SenzaGen tecknar distributörsavtal med VitroScreen i Italien

Med avtalet får VitroScreen rätt att marknadsföra och sälja SenzaGens testplattform GARD® till kunder som vill förbättra sin teststrategi, öka träffsäkerheten i sina testresultat och samtidigt undvika djurstudier. Genom sin precision och tillförlitlighet förbättrar GARD® kundens beslutsunderlag och bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag.

”VitroScreen är precis den typ av partner som vi vill samarbeta med – de är in vitro-specialister och vill erbjuda de senaste testmetoderna, de vänder sig direkt till de branscher som vi prioriterar och de driver förändringsprocesser för att etablera alternativa tester. Med avtalet kan VitroScreen erbjuda GARD® till kunder som både vill testa under sin produktutveckling och som behöver stärka sin produktregistrering med mer data. Vi etablerar nu GARD® teknologin i Italien och stärker närvaron på den viktiga europamarknaden”, säger Axel Sjöblad, VD på SenzaGen.

VitroScreen är ett privatägt GLP-certifierat kontraktslaboratorium grundat 2001 av Dr Maria Meloni. Bolaget fokuserar på alternativ till djurförsök och erbjuder in-vitro tester till kunder inom läkemedels-, medicinteknik-, kosmetika-, kemikalie-, agrokemikalie- och livsmedelsindustrin.

”VitroScreen strävar alltid efter att erbjuda sina kunder de bästa testverktygen baserat på träffsäkerhet, stabilitet och reproducerbarhet. Med SenzaGens GARD™-produkter får våra kunder tillgång till en unik testplattform med enastående hög träffsäkerhet som möter behoven inom flera industrier, inte minst gällande kemikalier som kan orsaka luftvägsallergi. Vi ser även fram emot att samarbeta med en partner som delar våra värderingar och som aktivt bidrar till en hållbar och etisk utveckling på testmarknaden”, säger Marisa Meloni, VD på VitroScreen.

Avtalet mellan SenzaGen och VitroScreen är tre-årigt med option för förlängning.

För mer information, kontakta:
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-202944
 

Om GARD®
GARD® består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin Medical Device.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.   

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogat dokument