25 to SEK 1 475 201.3, through a new issue of 5 315 701 shares, which means that the total number of shares will increase from 24 188 325 shares to 29 504 026 shares and will result in a dilution of approximately 18 percent of the capital for existing shareholders who did not participate in the issue.

Advisors
SenzaGen has engaged Sedermera Corporate Finance AB as Sole Bookrunner and Markets and Corporate Law AB as legal advisor in connection with the Directed Issue. Nordic Issuing AB acts as issuing agent.

This press release has been translated from Swedish. The Swedish text shall govern for all purposes and prevail in case of any discrepancy with the English version.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, release or distribution of this press release may be restricted in certain jurisdictions. Recipients of this press release in jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe any such restrictions. This announcement does not constitute an offer to the public, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities of the Company in any jurisdiction. This document has not been approved by any authority in any jurisdiction and does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). No prospectus has been or will be prepared in connection with the Directed Issue. In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at “qualified investors” in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation.

The information in this press release may not be announced, published, copied or distributed, directly or indirectly, in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations or would require a prospectus, registration or other measures than those required by Swedish law.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, registration under the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein are only being distributed to, and are only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will involve only, “qualified investors” who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19. 5 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investments to which this communication relates are available only to, and will involve only, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

This announcement does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This press release does not constitute a recommendation for any investor's decision regarding the Directed Issue. Each investor or potential investor should conduct its own investigation, analysis and evaluation of the business and information described in this press release and any publicly available information. The price and value of the securities may go down as well as up and past performance is no guide to future results. Neither the contents of the Company's website nor any other website accessible through hyperlinks on the Company's website are incorporated into or form part of this press release. 

Information for distributors
For the purpose of complying with the product governance requirements contained in: (a) Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments, as consolidated, (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593, which complements MiFID II; and (c) national implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”) and to disclaim any non-contractual, contractual or other liability to which any “manufacturer” (within the meaning of the MiFID II Product Governance Requirements) might otherwise be subject, the offered shares in SenzaGen have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) suitable for a target market of retail investors and investors meeting the criteria of professional clients and eligible counterparties, as defined in MiFID II; and (ii) suitable for distribution through all distribution channels permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of SenzaGen's shares may fall and investors may lose all or part of their investment; there is no guarantee of return or capital protection associated with the Company's shares; and an investment in the Company's shares is only suitable for investors who do not require a guaranteed return or capital protection and who (alone or with the assistance of an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to bear any losses that may result from such an investment. The Target Market Assessment is without prejudice to any other requirements relating to contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Directed Issue. It is further noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Sole Bookrunner will only seek investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares of SenzaGen.

Each distributor is responsible for conducting its own Target Market Assessment in respect of SenzaGen shares and for determining appropriate distribution channels.

Disclosure to investors pursuant to the act (2023:560) on the Screening of Foreign Direct Investments
The Act (2023:560) on the Screening of Foreign Direct Investments ("FDI Act") applies to the company's operations. In the event that the subscription of shares would result in an investor, after the investment, directly or indirectly, holding votes representing or exceeding any of the thresholds of 10, 20, 30, 50, 65, or 90 percent of the votes in the Company, the investor is required to notify their investment to the Inspectorate for Strategic Products in accordance with the FDI Act.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or expectations regarding the Company's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and can be identified by the use of words such as “believes”, “expects”, “anticipates”, “intends”, “estimates”, “will”, “may”, “anticipates”, “should”, “could” and, in each case, the negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialize or that they are accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes could differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this press release by the forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements contained in this press release are accurate and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements contained in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein are made only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release.

SenzaGen har genomfört en riktad emission av aktier motsvarande cirka 37,2 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SenzaGen AB (publ) (“SenzaGen” eller “Bolaget”) har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande, den 12 juni 2024, beslutat om en riktad emission om totalt 5 315 701 aktier (den "Riktade Emissionen"). Ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare deltog i den Riktade Emissionen, däribland ShapeQ Gmbh, Life Science Invest Fund I och Landia AB. Den Riktade Emissionen var kraftigt övertecknad. Genom den Riktade Emissionen tillförs SenzaGen 37,2 miljoner SEK före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen har genomförts med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 15 maj 2024. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts till 7 SEK per nyemitterad aktie, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera").

