Entries by Hanna Frykman

SenzaGen’s final validation report of GARDskin™ submitted to regulatory authorities – reveals highest test prediction accuracy in the field

Lund, January 12, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the company has submitted the final report for the validation of GARDskin™ to the regulatory authorities. Global regulatory approval and recommendation by ECVAM and OECD on the use of GARDskin is expected in April 2019. The final result presented in the report […]

New colleague at senzaGen

Welcome Andy Forreryd Andy has started his position as Scientist with us here at SenzaGen after defending his doctoral thesis GARD – Genomic Allergen Rapid Detection, From Biomarker Discovery towards a State-of-the-art Testing Platform for Chemical Sensitizers at the Department of Immunotechnology, Lund University. Andy strengthens SenzaGen’s scientific team with his genuine expertise on the […]

SenzaGen rapporterar positiva resultat från ring trial i valideringen av GARDskin™

Lund, 14 december 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) rapporterar idag mycket positiva resultat från det sista laborativa momentet i valideringen av GARDskinTM. Resultaten utgör en viktig del av underlaget för valideringsprocessen inom de internationella regulatoriska myndigheterna ECVAM och OECD. GARDskin uppvisar i den genomförda utvärderingen fortsatt hög träffsäkerhet och mycket god reproducerbarhet av […]

SenzaGens grundare erhåller utmärkelse som en av årets nyttiggörarare av Stiftelsen för Strategisk Forskning (EJ REG)

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) är en betydande finansiär av de främsta svenska forskarna och forskningsprojekten inom naturvetenskap, teknik och medicin. För att uppmärksamma de personer som bäst lyckats skapa konkret nytta av sina forskningsresultat har SSF instiftat Nyttogörandepriset. SenzaGens medgrundare, professor Malin Lindstedt, erhåller ett delat andrapris och 75 000 kronor för sitt arbete […]

The Immunotoxicity testing in the 21th century seminar

Welcome to the seminar Immunotoxicity testing in the 21th century – recent developments within prediction of immunotoxicity using alternative methods. The seminar will take place at the Medicon Village Aula (Hörsalen) on November 23, 2017 with the support from SenzaGen and Medicon village Program: 13.15-13.30     Welcome Prof. Malin Lindstedt, Dept. of Immunotechnology Kerstin Jakobsson, Vice […]

SenzaGen presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit den 14 november 2017

SenzaGen meddelar att bolaget deltar i Vator Securities Unicorn Summit, vilken äger rum i Stockholm. Vd Anki Malmborg Hager kommer ge en presentation av SenzaGens pågående och planerade aktiviteter inom utvecklingen och kommersialiseringen av GARD – en teknologiplattform som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de […]

Forskningsarbete kring GARDprotein publicerat i välrenommerad vetenskaplig tidskrift (EJ REG)

SenzaGen meddelar att forskningsresultat som stödjer utvecklingen av ett nytt applikationsområde för företagets testplattform GARDTM publicerats i den välrenommerade tidskriften Toxicology in Vitro. Det forskningsarbete som beskrivs i publikationen utgör basen för GARDprotein – en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel.  I publikationen, An alternative biomarker-based approach for the […]

Research on GARDprotein published in highly reputed scientific journal

SenzaGen announces that research findings that support the development of a new application area for the company’s test platform GARDTM have been published in the highly reputed journal Toxicology in Vitro. The research described in the publication constitutes the basis of GARDprotein – a test method currently being developed to be able to eliminate allergy-inducing […]

SenzaGen CEO Anki Malmborg Hager presents at Swetox conference on future research without animal testing

SenzaGen’s CEO, Anki Malmborg Hager, gives a presentation today on October 17, entitled: A new, animal-free allergy test with the goal of becoming a “golden standard” for risk assessment in the cosmetics and chemical industry. An innovation company with the next generation tests tells their story. The presentation will take place during the SWETOX conference […]

Malin Lindstedt, founder of SenzaGen and GARD, is awarded the NYTÄNKAREN 2017 (INNOVATIVE THINKER 2017) prize by the Swedish foundation Research Without Animal Experiments

SenzaGen’s co-founder, Professor Malin Lindstedt, has been awarded the Nytänkaren 2017 (Innovative Thinker 2017) Prize and SEK 400,000 by the Swedish fundation for Research Without Animal Experiments for her work on the development of animal-free testing methods. The prize was awarded today, 16 October at a ceremony at Research Without Animal Experiments offices in Stockholm. […]