SenzaGen signs distribution agreement with the French test laboratory Eurosafe

Lund, July 16, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) and the French CRO Eurosafe announce today that they have entered into a distribution agreement regarding GARDskin™ and GARDpotency™.  The GARD™ portfolio consists of animal-free tests developed by SenzaGen for safety assessment of chemical ingredients and mixtures. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities on the important French market. Under the agreement, Eurosafe will market and sell GARDskin™ and GARDpotency™ to its clients.

Eurosafe is a highly specialised contract research organization (CRO) with expertise in toxicology and regulatory services, and strives to present the best performing tests to its customers. Eurosafe carries out in vitro tests with focus on the cosmetics and pharmaceutical industries. According to the agreement, Eurosafe will market GARD™ animal free tests for skin sensitization to its large client base.

GARD™ is a platform of animal free tests developed by SenzaGen for safety assessment of chemical ingredients and mixtures. The platform offers skin sensitization testing with an accuracy of 94% and the unique possibility to add potency classification according to regulatory requirements. At the same time, GARD™ eliminates the need for laboratory animals, as the tests are performed in test tubes (in vitro).

“This agreement is important for us, as it opens up a very large market being the French cosmetics and pharmaceutical industry. We are very pleased to join efforts with a highly competent and renowned partner such as Eurosafe. Together, we have a clear vision of how GARD™ can contribute to the testing market”, says Anki Malmborg Hager, CEO of SenzaGen.

“The demand from our customers in the cosmetic and pharmaceutical industry for high performing animal free tests is continuously increasing and we strive to offer the best and latest technologies. The GARD™ assay portfolio is unique with its holistic approach and contributes greatly in a modern testing strategy”, says Ashwani Sharma, General Manager of Eurosafe.

For more information, please contact:

Anki Malmborg Hager,
CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

Ashwani Sharma,
General Manager, Eurosafe
Email: ashwani.sharma@eurosafe.fr
Telephone: + 33 7 85 00 40 56

 

About GARD™
GARD™ is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit http://www.senzagen.com

About Eurosafe 
Eurosafe is a French based CRO. Over 30 years Eurosafe has served its customers all around the world for developing cosmetics and pharmaceuticals with 3 kinds of services : in vitro assays, tests on volunteers and regulatory toxicology. Our offering completed now with the GARDskin™ and GARDpotency™ together with our DPRA, H-Clat and Sens-Is assays makes Eurosafe unique in the EU with a complete set of standard and innovative sensitization assays.

 

This information was submitted for publication, through the contact person set out above on July 16th 2018 at 08:50

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com

Attached file

SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Lund, 16 juli, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) och det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe meddelar idag att de har ingått ett distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™. GARD™-portföljen består av djurfria tester som har utvecklats av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Avtalet bekräftar intresset för SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter på den viktiga franska marknaden. Avtalet innebär att Eurofsafe kommer att marknadsföra och sälja GARDskin™ och GARDpotency™ till sina kunder. 

Eurosafe är ett högspecialiserat kontraktslaboratoruim (CRO) med kompetens och expertis inom toxikologiska och regulatoriska tjänster, som strävar efter att erbjuda de bästa testerna till sina kunder. Eurosafe genomför in vitro-tester med fokus på kosmetik- och läkemedels-industrin. Enligt avtalet kommer Eurosafe att marknadsföra GARD™ djurfria tester för hudsensibilisering till sin stora kundbas.

GARD™ är en plattform med djurfria allergitester utvecklade av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Plattformen erbjuder hudsensibiliseringstestning med en noggrannhet på 94% och den unika möjligheten att lägga till potency-klassificering enligt regulatoriska krav. Samtidigt eliminerar GARD™ behovet av försöksdjur då testerna utförs i provrör (in vitro).

