Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier:   15 559 250

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien på Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 28 september 2018. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

AktieägareAndel aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck1 690 00010,86%
Malin Lindstedt1 615 50010,38%
Michael Löfman899 7205,78%
3RS Management and Consulting771 5724,96%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension551 4343,54%
Nord Fondkommission AB500 0003,21%
Nordnet Pensionsförsäkring AB433 2772,78%
Delcea AB392 0702,52%
Anki Malmborg Hager373 0002,40%
Danica Pension346 574 2,23%
Övriga7 986 10351,33%
Total15 559 250 100,00%

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.