Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier:   15 559 250

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien på Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 18 augusti 2018. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

AktieägareAndel aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck
Malin Lindstedt
Michael Löfman
3RS Management and Consulting
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Nord Fondkommission AB
Delcea AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Anki Malmborg Hager
Danica Pension

1 690 000
1 615 500
899 720
795 000
565 926
500 000
438 653
396 083
373 000
343 319          
10,87%
10,39%
5,79%
5,11%
3,64%
3,22%
2,82%
2,55%
2,40%
2,21%
Övriga
7 942 049
51,01%
Total15 559 250  100,00%

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras