Aktien.

SENZA-aktien

SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.

Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care

Aktien på Nasdaq First North

Aktieägare

Ägande i SenzaGen per den 29 mars 2019 (Euroclear).

AktieägareAntal aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck1 690 00010,8%
Malin Lindstedt1 615 50010,3%
Ålandsbanken i ägares ställe1 042 0926,7%
3RS Management and Consulting642 3724,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension556 5333,6%
Nord Fondkommission AB500 0003,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB481 2163,1%
Delcea Förvaltning AB392 0702,5%
Anki Malmborg Hager373 0002,4%
Nordea Livförsäkring Sverige AB338 755 2,2%
Övriga7 990 33751,1%
Total15 621 875100,00%

Aktiekapitalet

Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 15 621 875.

Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.