“Detta avtal är viktigt eftersom det öppnar upp våra möjligheter på en mycket stor marknad, den franska kosmetik- och läkemedelsindustrin. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med en så kompetent och välrenommerad partner som Eurosafe. Tillsammans har vi en klar vision om hur GARD™ kan bidra till marknaden för in vitro tester”, säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

“Efterfrågan från våra kunder i kosmetik- och läkemedelsindustrin på högpresterande djurfria allergitest ökar ständigt och vi strävar efter att erbjuda den bästa och senaste tekniken. GARD™-portföljen är unik med sitt holistiska tillvägagångssätt och bidrar starkt till en modern teststrategi”, säger Ashwani Sharma, General Manager för Eurosafe.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Epost: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Ashwani Sharma,
General Manager, Eurosafe
Epost: ashwani.sharma@eurosafe.fr
Telefon: + 33 7 85 00 40 56

 

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om Eurosafe
Eurosafe är ett franskt kontraktslaboratorium (CRO). I över 30 år har Eurosafe hjälpt sina kunder över hela världen att utveckla kosmetik och läkemedel med tre olika typer av tjänster: in vitro-tester, test på försökspersoner och regulatorisk toxikologi. Vårt erbjudande kompletteras nu med GARDskin™ och GARDpotency™ och tillsammans med våra DPRA, H-Clat och Sens-Is-tester är Eurosafe unikt i EU med en komplett uppsättning standardtester och innovativa sensibiliseringstester.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl. 08:50

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen receives patent protection for GARDskin™ in China

Lund, July 11th 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the Chinese Patent Office (CPO) has granted a patent for GARDskin™, the company's test that analyses the risk that chemical substances will induce skin allergies. The tests in the GARD™ portfolio outperform all currently available traditional validated methods, while at the same time eliminating the need for laboratory animals, as they are performed in test tubes (in vitro). Taken in conjunction with the recruitment of a Business Development Coordinator for the Asian market, this patent strengthens SenzaGen's future market opportunities in Asia.

The recently granted Chinese patent covers the analytical methods and genetic signatures that form the basis of SenzaGen’s GARDskin™ technology. The patent is valid until October 2031.

“China is a potentially important future market for us, and patent protection in China is another confirmation of our technology’s merits and a new milestone in establishing our unique GARDskin™ test method as a global industry standard. This complements European patent protection and further strengthens our potential in the global market of in vitro tests,” says SenzaGen CEO, Anki Malmborg Hager.

A vital part of SenzaGen’s business development is relations with contract laboratories, industry, government agencies and NGOs concerned with alternative testing methods. The market for in vitro methods is growing rapidly, although experiments on animals are still permitted for allergy tests in some parts of the world. Asia is a huge market and is growing fast, and it is therefore essential for SenzaGen to prepare the way for a future introduction of its tests there.

The announcement from the Chinese Patent Office relates to Chinese Patent No. CN 103429756 B entitled: “Analytical methods and arrays for use in the identification of agents inducing sensitization in human skin”. Corresponding patent applications are currently being processed by the patent authorities in Brazil, Canada, Hong Kong, India, South Korea and the United States. 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

About GARD™
GARD™ is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit http://www.senzagen.com.

The information was submitted for publication, through the contact person set out above on July 11th 2018 at 08:50

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com.

Attached file

SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Lund, 11 juli 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att det kinesiska patentverket (CPO) har beviljat ett patent för GARDskin™ – bolagets test för att analysera risken för kemiska substanser att framkalla hudallergier. Testerna i GARD™-portföljen överträffar alla nuvarande tillgängliga traditionella validerade metoder och eliminerar dessutom behovet av försöksdjur då de utförs i provrör (in vitro). I kombination med nyrekrytering av en affärsutvecklare för den asiatiska marknaden stärker patentet SenzaGens framtida marknadsmöjligheter i Asien.

Det nyligen beviljade kinesiska patentet täcker de analysmetoder och genetiska signaturer som utgör basen i konceptet bakom SenzaGens GARDskin™ teknologi. Patentet är giltigt till och med oktober 2031.

“Kina är en potentiellt viktig framtida marknad för oss och patentskyddet i Kina är ytterligare en bekräftelse på vår teknologis meriter och en ny milstolpe i att etablera vår unika testmetod GARDskin™ som en global branschstandard. Detta kompletterar det europeiska patentskyddet och stärker ytterligare vår potential på världsmarknaden för in vitro-tester”, säger SenzaGens VD, Anki Malmborg Hager.

