Aktien.

SENZA-aktien

SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.

Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care

Aktien på Nasdaq First North

Aktieägare

Ägande i SenzaGen per den 31 januari 2020 (Euroclear).

AktieägareAntal aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck1 690 0007,9%
Malin Lindstedt1 615 5007,6%
Ålandsbanken i ägares ställe1 443 8746,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension1 206 4025,7%
3RS Management and Consulting642 3723,0%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 642 1253,0%
Danica Pension622 0092,9%
Fjärde AP-fonden530 5032,5%
Carl-Henrik Nilsson506 3372,4%
Hans Westberg393 0001,8%
Övriga12 065 51456,5%
Total21 357 636100,00%

Aktiekapitalet

Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 21 357 636.

Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.