Den Riktade Emissionen
Styrelsen för SenzaGen har, med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma genomförd den 15 maj 2024, beslutat om en riktad emission av 5 315 701 aktier. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 7 kronor per aktie, och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Sedermera. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 18,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden från och med den 2024-04-29 till och med den 2024-06-12.

Motiv och styrelsens överväganden
För att stärka SenzaGens långsiktiga tillväxt och öka lönsamheten väljer Bolaget att genomföra den Riktade Emissionen. Med emissionslikviden ges Bolaget finansiell kapacitet att investera i befintlig teknologi för att såväl öka marknadsandelarna genom expansion av produktportföljen samt att öka effektiviteten och möjliggöra licensförsäljningar inom djurfri testning. Bolaget kommer också använda en del av emissionslikviden för att genomföra strategiska investeringar i försäljningsorganisationen i syfte att stärka de kommersiella aktiviteterna. Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses nyttjas enligt följande:

 • Inkludering i ISO-standarden för GARD®skin för expansion inom medicinteknikbranschen,
 • OECD-godkännande för GARD®skin Dose-Response för att möta efterfrågan från kemikalie- och kosmetikabranschen,
 • Utveckling av VitroScreen ORA®-plattformen för produktion av sfäroider till läkemedels- och kosmetikabranschen,
 • Teknisk plattformsuppgradering för genexpressionsanalys, och
 • Expansion av försäljningsorganisationen.

Det är Bolagets bedömning att investeringarna kommer att ha en signifikant positiv effekt på Bolagets tillväxttakt. Intäkterna kopplade till investeringarna förväntas bli cirka 50 MSEK från och med 2027 och cirka 100 MSEK från och med 2029. Dessutom förväntas bruttomarginalen för GARD® att öka med 5 procentenheter till följd av investeringarna.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen stärka aktieägar- och kapitalbasen långsiktigt. Bolaget önskar att stärka och utöka sin bas av institutionella och professionella samt strategiskt viktiga ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, och (iii) genomförandet av en riktad emission kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission riskerar att kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa en tillräcklig teckningsgrad, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare beroende på vilket typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtagande.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för SenzaGen att finansiera Bolagets portföljexpansion och andra tillväxtfrämjande satsningar, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet säkerställts.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Emissionen har nya aktier initialt tecknats av Nordic Issuing AB i egenskap av emissionsinstitut till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidareöverlåtelse till de slutliga investerarna till priset 7 kronor per aktie, som slutligen redovisas till Bolaget.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 265 785,05 SEK, från 1 209 416,25 SEK till 1 475 201,3 SEK, genom nyemission av 5 315 701 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 24 188 325 aktier till 29 504 026 aktier och medför en utspädning om cirka 18 procent av kapitalet för befintliga aktieägare som inte deltog i emissionen.

Rådgivare
SenzaGen har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som sole bookrunner och Markets and Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i SenzaGen varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på SenzaGens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, sole bookrunner endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende SenzaGens aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende SenzaGens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för Strategiska Produkter i enlighet med FDI-lagen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

SenzaGen intends to carry out a directed issue of shares

THIS PRESS RELEASE MAY NOT BE RELEASED, PUBLISHED OR DISTRIBUTED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE ADDITIONAL REGISTRATION OR OTHER MEASURES. PLEASE SEE “IMPORTANT INFORMATION” AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.

SenzaGen AB (publ) (“SenzaGen” or the “Company”) announces today, June 12, 2024, that the Company intends to carry out a directed issue of shares corresponding to approximately SEK 34 million directed to a number of Swedish and international institutional investors and other qualified investors (the “Directed Issue”). The Directed Issue is carried out with the purpose of financing the Company's portfolio expansion and other growth-enhancing initiatives within non-animal test methods. SenzaGen has engaged Sedermera Corporate Finance AB (“Sedermera”) as sole bookrunner in connection with the Directed Issue.