En viktig del i SenzaGens affärsutveckling är relationer med aktörer inom kontraktslabb, industri, myndigheter och intresseorganisationer för alternativa testmetoder. Marknaden för in vitro-metoder växer snabbt, även om djurstudier fortfarande är tillåtna för allergitester i vissa delar av världen. Asien är en stor marknad som växer snabbt, och därför är det viktigt för SenzaGen att förbereda en framtida introduktion av testerna där.

Beskedet från det kinesiska patentverket avser det kinesiska patentet med nummer CN 103429756 B och med titeln: ”Analytical methods and arrays for use in the identification of agents inducing sensitization in human skin”. Motsvarande patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i Brasilien, Kanada, Hongkong, Indien, Sydkorea och USA.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 08:50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen’s final validation report for the animal-free allergy test GARDpotency™ has been submitted to the regulatory authorities

Lund, July 9, 2018. SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) announces today that the company has submitted the official validation report for GARDpotency™ to the relevant regulatory authorities as a complement to the validation of GARDskin™. GARDpotency™ is the first animal-free allergy test on the market that can be used to evaluate chemicals according to the EU's CLP classification. Other initiatives to measure potency today, including animal tests, only reach an accuracy of 55%-69%. Therefore, we at SenzaGen are extremely happy to be able to present the final results of the report showing that our test can classify CLP Class 1A and 1B chemical substances, quantifying the risk of causing allergies with an accuracy of 82 percent, as determined by three laboratories. Results from the validation demonstrate that the performance of GARDskin™ together with GARDpotency™ exceeds all currently available validated methods. Worldwide approval and recommendation from ECVAM (the EU Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing) and OECD regarding the use of GARDskin™ and GARDpotency™ are expected in 2019.

GARDpotency™ is based on the same biological platform as GARDskin™ and both tests are expected to be approved and recommended at the same time. Together with GARDpotency™, which complements GARDskin™, SenzaGen’s allergy test will be unique on the market, as it is the only test that offers animal-free tests of chemicals in line with the EU’s CLP classification. The CLP classification follows the Global Harmonized System, GHS, developed by the UN to create common criteria for the classification and labelling of chemicals.

The EU Chemicals Agency ECHA, which regulates chemical use based on the REACH Regulation, requires that chemicals that may induce sensitivity (sensitization) must be potency-classified according to CLP. This has so far only been possible with a so-called LLNA (Local Lymph Node Assay) evaluation, which is an in vivo test using animals. SenzaGen’s GARD™ test platform is based on human cells in vitro and genomic biomarkers, constantly delivering better accuracy than animal tests.

“Potency is extremely difficult to measure. We are therefore very happy to be able to report these results. In view of the impressive validation results for GARDpotency™, we look forward to receiving the authorities’ response regarding GARDskin™ and GARDpotency™ in 2019. As a consequence of these good results, we are planning to communicate sales targets for the coming years during the second half of this year. A positive response would make our allergy test the first animal-free test that can be used for classification in accordance with CLP, the EU’s standard,” says Anki Malmborg Hager, CEO of Senzagen.

The results from the validation report will be presented at forthcoming scientific conferences.

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822

About GARD™
GARD is a group of tests for assessing chemical skin sensitizers. The tests make use of genetic biomarkers for more than 200 genes which cover the entire immune reaction and are relevant to predicting the risk of hypersensitivity. The tests have over 90 percent reliability. This compares with the current predominant test method, experiments on mice, which has an accuracy of 70-75 percent. SenzaGen’s tests are also capable of measuring the potency of a substance’s allergenic properties. Consequently, GARD tests provide a much more comprehensive basis for determining whether a substance should be classified as an allergen than current testing methods.

