SenzaGen är ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag

SenzaGen utvecklar och säljer djurfria kemikalietester och är nu ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag enligt Deloittes årliga rankning Sweden Technology Fast 50. Under de senaste fyra åren har SenzaGen haft en genomsnittlig tillväxt på hela 1433 procent. Av de 50 bolagen på listan kom SenzaGen på plats 18.

”Att rankas som ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag är ett bevis på att vår affärsmodell gett fantastiska resultat och att det vi gör ligger helt rätt i tiden. Vi är otroligt stolta över hur våra innovationer bidrar både etiskt och vetenskapligt när vi hjälper företag att ställa om bort från djurförsök och samtidigt ger dem testresultat som är direkt applicerbara på oss människor. Som VD känner jag en enorm stolthet över vårt team som levererat dessa resultat. De ligger till grund för denna utmärkelse och stärker oss verkligen i vår fortsatta tillväxtresa”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Rankningen i Sweden Technology Fast 50 baseras på tillväxten i nettoomsättningen de senaste fyra åren.

”Det känns fantastiskt att vi i 20 år har fått uppmärksamma svenskt entreprenörskap i techbranschen genom Sweden Technology Fast 50. Årets bolag speglar inte bara Sveriges ledande position inom innovation utan också skiftningar vi sett i samhället de senaste åren, inte minst inom GreenTech med tekniska lösningar för att driva på klimatomställningen och MedTech där teknik kan användas för att stärka vården. Vi är glada över att få fira bolagens framgångar och ser fram emot att följa dem framöver”, säger Ester Sundström, partner på Deloitte och ansvarig för Deloitte Sweden Technology Fast 50.

2023 års ranking presenteras vid ett evenemang på Nasdaq i Stockholm den 9 november. Läs mer om priset, bakgrund och mer detaljerade kriterier på www.deloitte.se/fast50.

SenzaGen använder sin breda expertis inom olika teknikområden, inklusive genomik, maskininlärning och mänskliga vävnadsmodeller, för att utveckla bättre och mer etiska testmetoder som kan ersätta djurförsök vid kemikaliers toxikologiska utvärdering.

SenzaGen säkrar strategiskt viktig order från ny världsledande kund inom FMCG (dagligvaror)

SenzaGen har fått uppdraget att testa kemikalier från en ny världsledande kund med verksamhet inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods, dagligvarutillverkning). Uppdraget motsvarar ett värde på cirka 0,8 MSEK och omfattar tester med SenzaGens djurfria test, GARD®skin Dose-Response, ett banbrytande test för hudallergener. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin, som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden. Med testet vill kunden bedöma risker och fastställa säkra dosnivåer av kemikalier. Testningen kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund före utgången av 2023.

”SenzaGen fortsätter att stärka GARD®-teknologins position bland världsledande globala kunder. Ordern är strategiskt viktig och bekräftar att vår organiska tillväxtstrategi, som är baserad på personlig direktförsäljning till stora slutkunder, fortsätter att ge mycket goda resultat. Genom att regelbundet attrahera nya kunder breddar vi vår kundbas och skapar förutsättningar för återköp och fortsatt tillväxt”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas starkt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under tredje kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder under året uppgick till 77 procent. Bolaget bedömer att 30–50 procent av de nya kunderna återkommer under det efterföljande året, ofta med en i genomsnitt större beställning.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response är unik och ger kvantitativ information som ersätter behovet av djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. Detta ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter.

Fortsatt tillväxt och breddad kundbas för SenzaGen under tredje kvartalet

SenzaGen fortsätter att utvecklas positivt. Försäljningen under tredje kvartalet 2023 ökade med 12 procent jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 10,1 MSEK (9,0). Tillväxten drevs av en stabil försäljningsutveckling för bolagets GARD®-tester, som växte med 23 procent. Koncernens totala nettoomsättning under perioden 1 januari-30 september uppgick till 33,7 MSEK (28,9), motsvarande en ökning med 16 procent jämfört med samma period 2022.

