Entries by Hanna Frykman

SenzaGen inbjuder till en Live Session på Facebook-gruppen “Aktier – Småbolagsjakten” [Ej REG]

SenzaGen kommer att vara värd för en Live Session där frågor kan ställas till företagets ledning den 16 maj kl. 19:00 – 20:00 “Aktier – Småbolagsjakten” är Nordens största Facebook-grupp med inriktning på små och medelstora företag. Gruppen har över 35 000 medlemmar. Under frågestunden kommer alla frågor och svar att vara på engelska. Deltagarna […]

SenzaGen’s Annual Report 2017 has been published

The Annual Report 2017 of SenzaGen AB has been published and is available in Swedish at the company’s website senzagen.com/investors/rapporter-. Printed versions of SenzaGen’s Annual Report can be obtained at the company’s office at Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden.     For more information, please contact: Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB Email: […]

SenzaGens årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, senzagen.com/investors/rapporter,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.   För mer information, kontakta: Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com Telefon:  0768 284822     Om GARD™ Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder […]

Successful outcome at the Future of Swedish and Danish Life Science day

We wish to thank Kemivärlden Biotech and Medicon Village for Thursday’s event “The Future of Swedish and Danish Life Science”, many interesting areas within precision medicine and big data were covered, not least within genomics. Life sciences and information technologies have become more and more connected to make patient’s life better; a perfect example on […]

The Validation of GARDskin

Johansson A, Agemark M, Gradin R, Larne O, Appelgren H, Forreryd A, Jerre A, Edwards A, Hoepflinger V, Burleson F, Gehrke H, Roggen E, Johansson H SenzaGen, Lund, Sweden, Burleson Research Technologies, Morrisville, US, Eurofins, Munich, Germany Introduction The prevalence of allergic contact dermatitis (ACD) is estimated to >20% in the western world. Not only […]

SenzaGen tecknar betydelsefullt licensavtal i USA med Burleson Research Technologies

Lund, den 7 Mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att företaget har tecknat ett strategiskt viktigt licensavtal med Burleson Research Technologies Inc. (BRT). BRT kommer som första licenstagare i USA att marknadsföra och tillhandahålla GARD™ och utföra testet i sitt laboratorium i North Carolina. BRT blir således det första amerikanska laboratoriet […]