Aktien.

SENZA-aktien

SenzaGens aktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 21 september 2017.

Kortnamn: SENZA
ISIN-kod: SE0010219626
Sektor: Health Care

Aktien på Nasdaq First North

Aktieägare

Ägande i SenzaGen per den 30 juni 2019 (Euroclear).

AktieägareAntal aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck1 690 00010,7%
Malin Lindstedt1 615 50010,3%
Ålandsbanken i ägares ställe865 6905,5%
3RS Management and Consulting642 3724,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension584 2973,7%
Carl-Henrik Nilsson500 7503,2%
Nordnet Pensionsförsäkring AB426 9252,7%
Delcea Förvaltning AB392 0702,5%
Anki Malmborg Hager383 0002,4%
Nordea Livförsäkring Sverige AB339 755 2,2%
Övriga8 296 14152,7%
Total15 736 500100,00%

Aktiekapitalet

Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst vid bolagsstämma.
Antal utestående aktier: 15 736 500.

Såvitt bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över bolaget förändras.