The Directed Issue
The Directed Issue is intended to be carried out with deviation from the shareholders' preferential rights, with existing authorization from the annual general meeting held on 15 May 2024. The Company has engaged Sedermera to investigate the conditions for the Directed Issue through an accelerated bookbuilding procedure.

The subscription price and the number of issued shares in the Directed Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure that will be initiated immediately after the publication of this press release and carried out by Sedermera. The outcome of the accelerated bookbuilding procedure, pricing, and announcement of allotment of new shares is expected to take place prior to the commencement of trading on Nasdaq First North Stockholm on June 13, 2024. The timing of the final expression of interest, pricing, and allotment in the accelerated bookbuilding procedure is determined by the Company and the Company may at any time shorten, extend, increase, reduce, or cancel and refrain from carrying out the Directed Issue in whole or in part. The outcome of the Directed Issue will be announced by the Company through a press release after the accelerated bookbuilding procedure has been completed.

The net proceeds from the Directed Issue are intended to be utilized as follows:

 • Inclusion in the ISO standard for GARD®skin for expansion in the medical device industry,
 • OECD approval for GARD®skin Dose-Response to meet demand from the chemical and cosmetics industries,
 • Development of the VitroScreen ORA® platform for production of spheroids for the pharmaceutical and cosmetics industries,
 • Technical platform upgrade for gene expression analysis, and
 • Expansion of the sales organization.

It is the Company's assessment that the investments will have a significant positive effect on the Company's growth rate. Revenues related to the investments are expected to be approximately SEK 50 million from 2027 and approximately SEK 100 million from 2029. In addition, the gross margin for GARD® is expected to increase by 5 percentage points as a result of the investments.

Considerations
The Company's Board of Directors has made an overall assessment and carefully considered the possibility of raising capital through a rights issue, but has concluded that a rights issue compared to a directed issue (i) unlike a rights issue, the Directed Issue is expected to strengthen the shareholder and capital base in the long term. The Company wishes to strengthen and expand its base of institutional, professional, and strategically important shareholders, in order to further strengthen the liquidity of the Company's share, (ii) would take significantly longer to implement and thus entail a risk of increased general market risk exposure, and (iii) the implementation of a directed share issue can be done at a significantly lower cost and with less complexity than a rights issue and in light of the current market conditions, the Board of Directors has assessed that a rights issue would risk to require external guarantees from an underwriting consortium in order to ensure a sufficient subscription rate, which would entail significant additional costs and potentially further dilution for the Company's shareholders depending on the type of consideration paid for such guarantee commitments.

In view of the above, the Board of Directors has made the assessment that the Directed Issue with deviation from the shareholders' preferential rights is the most advantageous option for SenzaGen to finance the Company's portfolio expansion and other growth-enhancing initiatives, while maintaining the most value in the Company and being most favorable for the Company's shareholders.

As the subscription price in the Directed Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure, the Board of Directors considers that the marketability of the subscription price is ensured.

Advisors
SenzaGen has engaged Sedermera Corporate Finance AB as sole bookrunner and Markets and Corporate Law Nordic AB as legal advisor in connection with the Directed Issue. Nordic Issuing AB acts as issuing agent.

This press release has been translated from Swedish. The Swedish text shall govern for all purposes and prevail in case of any discrepancy with the English version.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, release or distribution of this press release may be restricted in certain jurisdictions. Recipients of this press release in jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe any such restrictions. This announcement does not constitute an offer to the public, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities of the Company in any jurisdiction. This document has not been approved by any authority in any jurisdiction and does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). No prospectus has been or will be prepared in connection with the Directed Issue. In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at “qualified investors” in that Member State within the meaning of the Prospectus Regulation.

The information in this press release may not be announced, published, copied or distributed, directly or indirectly, in the United States, Canada, Japan, Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction where the announcement, publication or distribution of the information would not comply with applicable laws and regulations or would require a prospectus, registration or other measures than those required by Swedish law.