”Det är positivt att vi fortsätter att attrahera nya kunder och växer i dagens ekonomiska klimat. Trots det utmanande konjunkturläget är efterfrågan på våra djurfria GARD®-tester fortsatt stark med fler nya världsledande kunder än någonsin tidigare. Vi ser också en positiv tillväxt i efterfrågan på effekt-tester till kunder inom läkemedel och kosmetika, medan beställningar från medicintekniska kunder kortsiktigt har påverkats av förseningar i det nya MDR-regelverket. Med tanke på det stora intresset och det höga antalet offerter vi har ute, bedömer vi att bolaget kommer att fortsatta utvecklas positivt,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas stabilt med nya och återkommande stora globala kunder inom kosmetika, kemikalie och medicinteknik. Kundbasen breddades under kvartalet med nio nya kunder, och vid septembers slut hade hela 25 nya kunder tillkommit under 2023, vilket kan jämföras med 18 på helåret 2022. Detta samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 90 procent. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större testuppdrag med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering värt 1,6 MSEK.

Det växande intresset för GARD® återspeglas också i vår försäljning via distributörer, som efter OECD-godkännandet av GARD®skin har ökat markant med en tillväxt på över 200 procent under kvartalet. Dessutom fick GARD® stor uppmärksamhet under bolagets vetenskapliga presentationer på branschkonferenserna WC12 i Kanada och Eurotox i Slovenien med många efterföljande möten och affärsdiskussioner.

Försäljningen via våra dotterbolag i Italien har påverkats av den uppskjutna starten av det nya medicintekniska regelverket MDR. Vi ser samtidigt en fortsatt positiv tillväxt i efterfrågan på tester till kunder inom läkemedel och kosmetika under 2023 och under tredje kvartalet, drivet av effekt-tester.

Genom att kontrollera kostnaderna och öka försäljningen till bibehållen marginal utvecklas bolaget vidare mot att nå break-even.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

Inbjudan till presentation/webcast den 26 oktober
SenzaGens VD och koncernchef Peter Nählstedt kommer att presentera på BioStock Life Science Fall Summit i Lund den 26 oktober.

Tid: Den 26 oktober kl 9:05.
Anmälan: https://www.biostock.se/en/biostocklifesciencesummit/

SenzaGen fortsätter att samarbeta med RIFM inom djurfri fotosensibilisering och doftsäkerhet – får nytt uppdrag värt 1,6 MSEK

SenzaGen fortsätter att stärka sitt samarbete med det amerikanska forskningsinstitutet Research Institute for Fragrance Materials (RIFM) inom området djurfri testning av fotosensibilisering. Det nya testuppdraget markerar ytterligare en milstolpe i samarbetet och kommer att påverka SenzaGens omsättning med 1,6 MSEK. Testerna kommer att utföras vid SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund under 2023.

RIFM är ett välansett internationellt vetenskapligt institut som genom en oberoende expertpanel och ett omfattande kemikaliebibliotek säkerställer säker användning av doftingredienser i konsumentprodukter. Samarbetet mellan SenzaGen och RIFM inleddes 2021 och har i flera omgångar utökats med tester av ingredienser i syfte att främja djurfri testning och doftsäkerhet. I projektet använder SenzaGen sin egenutvecklade och unika metod GARD®skin Dose-Response för att testa doftingredienser från RIFM:s referensbibliotek. Metoden har anpassats för att fastställa vid vilka dosnivåer ämnen kan orsaka hudallergi när de utsätts för solljus, så kallat fotosensibilisering.

"Vårt samarbete med RIFM fortsätter att utvecklas väl inom fotosensibilisering. Genom samarbetet ser vi fram emot att fortsätta driva djurfri, vetenskaplig innovation och främja produktsäkerheten för konsumenter. RIFM:s vetenskapliga utvärderingar är en mycket viktig referens inom industrin och bidrar till att ytterligare stärka kunskapsbasen för vår effektiva och träffsäkra GARD®-teknologi", säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

”Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med SenzaGen kring GARD®skin Dose-Repsonse-testet för fotosensibilsering. Vi har utökat vårt urval av referenskemikalier för att få en djupare förståelse för hur testet kan hjälpa oss att inte bara identifiera potentiella fotoallergener utan även skilja dem från fotoirritanter”, säger Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology hos RIFM.

Testmetoden GARD®skin Dose-Response ger kvantitativ information och ersätter djurförsök vid utvärdering av vid vilken koncentration hudsensibiliserande ämnen kan användas utan att orsaka hudallergier. I projektet med RIFM utsätts testmaterialet för solljus för att utvärdera när de blir fotosensibiliserande, vilket ger bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och kemikalieindustrin ett mycket viktigt underlag för prioritering och beslutsfattande inom forskning och utveckling av nya produkter. Testet är en utökad applikationsdomän av GARD®skin som är det första och enda godkända genomik-baserade testet på marknaden.

