GARD – Genomic Allergen Rapid Detection. A Testing Strategy for Assessment of Chemical Sensitizers

Doctoral thesis
defense date 2013-06-05 09:00     ISBN978-91-7473-519-2

Johansson, Henrik LU

Abstract (Swedish)

Popular Abstract in Swedish

Vi lever i en tid och i ett samhälle där kemikalier har blivit en naturlig del av vår industrialiserade vardag. Till stor del ligger kemikalieindustrin bakom flera av de stora tekniska framsteg som gör att västvärlden har den levnadsstandard den idag har. Tyvärr har den stora spridningen av icke naturligt förekommande kemikalier ibland också negativa effekter både på miljö och hälsa. Ett stort antal tungmetaller har visat sig ackumuleras i naturliga näringskedjor, för att slutligen lagras i mänsklig vävnad, med ännu ej helt fastställda konsekvenser. Flera kemiska bekämpningsmedel slår hårt mot naturliga ekosystem, men har också visat sig påverka människors hormonella balans, vilket bland annat… (More)

Abstract

The modern world is increasingly dependent of the use of chemicals. The chemical industries have greatly contributed to the high standard of living in industrialised societies, and chemical compounds surround us in everyday life. Unfortunately, a vast number of chemicals cause adverse effects on the environment and human health. One such concern is chemical hypersensitivity, which is a state caused by the human immune system. Upon exposure of certain chemical substances, the body will in some instances mount immunologic responses, giving rise to clinical symptoms such as irritation and damage on skin and impaired function of the respiratory tract.

In order to limit the usage of chemical compounds that induce…more