SenzaGen inbjuden till prestigefyllda ICCVAM i USA

SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test för klassificering av olika substanser och därmed möjligheten att identifiera till vilken grad en substans orsakar allergi, den s.k. potencyn.

Amerikanska ICCVAM är en permanent kommitté som består av företrädare från 15 federala regulatoriska och forskningsorgan som utvärderar forskningen kring och driver utvecklingen av toxikologiska och säkerhetstester som ersätter djurförsök. ICCVAM tar expertråd från SACATM**, vars medlemmar inkluderar intressenter från reglerade branscher, djurskyddsorganisationer, akademi, amerikansk delstats- eller internationella tillsynsmyndigheter, och företag eller organisationer som utvecklar, marknadsför eller använder olika testmetoder. I samband med SACATM blev SenzaGen inbjuden att tillsammans med sin partner Burleson Technologies göra ett uttalande under programpunkten Skin Sensitization Testing.

-Det är en stor framgång för oss att vi tillsammans med vår partner Burleson Technologies får ge vår syn på framtidens utveckling i USA, och inte minst att presentera GARD, inför medlemmarna i det prestigefyllda SACATM. Detta visar att GARD redan finns med på deras radar, som nästa generations test. Bara genom samarbete och påverkan på högsta nivå kan vi sätta en ny industristandard för allergitester på den amerikanska marknaden, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

ICCVAMs möte äger rum i Raleigh i North Carolina idag tisdagen den 27 september och SenzaGens VD Anki Malmborg Hager gör sitt uttalande och ger rekommendationerna under programpunkten

ICCVAM Roadmap to Skin Sensitization Testing kl. 11.25

*ICCVAM: The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
**SACATM: Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri och testet ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Pressmeddelande som pdf