För mer information, kontakta:
Peter Nählstedt, VD och koncernchef, SenzaGen AB
Email: peter.nahlstedt@senzagen.com | Mobil: 0700-23 44 31

Gretchen Ritacco, Principal Scientist, Phototoxicology, RIFM
Email: gritacco@rifm.org | Telefon: +1-862-401-2978

Om RIFM
Forskningsinstitutet för doftämnen (RIFM) grundades 1966 och genererar, analyserar, utvärderar och distribuerar data som utgör en vetenskaplig grund för säker användning av doftmaterial. RIFM har den mest omfattande databasen i världen för säkerhetsutvärdering av doft- och smakämnen. Biblioteket omfattar över 70 000 referenser och mer än 135 000 studier av människors hälsa och miljö.

RIFM följer de senaste, internationellt accepterade riktlinjerna för säkerhetsbedömningar av doftingredienser. En oberoende expertpanel bestående av internationella forskare och akademiker granskar institutets arbete innan det lämnas in för referentgranskning och vetenskaplig publicering. Allt publicerat material finns fritt tillgängligt på fragrancematerialsafetyresource.elsevier.com.

SenzaGens halvårsrapport 2023: Fortsatt tillväxt, förbättrad bruttomarginal och minskad förlust

VD-kommentar
”Vi fortsätter att attrahera flera nya kunder och skalar upp vår affär med en kraftigt förbättrad bruttomarginal och minskad förlust. Omsättningen ökade med 18 procent mot den starka jämförelseperioden ifjol och vi ser under perioden ett mycket kraftigt ökande intresse, som ännu inte fått genomslag i försäljningssiffrorna. Vi förväntar oss därför ännu högre utväxling på våra satsningar under årets andra del. Med den snabbt växande kundportföljen, hög efterfrågan från läkemedelsbolag och framgångsrik merförsäljning inom koncernen samt den ökande lönsamheten ser jag mycket positivt på det andra halvåret och framtiden för djurfri testning baserat på våra unika metoder.”

Peter Nählstedt, Verkställande direktör och koncernchef

Första halvåret 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,6 MSEK (19,9).
 • Rörelseresultatet EBITDA uppgick till -6,8 MSEK (-9,1).
 • Resultatet per aktie blev -0,51 SEK (-0,56).
 • Likvida medel per den 30 juni uppgick till 25,1 MSEK (49,0).

Väsentliga händelser under första halvåret

 • SenzaGen säkrade en order värd cirka 1 MSEK på GARD®skin från en ny kund inom kemikalieindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • SenzaGen stärkte marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler i Indien och Frankrike.

SenzaGen stärker marknadsnärvaron genom utökade distributionskanaler

SenzaGen har tecknat avtal med CRO-bolagen GV Research Platform (GVRP), Indien, och Oroxcell, Frankrike om distribution av bolagets djurfria testportfölj GARD® för riskbedömning av kemikalier. De för bolaget strategiskt viktiga avtalen möjliggör en bredare distribution av GARD® till stora marknader där regelverk och industriella krafter driver efterfrågan på alternativa tester.

Indien är en potentiellt viktig och stor marknad på vilken SenzaGen under det senaste året har märkt ett ökat intresse för GARD® och även säkrat ordrar från indiska kunder. Genom att samarbeta med GVRP, ett väl ansett CRO- och distributionsföretag i Indien, får SenzaGen nu tillgång till ett robust nätverk och expertis inom landets växande Life Science-sektor.

Likaså stärker avtalet med Oroxcell, en väletablerad CRO i Frankrike, SenzaGens närvaro på en för bolaget mycket viktig geografisk marknad. Frankrike som är känt för sina världsledande företag inom kosmetika och läkemedel, omfattas av ett EU-täckande djurförbud inom kosmetikatestning sedan många år. Med Oroxcells starka fokus på innovativa, djurfria metoder kommer SenzaGen kunna dra nytta av deras omfattande kontaktnät och specialistkunskap.

”Att bredda SenzaGens distributionskanal är en mycket viktig del av vår uppskalning av bolagets kommersiella verksamhet. Med två nya kvalitetsdistributörer på viktiga marknader där vi ser ökad efterfrågan tar vi viktiga steg på vår tillväxtresa,” säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef på SenzaGen.

Båda distributörerna kommer att marknadsföra GARD® i sin testportfölj med fokus på biotech-, läkemedel-, kemikalie- samt kosmetikabolag. All testing utförs i SenzaGens GLP-certifierade laboratorium i Lund.

