Bolagsstyrning.

Här finns information om styrningen av SenzaGen

SenzaGen är ett svenskt publikt aktiebolag. Före noteringen på Nasdaq First North grundades bolagsstyrningen i Bolaget på svensk lag samt interna regler och föreskrifter. När Bolaget är noterat på Nasdaq First North kommer Bolaget även att följa Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. SenzaGen kommer, i vart fall inledningsvis, inte att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning på Nasdaq First North.