About SenzaGen
SenzaGen makes it possible to replace animal experiments with in vitro genetic testing to determine the allergenicity of the chemicals we come into contact with in our daily lives, such as for example in cosmetics, pharmaceuticals, food products and dyes. The company’s patented tests are the most reliable on the market and provide more information than traditional evaluation methods. We ourselves sell the tests in Sweden and the USA, and we sell through partners in several other countries. Over the next few years the company will expand geographically, make alliances with more distribution partners and launch further unique tests. SenzaGen has its headquarters in Lund in Sweden and a subsidiary in San Francisco, USA. For more information visit http://www.senzagen.com.

The information was submitted for publication, through the contact person set out above on the 6 July 2018 at 08:50

SenzaGen AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm and FNCA is the company’s Certified Adviser. For more information, please visit http://www.senzagen.com.

Attached file

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter

Lund, 9 juli 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget har lämnat in den officiella valideringsrapporten för GARDpotency™ till berörda regulatoriska myndigheter som komplettering till valideringen av GARDskin™. GARDpotency™ är det första djurfria allergitest på marknaden som kan användas för att utvärdera kemikalier enligt EU-klassificeringen CLP. De initiativ som idag pågår för att mäta potens, inklusive djurtester, kommer endast upp i en träffsäkerhet på 55%-69%. Därför är vi på SenzaGen extremt nöjda med att kunna presentera ett slutligt resultat i rapporten som visar att testet med en noggrannhet på 82%, i snitt för tre laboratorier, kan klassificera kemiska ämnen enligt CLP klass 1A och 1B och kvantifiera risken för att de orsakar allergier. Resultatet från valideringen visar att GARDpotency™ tillsammans med GARDskin™ överträffar alla nuvarande tillgängliga validerade metoder. Ett globalt godkännande och rekommendation från ECVAM (EU:s referenslaboratorium för alternativ till djurtester) och OECD om användningen av GARDskin™ och GARDpotency™ förväntas under 2019.

GARDpotency™ bygger på samma biologiska plattform som GARDskin™ och båda tester förväntas godkännas och rekommenderas samtidigt. Med GARDpotency™, som utgör ett komplement till GARDskin™, blir SenzaGens allergitest helt unikt på marknaden då det erbjuder djurfria tester av kemikalier enligt EU:s CLP-klassificering. CLP-klassificeringen följer det Globalt Harmoniserade Systemet, GHS, utvecklat av FN för att skapa gemensamma kriterier för klassificering och märkning av kemikalier.

EU:s kemikaliemyndighet ECHA, som reglerar kemikalieanvändningen utifrån REACH-förordningen, kräver att kemikalier som kan orsaka känslighet (sensibilisering) måste potency-klassas enligt CLP. Detta har hittills enbart kunnat göras med en så kallad LLNA-utvärdering (Local Lymph Node Assay) som är ett in vivo-test i djur till skillnad från SenzaGens testplattform GARD™, vilken baseras på mänskliga celler in vitro och genetiska biomarkörer som ger en betydligt högre träffsäkerhet än djurtester.

”Potens är extremt svårt att mäta överhuvudtaget. Vi är därför otroligt glada över att kunna leverera dessa resultat som är väldigt mycket bättre än andra test som är under utveckling. Mot bakgrund av de övertygande valideringsresultaten för GARDpotency™ ser vi fram emot myndigheternas besked kring GARDskin™ och GARDpotency™ under 2019. Vi planerar till följd av dessa goda resultat att kommunicera bolagets försäljningsmålsättning för de kommande åren under H2
2018. Ett positivt besked från valideringen skulle göra vårt allergitest till det första djurfria test som kan användas vid klassificering enligt EU-standarden CLP”, säger Anki Malmborg Hager, vd på SenzaGen.

Resultaten från valideringsrapporten kommer att presenteras vid kommande vetenskapliga kongresser.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juli 2018 klockan 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com. 