Om GV Research Platform (GVRP)
Med huvudkontor i Hyderabad, Indien, är GV Research Platform (GVRP) ett nyskapande kontraktslaboratorium med fokus på att erbjuda kundnära lösningar genom hela utvecklingsprocessen för läkemedel. Sedan etableringen 2020 har GVRP gjort betydande framsteg mot sin vision att möjliggöra effektiv och kostnadseffektiv innovation genom differentierade och skräddarsydda FoU-lösningar. För mer information, besök www.gvrp.in.

Om Oroxcell
Oroxcell, grundat 2004, är specialiserade på effektivitets-, ADME- och toxicitetsstudier för läkemedel, kosmetika, nutrition och kemikalier, och är ett ledande CRO-bolag som utvecklar alternativa metoder till djurförsök. Efter validering erbjuds dessa tester för användning under FoU. För mer information, besök www.oroxcell.com.

SenzaGen utser likviditetsgarant

SenzaGen har idag ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Avsikten är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för SenzaGens aktie samt säkerställer en låg spread mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag den 11 maj 2023.

Kommuniké från årsstämma i SenzaGen AB den 4 maj 2023

SenzaGens årsstämma som hölls idag den 4 maj 2023 i Lund, varvid årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägare lagt fram.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att stående medel förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Anki Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni. Vidare omvaldes Carl Borrebaeck som styrelseordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 1 200 000 kronor, och utgå med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordföranden. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet är begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 047 081 stycken varvid bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 302 354,05 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Riktad emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 750 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 200 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till åtta befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 450 000 optioner.
 • Konsulter i koncernledningen, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugotre personer erbjuds att teckna mellan 10 000 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 315 000 optioner.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 631 991 kronor.

Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Uthållig och stark försäljningsutveckling för SenzaGen under årets första kvartal

Året inleddes med en stark utveckling av försäljningen för SenzaGen. Koncernens nettoomsättning under januari-mars ökade med 36 procent till 12,3 MSEK (9,0), drivet av en stark GARD®-försäljning med nya och återkommande stora globala kunder kombinerat med tillväxt för VitroScreens innovationstjänster inom medicinteknik, kosmetika och läkemedel.

”Sammantaget inleder vi 2023 mycket positivt och levererar stark tillväxt drivet av hög efterfrågan på våra egenutvecklade teknologiplattformar GARD® och ORA®. Kvartalet präglades av ett högt affärstempo med både nya och återkommande order från ledande globala bolag. Vi ser ett mycket starkt och ökande intresse för GARD® efter OECD-godkännandet som kom ifjol. Med det växande intresset för gruppens erbjudande har vi skapat en stabil grund för fortsatt stark tillväxt som i kombination med god kostnadskontroll tar oss mot lönsamhet”, säger Peter Nählstedt, VD och koncernchef.

Försäljningen av GARD® fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 33 procent. Kundbasen växte under kvartalet med sju nya kunder samtidigt som försäljningen från återkommande kunder uppgick till 80 procent. SenzaGen säkrade exempelvis en miljonorder från en ny kund inom kemikalieindustrin som ser stora fördelar med att testa nya produktkandidater med GARD® tidigt under utvecklingsprocessen. I den återkommande försäljningen ingick bland annat ett större kundanpassningsprojekt med ett av världens största kosmetikabolag och GARD®skin Dose-Response, vilket bekräftar behovet av GARD® från stora bolag.

På toxikologibranschens årliga konferens i USA, Society of Toxicology (SOT), hölls ett rekordstort antal kundmöten och koncernens övriga marknadsaktiviteter genererade fler leads än någonsin.

VitroScreen levererade god tillväxt under kvartalet. Majoriteten av försäljningen kom från preklinisk testning och kundanpassade innovationstjänster baserade på avancerade 3D-modeller som exempelvis den egenutvecklade teknologiplattformen ORA®. De starkaste växande kundsegmenten var kosmetika och läkemedel.

Under mars blev VitroScreens certifiering klar enligt ISO 9001:2015, som omfattar kvalitet, och ISO 13485:2021, för medicintekniska produkter. De erhållna certifieringarna är kvitton på bolagets höga kvalitet och kommer att attrahera nya kunder inom medicinteknik, läkemedel, kosmetika, kemikalier och nutrition.

Samtidigt levererade SenzaGen-gruppens rådgivningsenhet ToxHub över koncernens förväntningar, vilket är mycket positivt. ToxHubs andel av koncernens försäljning motsvarade cirka 10 procent. Integrationsarbetet fortgår effektivt och enligt plan för att skapa starka försäljningssynergier inom exempelvis det medicintekniska området.

