Inbjudan till presentation av SenzaGens bokslutskommuniké 2022 den 16 februari kl 14.00

SenzaGens bokslutskommuniké 2022 publiceras den 16 februari 2023 kl 8.30 och följs av en webbsänd livepresentation kl 14.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med efterföljande frågestund modererad av Redeyes analytiker Gustaf Meyer.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag 16 februari klockan 14:00–15:00.
Webbsändningen nås på: https://www.redeye.se/events/872235/live-q-senzagen-2

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

Invitation to the presentation of SenzaGen’s year-end report 2022 on Feb 16 at 14.00 CET

SenzaGen's 2022 year-end report will be published on February 16, 2023, at 08:30 CET and will be followed by a livestream presentation at 14:00 on the same day. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session moderated by Redeye's analyst Gustaf Meyer.

The presentation will be held in English.

Time: Thursday February 16, 14:00–15:00 CET.
Link to the livestream: https://www.redeye.se/events/872235/live-q-senzagen-2

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

Invitation to SenzaGen’ 2022 Half Year Report presentation on Aug 18 at 16.00 CEST

SenzaGen's financial report for the first half of the year will be published on August 18, 2022, at 13:00 CEST and will be followed by a livestream presentation at 16:00 on the same day. The presentation will be given by SenzaGen’s President and CEO Peter Nählstedt, followed by a Q&A session moderated by Redeye's analyst Gustaf Meyer.

The presentation will be held in English.

Time: Thursday August 18, 16:00–17:00 CEST.
Link to the livestream: https://www.redeye.se/events/849492/live-q-senzagen

The presentation can be watched afterwards at SenzaGen’s website: https://senzagen.com/investors/presentations/

Inbjudan till SenzaGens halvårspresentation 2022 den 18 augusti kl 16.00

SenzaGens rapport för första halvåret publiceras den 18 augusti 2022 kl 13.00 och följs av en webbsänd livepresentation kl 16.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av bolagets vd och koncernchef Peter Nählstedt, med efterföljande frågestund modererad av Redeyes analytiker Gustaf Meyer.

Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag 18 augusti klockan 16:00–17:00.
Webbsändningen nås på: https://www.redeye.se/events/849492/live-q-senzagen

Det går även att se presentationen i efterhand via SenzaGens webbplats: https://senzagen.com/investors/presentations/

Inbjudan till SenzaGens telefonkonferens för halvårsrapporten 2020 den 20 augusti kl 9.30

SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 20 augusti klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens halvårsrapport 2020.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en frågestund.

Telefonnummer till konferensen
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan:

SE: +46850558351
FR: +33170750737
DE: +4969222239167
CH: +41225675632
NE: +31107129162
UK: +443333009269

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2020

Invitation to SenzaGen’s 2020 half year report conference call on Aug 20 at 9.30 CEST

SenzaGen is pleased to invite press and investors to a conference call on Thursday August 20 at 9.30 CEST where CEO Axel Sjöblad comments SenzaGen’s 2020 half year results.

The conference call, which will be held in English, will begin with a presentation of the report followed by a Q&A session.

Phone number for the conference
To participate in the conference call, use the dial-in numbers below.

SE: +46850558351
FR: +33170750737
DE: +4969222239167
CH: +41225675632
NE: +31107129162
UK: +443333009269

Weblink
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-q2-2020