This press release does not constitute or form part of an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, registration under the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities described herein are only being distributed to, and are only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will involve only, “qualified investors” who are (i) persons having professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19. 5 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). In the United Kingdom, any investment or investments to which this communication relates are available only to, and will involve only, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.

This announcement does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This press release does not constitute a recommendation for any investor's decision regarding the Directed Issue. Each investor or potential investor should conduct its own investigation, analysis and evaluation of the business and information described in this press release and any publicly available information. The price and value of the securities may go down as well as up and past performance is no guide to future results. Neither the contents of the Company's website nor any other website accessible through hyperlinks on the Company's website are incorporated into or form part of this press release. 

Information for distributors
For the purpose of complying with the product governance requirements contained in: (a) Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments, as consolidated, (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593, which complements MiFID II; and (c) national implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”) and to disclaim any non-contractual, contractual or other liability to which any “manufacturer” (within the meaning of the MiFID II Product Governance Requirements) might otherwise be subject, the offered shares in SenzaGen have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) suitable for a target market of retail investors and investors meeting the criteria of professional clients and eligible counterparties, as defined in MiFID II; and (ii) suitable for distribution through all distribution channels permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of SenzaGen's shares may fall and investors may lose all or part of their investment; there is no guarantee of return or capital protection associated with the Company's shares; and an investment in the Company's shares is only suitable for investors who do not require a guaranteed return or capital protection and who (alone or with the assistance of an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such an investment and who have sufficient resources to bear any losses that may result from such an investment. The Target Market Assessment is without prejudice to any other requirements relating to contractual, legal or regulatory selling restrictions in relation to the Directed Issue. It is further noted that, notwithstanding the Target Market Assessment, the Sole Bookrunner will only seek investors who meet the criteria of professional clients and eligible counterparties.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares of SenzaGen.

Each distributor is responsible for conducting its own Target Market Assessment in respect of SenzaGen shares and for determining appropriate distribution channels.

Disclosure to investors pursuant to the act (2023:560) on the Screening of Foreign Direct Investments
The Act (2023:560) on the Screening of Foreign Direct Investments ("FDI Act") applies to the company's operations. In the event that the subscription of shares would result in an investor, after the investment, directly or indirectly, holding votes representing or exceeding any of the thresholds of 10, 20, 30, 50, 65, or 90 percent of the votes in the Company, the investor is required to notify their investment to the Inspectorate for Strategic Products in accordance with the FDI Act.

Forward-looking statements
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or expectations regarding the Company's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and can be identified by the use of words such as “believes”, “expects”, “anticipates”, “intends”, “estimates”, “will”, “may”, “anticipates”, “should”, “could” and, in each case, the negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialize or that they are accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, actual results or outcomes could differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this press release by the forward-looking statements. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements contained in this press release are accurate and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements contained in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein are made only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertake to review, update, confirm or to release publicly any revisions to any forward-looking statements to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release.

SenzaGen avser genomföra en riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

SenzaGen AB (publ) (“SenzaGen” eller “Bolaget”) meddelar idag, den 12 juni 2024, att Bolaget avser att genomföra en riktad emission av aktier motsvarande cirka 34 MSEK till ett antal svenska och internationella institutionella investerare samt andra kvalificerade investerare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen genomförs med syfte att finansiera Bolagets portföljexpansion och andra tillväxtfrämjande satsningar inom djurfri testning. SenzaGen har anlitat Sedermera Corporate Finance AB ("Sedermera") som sole bookrunner i samband med den Riktade Emissionen.