Försäljningsresultatet har inte granskats av revisor, ska inte tolkas som att lönsamhet uppnåtts, och kan komma att förändras i samband med halvårsbokslut. Bolaget väljer att redovisa utvecklingen för att förse aktieägarna med relevant information.

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB (Publ)

Aktieägarna i SenzaGen AB (Publ), org.nr 556821–9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2023 kl. 16.00 i The Spark Sharience på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Rätt att delta i stämman och anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 25 april 2023.

Aktieägare ska även senast fredagen den 28 april 2023 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till SenzaGen AB, Medicon Village, 223 81 Lund eller per e-post till anmalan@senzagen.com. I anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 25 april 2023 och måste därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud med mera
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges i denna. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adressen ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringspersoner
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Anförande av den verkställande direktören
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelse och revisor
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 14. Beslut om riktad emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner
 15. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Punkt 1:
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Carl Borrebaeck väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8b:
Beslut om dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda koncernbalansräkningen.
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9–11:
Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt arvode åt styrelse och revisor och val av styrelse och revisor.

Valberedningens förslag är enligt följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara en.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 400 000 kronor (400 000 kronor) till styrelsens ordförande, totalt 1 200 000 kronor (1 400 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ian Kimber, Ann‑Christin Malmborg Hager, Paula Zeilon och Paul Yianni.

Det föreslås vidare att Carl Borrebaeck omväljs som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson omväljs till revisor för Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås vidare att den auktoriserade revisorn Martin Gustafsson omväljs som revisorssuppleant.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.senzagen.com.

Punkt 12:
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Omfattning
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningshavare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta.

Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds
Grundprincipen för riktlinjerna är att Koncernen ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att Koncernen kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning.
Styrelsen som helhet utgör ersättningsutskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören.

VD fattar, i samråd med styrelsen, beslut om löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD.

Fast lön
Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.

Rörlig ersättning
Den rörliga ersättningen omfattar (a) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (b) ett långsiktigt incitamentsprogram.

 1. Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan 8 och 25 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av framförallt uppsatta finansiella mål och i begränsad omfattning även kvalitativa mål.
 2. Det långsiktiga incitamentsprogrammet, är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen.

Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman.

Icke-monetär ersättning
Ledande befattningshavare kan efter överenskommelse med Bolagets VD äga rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård.

Uppsägning och avgångsvederlag
Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Bolagets sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt tolv (12) månadslöner.

Arvode för tjänster som inte utgör styrelsearbete
Bolagets styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman.

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets årsredovisning för 2022, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

Punkt 13:
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner tillkomma genom konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 % av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförda emissioner med stöd av bemyndigandet, baserat på antalet aktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska även ha rätt att besluta huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, avser styrelsen, med stöd av bemyndigandet, bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas). Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 6 047 081 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 302 354,05 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som kan behöva göras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 14:
Beslut om riktad emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 1 015 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 750 kronor, med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

För emissionen ska följande villkor gälla:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma anställda i Bolaget och koncernen enligt följande:

 • Koncernens VD erbjuds att teckna högst 200 000 optioner.
 • Koncernledning och nyckelpersoner bestående av upp till nio befattningar erbjuds att teckna högst 50 000 optioner vardera, sammanlagt högst 450 000 optioner.
 • Konsulter i ledande befattning, bestående av två personer ska erbjudas att teckna högst 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 50 000 optioner.
 • Övriga anställda samt konsulter som bedöms som nyckelpersoner inom koncernen, bestående av upp till tjugotre personer erbjuds att teckna mellan 10 000 och 25 000 optioner vardera, sammanlagt högst 315 000 optioner.

Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 27 maj 2023 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 1 november 2023.

Tecknaren har rätt att teckna teckningsoptioner vederlagsfritt. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell behäftad med barriärer för att beräkna Bolagets sociala kostnader. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning (2023-03-02) baserat på en teckningskurs och barriärvillkoren vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 11,90 kronor per aktie ger värdet 1,98 kronor på optionen.

Tilldelade teckningsoptioner erbjuds till teckning vederlagsfritt. Sådant erbjudande om tilldelning av teckningsoptioner ska lämnas inom 10 bankdagar efter det att beslut om tilldelning fattats.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning, under förutsättning att barriärvillkoren är uppfyllda, under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 september 2026 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 100 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023. Den sålunda fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt.

