SenzaGen presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit den 8 maj 2018 [Ej REG]

SenzaGen meddelar att bolaget deltar i Vator Securities Unicorn Summit, vilken äger rum i Stockholm. Vd Anki Malmborg Hager kommer presentera utvecklingen inom bolaget och SenzaGens pågående och planerade aktiviteter för utvecklingen och kommersialiseringen av GARD– en teknologiplattform som gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande.

Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag som anordnas av Vator Securities för att sammanföra några av de mest innovativa och snabbväxande svenska life science-bolagen med investerare. Mer information om Vator Securities www.vatorsecurities.se

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com

SenzaGen to present at Vator Securities Unicorn Summit on May 8, 2018

SenzaGen announces that the company will participate in the Vator Securities Unicorn Summit, which takes place in Stockholm in May. Anki Malmborg Hager, CEO, will present the company developments and SenzaGen’s ongoing and planned activities for commercialization of GARD – a technology platform that allows for replacement of animal experiments with genetic testing to assess whether the chemicals we come into contact with in our daily lives are allergenic.

Unicorn Summit is a capital market day organized by Vator Securities to bring together some of the most innovative and fast-growing Swedish life science companies with investors. More information about Vator Securities www.vatorsecurities.se

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD™
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability.

This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

 

 

Kallelse till årsstämma i SenzaGen AB

Aktieägarna i SenzaGen AB, org. nr 556821-9207, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 19.00 i BioForum på Medicon Village, hus 406, Scheelevägen 2 i Lund.

Kallelse till årsstämma

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SENZAGEN AB

The shareholders of SenzaGen AB, reg. no. 556821-9207, (the “Company”) are hereby summoned to the annual general meeting on Tuesday 8 May 2018 at 19.00 in BioForum at Medicon Village, building 406, Scheelevägen 2 in Lund.

Notice of Annual General Meeting

SenzaGen invites to a Live Session at the Facebook group “Aktier – Småbolagsjakten”

SenzaGen will host a live Question and Answer session with the management of the company May 16 between 19:00 – 20:00 CET

“Aktier – Småbolagsjakten” is the largest Facebook group in the Nordic region, focusing on publicly traded small companies. The group has over 35 000 members.

During the Live Session all questions and answers will be in English. Participants will have the opportunity to ask questions directly to company management including Chairman Carl Borrebaeck and CEO Anki Malmborg Hager.

To participate in the session, you must first become a member of the Facebook group “Aktier – Småbolagsjakten”. It is recommended that you submit a membership request at least one day in advance of the presentation to ensure you can participate in the event.

 

To join the group:

  1. Go to https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten
  2. Click the green “+ Join Group” button
  3. You will receive a notification on Facebook when your application to the group is accepted

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD™
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com

 

SenzaGen AB are listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com

SenzaGen inbjuder till en Live Session på Facebook-gruppen “Aktier – Småbolagsjakten” [Ej REG]

SenzaGen kommer att vara värd för en Live Session där frågor kan ställas till företagets ledning den 16 maj kl. 19:00 – 20:00

“Aktier – Småbolagsjakten” är Nordens största Facebook-grupp med inriktning på små och medelstora företag. Gruppen har över 35 000 medlemmar.

Under frågestunden kommer alla frågor och svar att vara på engelska. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen som representeras av styrelseordförande Carl Borrebaeck och vd Anki Malmborg Hager.

För att delta i sessionen måste du först bli medlem i Facebook-gruppen “Aktier – Småbolagsjakten”. Det rekommenderas att du lämnar in en medlemsförfrågan minst en dag före presentationen så att du kan delta i evenemanget.

 

För att gå med i gruppen:

  1. Gå till https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten
  2. Klicka på den gröna “+ Join Group” -knappen
  3. Du kommer att få en anmälan på Facebook när din ansökan till gruppen accepteras

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

SenzaGen’s Annual Report 2017 has been published

The Annual Report 2017 of SenzaGen AB has been published and is available in Swedish at the company’s website senzagen.com/investors/rapporter-.
Printed versions of SenzaGen’s Annual Report can be obtained at the company’s office at Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden.

 

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

About GARD™
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

 

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit www.senzagen.com.

 

The information was submitted for publication, through the contact person set out above on the 29 March 2018 at 08:50 AM.

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit www.senzagen.com.

SenzaGens årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, senzagen.com/investors/rapporter,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768 284822

 

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 mars 2018, kl. 08:50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Successful outcome at the Future of Swedish and Danish Life Science day

We wish to thank Kemivärlden Biotech and Medicon Village for Thursday’s event “The Future of Swedish and Danish Life Science”, many interesting areas within precision medicine and big data were covered, not least within genomics.

Life sciences and information technologies have become more and more connected to make patient’s life better; a perfect example on this is SenzaGen’s in vitro safety testing based on genomics. By argumenting on how the company’s GARD™ technology can improve patient’s life, and how the technology can contribute to establish a new industry standard for animal free safety testing, SenzaGen’s Chief Commercial Officer, Anna Chérouvrier Hansson, won the Dragons Den pitch at The Future of Swedish and Danish Life Science.

-We’re very happy and proud to be recognized as a game changer in the industry, contributing to a safer patient environment, says Anna.
The prize, a ticket to the One Nucleus Genesis conference in London will support SenzaGen’s development of coming closer to the goal of placing a new industry standard.

 

For more information
Anki Malmborg Hager, CEO
SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

 

Thank you for a great Society of Toxicology and ToxExpo 2018!

We would like to extend a great thank you to all customers, partners, friends and collaborators for a great SOT and ToxExpo 2018!

We had record numbers both in the audience for the presentation, at the poster presentation on validation for OECD and at the booth. We are very happy and proud to see the rapidly growing interest for SenzaGen and our GARD products and wish to thank you all for your shown interest!

A webinar with the presentation from SOT will be held for those interested on Tuesday March 27 at 11:30 am.

Presentation pdf available here

Poster on validation available here

Register for webinar here.
The presentation will be held in English

Thank you and we look forward to future collaborations!

 

For more information:
Anki Malmborg Hager, CEO
SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822