Den Riktade Emissionen
Den Riktade Emissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med befintligt bemyndigande från årsstämman genomförd 15 maj 2024. Bolaget har anlitat Sedermera att utreda förutsättningarna för den Riktade Emissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Teckningskursen och antalet nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att initieras omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och genomförs av Sedermera. Utfallet av det accelererade bookbuilding-förfarandet, prissättning och meddelande om tilldelning av nya aktier förväntas ske innan handeln påbörjas på Nasdaq First North Stockholm den 13 juni 2024. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i det accelererade bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och Bolaget kan när som helst förkorta, förlänga, utöka, minska, eller avbryta samt helt eller delvis avstå från att genomföra den Riktade Emissionen. Utfallet av den Riktade Emissionen kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande efter att det accelererade bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Nettolikviden från den Riktade Emissionen avses nyttjas enligt följande:

 • Inkludering i ISO-standarden för GARD®skin för expansion inom medicinteknikbranschen,
 • OECD-godkännande för GARD®skin Dose-Response för att möta efterfrågan från kemikalie- och kosmetikabranschen,
 • Utveckling av VitroScreen ORA®-plattformen för produktion av sfäroider till läkemedels- och kosmetikabranschen,
 • Teknisk plattformsuppgradering för genexpressionsanalys, och
 • Expansion av försäljningsorganisationen.

Det är Bolagets bedömning att investeringarna kommer att ha en signifikant positiv effekt på Bolagets tillväxttakt. Intäkterna kopplade till investeringarna förväntas bli cirka 50 MSEK från och med 2027 och cirka 100 MSEK från och med 2029. Dessutom förväntas bruttomarginalen för GARD® att öka med 5 procentenheter till följd av investeringarna.

Överväganden
Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men har konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad emission (i) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Emissionen stärka aktieägar- och kapitalbasen långsiktigt; Bolaget önskar att stärka och utöka sin bas av institutionella och professionella samt strategiskt viktiga ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie, (ii) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en risk för en ökad allmän marknadsriskexponering, och (iii) genomförandet av en riktad emission kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission riskerar att kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa en tillräcklig teckningsgrad, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för Bolagets aktieägare beroende på vilket typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtagande.

Med hänsyn till ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för SenzaGen att finansiera Bolagets portföljexpansion och andra tillväxtfrämjande satsningar, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

Rådgivare
SenzaGen har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som sole bookrunner och Markets and Corporate Law AB som legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten, eller en uppmaning till något erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet i någon jurisdiktion, utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och är endast riktat till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer bara involvera, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av ”investment professionals” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 a-d i Förordningen (alla sådana personer tillsammans kallas ”relevanta personer”). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder på grundval av detta dokument och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
 
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i SenzaGen varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på SenzaGens aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, sole bookrunner endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende SenzaGens aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende SenzaGens aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Upplysning till investerare enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") gäller för Bolagets verksamhet. För det fall att teckning av nya aktier skulle medföra att en investerare efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget behöver investeraren anmäla sin investering till Inspektionen för Strategiska Produkter i enlighet med FDI-lagen.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Report from AGM of SenzaGen AB on 15 May 2024

The Annual General Meeting (AGM) of SenzaGen held on today’s date, 15 May 2024 in Lund, resolved to pass all proposals presented by the board and shareholders.

Adoption of income statement and balance sheet
The AGM adopted the income statement and balance sheet and the consolidated income statement and consolidated balance sheet for 2023.

Appropriation of earnings
The AGM resolved that no dividend be paid to shareholders and that the earnings at the disposal of the AGM be carried forward.

Discharge from liability
The AGM discharged the board directors and CEO from liability for the 2023 financial year.

Election of directors and auditors and their fees
The AGM resolved that the board shall consist of five directors and no alternates. Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon and Paul Yianni were re-elected as directors. Carl Borrebaeck was also re-elected as board chairman. Authorized Public Accountant Mats-Åke Andersson was elected as auditor, with Authorized Public Accountant Martin Gustafsson as deputy auditor.

The AGM resolved to set directors’ fees at SEK 1,200,000 in total, with SEK 200,000 for each non-employee director and SEK 400,000 for the board chairman. Auditor’s fees shall be payable on the basis of approved invoices.

Remuneration policies for senior executives
The AGM resolved, as proposed by the board, to adopt remuneration policies for senior executives.