För varje enskild deltagare i teckningsoptionsprogrammet gäller att 80 procent av samtliga tilldelade teckningsoptioner är behäftade med barriärer och dessa 80 procent av teckningsoptionerna kan endast utnyttjas för aktieteckning när den volymviktade betalkursen uppmätt per handelsdag enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier överstiger respektive barriärnivå.

Barriärnivåerna ska beräknas i procent i förhållande till den genomsnittliga volymviktade betalkursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med den 19 april 2023 till och med den 3 maj 2023 ("Barriärkursen").

Barriärnivåerna ska utgöras av två barriärer, varav första barriären ska omfatta 25 procent ("Barriär 1") och andra barriären ska omfatta 55 procent ("Barriär 2") av samtliga till deltagare tilldelade teckningsoptioner, i enlighet med nedan.

 • Barriär 1: motsvarande 25 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 1 och barriären beräknas till motsvarande 158 procent av Barriärkursen.
 • Barriär 2: motsvarande 55 procent av teckningsoptionerna omfattas av Barriär 2 och barriären beräknas till motsvarande 300 procent av Barriärkursen.

De sålunda fastställda Barriär 1 och Barriär 2 ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid 5 öre ska avrundas nedåt. Barriärerna ska omräknas på motsvarande sätt som gäller för lösenkursen i Optionsvillkoren.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i Bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Bolaget förbehåller sig rätten att, i samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet, återköpa alla teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna under perioden fram till och med 31 maj 2026.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två (2) veckor innan bolagsstämman, innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av, kan komma att omräknas i vissa fall.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2023/2026, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
Förslaget enligt punkt 14 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Värdering
Teckning av teckningsoptionerna ska ske vederlagsfritt, vilket innebär att det kan uppkomma sociala avgifter för koncernen i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 11,88 kronor, 1,98 kronor per option, vid lösenkursen 11,90 kronor per aktie i program 2023/2026. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 3,042 procent och en volatilitet om 45,3 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är det Bolagets bedömning att förmån och sociala avgifter kommer att uppstå för deltagaren och Bolaget till följd av optionsprogrammet. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor över programmets löptid och kostnaden för sociala avgifter beräknas till 631 991 kronor.

De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder. För de fall då deltagaren bosatt i ett annat land än Sverige och är anställd av ett annat helägt bolag i koncernen (”Arbetsgivarbolaget”) kan både löneförmån och sociala avgifter uppstå i Arbetsgivarbolaget när optionen nyttjas för köp av aktier.

Vid en positiv utveckling av aktiekursen tillsammans med att optionen utnyttjas kommer optionsprogrammet att medföra kostnader i form av sociala avgifter för Arbetsgivarbolaget. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor, vid antagande om tilldelning och utnyttjande av 225 000 optioner, genomsnittliga sociala avgifter om 35 procent och en antagen aktiekurs om 36,00 kronor när optionerna nyttjas.

Programmet förväntas ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal.

Utspädning
Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 24 188 325. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2023/2026 beräknas uppgå till högst cirka 4,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Det finns för närvarande ett antal aktiebaserade incitamentsprogram utestående i Bolaget, enligt nedan:

Incitamentsprogram 2020/2024 omfattar högst 50 000 teckningsoptioner, varav 50 000 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 39,67 kronor från och med 1 november 2023 till och med 5 januari 2024.

Incitamentsprogram 2021/2024 L omfattar högst 587 500 teckningsoptioner, varav 372 000 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 14,30 kronor från och med 1 juni 2024 till och med 30 september 2024.

Incitamentsprogram 2022/2025 omfattar högst 812 500 teckningsoptioner, varav 637 500 är tecknade och ger rätt att teckna nya aktier om 9,60 kronor från och med 1 juni 2025 till och med 30 september 2025.

Utnyttjas samtliga sedan tidigare utgivna teckningsoptioner samt teckningsoptioner som emitteras i incitamentsprogram 2023/2026 kan utspädningen uppgå till högst cirka 7,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget och med hänsyn tagen till övriga utestående teckningsoptioner).

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2022. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut enligt punkten 14 krävs att detta har biträtts av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

ALLMÄNT

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 24 188 325 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Medicon Village, Scheelevägen 2, Byggnad 401, 223 81 Lund och på Bolagets hemsida, www.senzagen.com senast tre (3) veckor före årsstämman. Fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga enligt ovan senast två (2) veckor före årsstämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *
Lund i mars 2023
SenzaGen AB
Styrelsen