SenzaGen erhåller EU-anslag på 24 miljoner i hård konkurrens, för utveckling av GARDair för industrin


SenzaGen har fått ett anslag på 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier – GARDair.

GARD
air är det första in vitro-testet som kan detektera luftburna kemikalier, som orsakar luftvägsallergier, genom en unik genomteknik. Detta följer den internationella 3R-principen, Reduce, Replace and Refine, och är det första cellbaserade alternativet till djurtester inom luftvägar. Anslaget om 24 miljoner innebär att SenzaGen kan utveckla och förfina GARDair samtidigt som bolaget får möjlighet att öka tempot i den kommersiella utvecklingen och lanseringen av ännu en ny produktlinje. Anslaget löper under 24 månader.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vara en del i EU:s framtidssatsning Horizon 2020. Att de väljer att satsa på 3Rtekniker visar på hur viktigt detta är. Det är en bekräftelse på vår teknologiplattforms potential, men inte minst en unik industriell möjlighet att bygga vidare på vår produktportfölj av kommersiellt gångbara tester i en väsentligt snabbare takt, säger Anki Malmborg, VD på SenzaGen.

Möjligheten att testa kemikaliers förmåga att påverka det respiratoriska systemet är viktigt i många olika industrier och idag finns inga tester för detta. Behovet av säkerhetstestning är stort och anslaget från EU ger oss en unik möjlighet tillsammans med partners från olika industrier att utveckla framtidens luftvägstest i enlighet med OECDs riktlinjer, säger Henrik Johansson, Senior Scientist på SenzaGen.

GAEU Consulting AB har koordinerat SenzaGens EU-ansökan som fick ett sällsynt högt betyg med 14,26 av 15 möjliga. Detta vittnar om en enorm styrka både i produktinnovationen och hur ansökan och projektet är formulerat.

Kort om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro(2 014-2020). Syftet är bland annat att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Mer om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

 

Pressmeddelande som pdf