Komplettering punkt 14 i beslutsunderlag Kostnader och påverkan på nyckeltal

Komplettering punkt 14 i beslutsunderlag Kostnader och påverkan på nyckeltal