Authorization for the board to resolve to issue new shares
The AGM resolved, as proposed by the board, to authorize the board, for the period until the next AGM, with the shareholders’ preemptive rights waived, on one or more occasions, to decide to issue new shares, stock options or convertibles. The total number of shares that may be issued or, if convertibles or stock options are issued, added following conversion or exercise of rights under the authorization is limited to 20 percent of the number of shares outstanding on the date of the notice of the AGM. As a result, the maximum number of shares that may be issued is 6,047,081, and the Company’s share capital may be increased by a maximum of SEK 302,354.05.

The purpose of the authorization is to enable the board to raise working capital for the Company, and/or bring in new owners of strategic significance to the Company, and/or acquire other companies or businesses.

Directed issue of a maximum of 750,000 stock options
The AGM resolved, as proposed by the board, to issue a maximum of 750,000 stock options, as a result of which the Company’s share capital may increase by a maximum of SEK 37,500. The stock options will entitle the holder to subscribe for new shares in the Company.

With the shareholders’ preemptive rights waived, employees of the Company and the Group shall be entitled to subscribe for the stock options as follows:

 • The Group CEO will be offered to subscribe for a maximum of 100,000 options.
 • Members of Group Management and key personnel comprising up to eight positions will each be offered to subscribe for a maximum of 50,000 options, altogether comprising a maximum of 375,000 options.
 • Other employees and consultants considered key personnel in the Group, comprising up to 26 individuals, will be offered to subscribe for between 5,000 and 25,000 options each, altogether comprising a maximum of 275,000 stock options.

The subscriber is entitled to subscribe for stock options free of charge. Given that the stock options are issued free of charge, the Company estimates that fringe benefits and social security expenses will be incurred for the participant and the Company as a result of the option plan. The total expenses, including other expenses in the form of fees to external advisers and expenses for the administration of the plan, are estimated at around SEK 100,000 over the program’s term and the cost of social security expenses is estimated at SEK 237,795.

The market value of the option shall be calculated using the Black-Scholes pricing model subject to barrier conditions to calculate the Company’s social security expenses. The valuation of the options shall be performed by an independent valuation institute or auditing firm.

Each stock option entitles the holder to subscribe for one new share in the Company in exchange for cash payment, provided that the barrier conditions have been met, during the period from 1 June 2027 to 30 September 2027 or the earlier date set out in the option rules.

Payment for shares subscribed for by exercising stock options shall be made in cash at an exercise price of 100% of the average of the listed volume-weighted price paid for each trading day as per Nasdaq First North Growth Markets’ official price list for shares in the Company during the period from 29 April 2024 to 14 May 2024.

For each individual participant in the stock option plan, 80 percent of all allotted stock options are subject to barrier conditions, and these 80 percent of the stock options can only be exercised to subscribe for shares once the volume-weighted price paid measured per trading day as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares is higher than the respective barrier level.

The barrier levels are calculated as a percentage of the average volume-weighted price as per the Nasdaq First North Growth Market’s official price list for shares in the Company during the period from 29 April 2024 to 14 May 2024 (“the Barrier Price”).

The barrier levels shall consist of two barriers, with the first barrier accounting for 25 percent (“Barrier 1”) and the second barrier accounting for 55 percent (“Barrier 2”) of all the stock options allotted to participants, in accordance with what is set out below.

 • Barrier 1: 25 percent of the stock options are subject to Barrier 1 and the barrier is calculated at 158 percent of the Barrier Price.
 • Barrier 2: 55 percent of the stock options are subject to Barrier 2 and the barrier is calculated at 300 percent of the Barrier Price.

New shares subscribed for by exercising stock options entitle the holder to dividends for the first time on the dividend record date most immediately following the date the new share issue was registered with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

For detailed rules regarding the resolution passed at the AGM, please see the AGM notice available at the Company’s website, www.senzagen.com.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 15 maj 2024

SenzaGens årsstämma som hölls idag den 15 maj 2024 i Lund, varvid årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet är begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 047 081 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 302 354,05 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Riktad emission av högst 750 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 750 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 37 500 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 100 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 375 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till 26 personer erbjuds att teckna mellan 5 000 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 275 000 optioner.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 231 795 kronor.

Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 september 2027 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 29 april 2024 till och med den 14 maj 2024.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 29 april 2024 till och med den 14 maj 2024 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senzagen.com.

SenzaGen’s interim report January–March 2024: Breakeven in Q1 2024

Message from the CEO
“SenzaGen has made history with a positive EBITDA for the first quarter 2024. I am incredibly proud and pleased with our growth and high gross margin, which have brought us to breakeven for the first time, a key step towards becoming a profitable growth company. The performance of our core platform GARD® was especially positive in the quarter, breaking sales records and growing by as much as 66% year-on-year. Our growing global customer base with high loyalty and several strong projects in development clearly show very exciting sales potential. Delivering strong sales combined with a high gross margin and effective cost controls will continue to be our highest priority.”

Peter Nählstedt, President and CEO

1 January–31 March 2024

 • Net sales totaled SEK 14.3 (12.3) million.
 • EBITDA amounted to SEK 0 (-1.8) million.
 • Earnings per share were SEK -0.13 (-0.20).
 • Cash and cash equivalents at 31 March amounted to SEK 12.5 (31.7) million.

Important events in the quarter

 • SenzaGen’s orders received from the chemicals industry continued to increase with two follow-on orders from the same customer for GARD®skin tests worth SEK 1.5 million and SEK 0.8 million, respectively.
 • SenzaGen presented the results of its partnership with L’Oréal at the largest toxicology event in the world, the SOT Annual Meeting and ToxExpo in the US. This partnership serves as an important point of reference for the toxicology industry.

Livestream presentation
SenzaGen is pleased to invite press and investors to a livestream presentation at 9:00 on May 15. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session moderated by Carnegie Investment Bank’s analyst Klas Palin. The presentation will be held in Swedish.

Time: Wednesday May 15, 9:00–10:00 CEST.
Link to the livestream: https://youtube.com/live/kh3swMMDJPI?feature=share

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

SenzaGens delårsrapport januari-mars 2024: Break-even i Q1 2024

VD-kommentar
”Med ett positivt EBITDA-resultat i första kvartalet 2024 skriver SenzaGen historia. Jag är oerhört stolt och glad över vår tillväxt och höga bruttomarginal som får bolaget att visa break-even för första gången, ett viktigt steg mot att bli ett lönsamt tillväxtbolag. Särskilt positivt i kvartalet var utvecklingen för vår nyckelplattform GARD® som slog försäljningsrekord och växte med hela 66 procent jämfört med i fjol. Vår växande globala kundbas med hög lojalitet samt flera starka utvecklingsprojekt visar tydligt på en mycket spännande försäljningspotential. Att leverera en stark försäljning i kombination med hög bruttomarginal samt kostnadskontroll kommer fortsatt att vara av högsta prioritet.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,3 MSEK (12,3).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0 MSEK (-1,8).
 • Resultatet per aktie blev -0,13 SEK (-0,20).
 • Likvida medel per den 31 mars uppgick till 12,5 MSEK (31,7).

Viktiga händelser under kvartalet

 • SenzaGens orderingång från kemikalieindustrin fortsatte att öka genom två uppföljningsordrar från samma kund på GARD®skin-tester värda 1,5 MSEK respektive 0,8 MSEK.
 • SenzaGen presenterade resultat från samarbetet med L’Oréal på världens största mässa för toxikologi, SOT Annual Meeting & ToxExpo, i USA. Samarbetet utgör en viktig referens mot industrin.

Webbsänd telefonkonferens
SenzaGen bjuder in media, investerare och analytiker till en webbsänd telefonkonferens idag onsdag den 15 maj kl 9.00. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med en efterföljande frågestund modererad av Carnegie Investment Banks analytiker Klas Palin. Presentationen kommer att hållas på svenska.

Tid: Onsdag 15 maj klockan 9:00–10:00.
Webbsändningen nås på: https://youtube.com/live/kh3swMMDJPI?feature=share

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/