Aktien.

SENZA-aktien

SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.

Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care

Aktien på Nasdaq First North

Aktieägare

Ägande i SenzaGen per den 31 oktober 2019 (Euroclear).

AktieägareAntal aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck1 690 00010,7%
Malin Lindstedt1 615 50010,3%
Ålandsbanken i ägares ställe719 3224,6%
3RS Management and Consulting642 3724,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension548 4393,5%
Carl-Henrik Nilsson500 7503,2%
Delcea Förvaltning AB392 0702,5%
Anki Malmborg Hager383 0002,4%
Nordea Livförsäkring Sverige AB341 9552,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 340 3052,2%
Övriga8 562 78754,4%
Total15 736 500100,00%

Aktiekapitalet

Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 15 736 500.

Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.