SenzaGen utser ny Chief Scientific Officer

Lund, den 7 mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget rekryterat dr Gunilla Grundström som ny Chief Scientific Officer. Hon har mer än tio års kommersiell erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer närmast från en position som Senior Research Manager på Baxter.

Gunilla Grundström har en civilingenjörsexamen från Lunds universitet och är disputerad inom medicinsk biokemi. Hon har tidigare innehaft seniora befattningar inom AstraZenecas och Gambros forskningsorganisationer, och är sedan 2013 Senior Research Manager vid Baxters anläggning i Lund. I sin roll som Chief Scientific Officer (CSO) kommer hon ansvara för SenzaGens långsiktiga utvecklingsstrategi och produktportfölj.

“Gunilla har en solid vetenskaplig bakgrund, lång erfarenhet av att leda komplicerade forsknings- och utvecklingsprojekt och en utmärkt förståelse för de kundbehov som vi strävar efter att tillgodose. Jag ser fram emot hennes bidrag i utvecklingen av nya produkter baserade på vår unika teknologiplattform GARD”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Gunilla Grundström tillträder sin position i SenzaGen den 1 maj 2018. Hon efterträder Henrik Appelgren, som av personliga skäl kommer att ha en deltidsanställning i bolaget och fokusera på regulatoriska frågor.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018, kl. 08:45

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

 

Nyhet som pdf