Bifogat dokument

SenzaGen to present at LIVe 2018 in Nice, July 5th-6th

On July 5th-6th, SenzaGen will be an attending sponsor at LIVe 2018 (Lung In Vitro event for innovative & predictive models) in Nice, France. The meeting intends to be a unique exchange platform for scientists interested in in vitro respiratory researches, stakeholders from academia, pharma, biotech, chemical, tobacco, consumer goods, medical devices industries, CROs and […]

On July 5th-6th, SenzaGen will be an attending sponsor at LIVe 2018 (Lung In Vitro event for innovative & predictive models) in Nice, France. The meeting intends to be a unique exchange platform for scientists interested in in vitro respiratory researches, stakeholders from academia, pharma, biotech, chemical, tobacco, consumer goods, medical devices industries, CROs and regulatory agencies.

LIVe 2018 focuses on predictive in vitro lung models designed for basic research, efficacy, sensitization and toxicity testing. It aims to present the state-of-art of in vitro lung models, and to map out the route for its future development and use.

Henrik Johansson, PhD, Senior scientist at SenzaGen, will be giving a key note presentation on the abstract “How do we incorporate recent developments in Big Data analysis and Machine Learning technologies in the field of Toxicology?” on July 6th, opening the 6th event session, “Think Different”. This will be followed by a panel discussion, including Henrik Johansson, regarding “Next Horizon for in vitro lung modeling”.

SenzaGen will also be presenting a poster with the title “GARDair – A novel assay for assessment of chemical respiratory sensitizers based on a genomic platform”. The poster summarizes SenzaGen’s findings so far regarding Horizon 2020.

If you will be attending LIVe 2018 as well, please come visit SenzaGen’s booth. Hope to see you there!

Link to conference website

Link to programme

 

Vi anställer! – Är du vår nya kollega?

Laboratorieingenjör Vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och strukturerad person som trivs med rutinarbete i en dynamisk verksamhet! Vill du arbeta med produkter som förbättrar människors hälsa utan att använda djurförsök? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig! Om SenzaGen SenzaGen AB är ett publikt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar […]

Laboratorieingenjör

Vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och strukturerad person som trivs med rutinarbete i en dynamisk verksamhet!

Vill du arbeta med produkter som förbättrar människors hälsa utan att använda djurförsök? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig!

Om SenzaGen

SenzaGen AB är ett publikt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar den nya generationens djurfria testmetoder för bedömning av immunotoxikologiska egenskaper hos bl a kemikalier och komplexa blandningar. SenzaGen AB bildades 2010 som ett spin-out bolag från Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet. Idag har bolaget 20 anställda och våra kunder finns inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. SenzaGen har mottagit flertalet utmärkelser såsom plats på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista två år i rad, PWCs SKAPA Innovationspris samt Dagens Industris Gasellsprånget. SenzaGen noterades på Nasdaq First North i september 2017 och vi finns på Medicon Village i Lund.

Om GARD

GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en state-of-the-art in vitro-plattform som med hjälp av patenterade genomiska biomarkörsignaturer och maskininlärning bedömer kemiska substansers kapacitet att orsaka hud- eller luftvägsallergi. Testet är unikt då det efterliknar människans immunreaktion.

SenzaGens ledande produkt, GARDskin, är en vetenskapligt granskad analysmetod med en mycket hög noggrannhet på >90%. Tillsammans med vår nästkommande produkt, GARDpotency, genomgår GARDskin för närvarande en validering hos OECD och ECVAM.

Arbetsuppgifter

  • Delta i kund- och utvecklingsprojekt som laborativ resurs
  • Utföra laboratoriearbete enligt gällande kvalitetssystem och inom överenskomna tidsramar
  • Dokumentera och sammanställa analysdata
  • Köpa in förbrukningsmaterial till laboratoriet
  • Ha ansvar för den dagliga driften på laboratoriet
  • Aktivt deltaga i interna möten

Kvalifikationer

Du har en examen som biomedicinsk analytiker eller motsvarande med flera års erfarenhet av laboratoriearbete i cellbiologisk miljö och är van att genomföra analyser enligt metodbeskrivning. Kunskaper inom cellodling, flödescytometri och RNA-hantering är särskilt meriterande. Du besitter naturligt ett kvalitetstänk. Du är kommunikativ i svenska och engelska i tal och skrift samt är van att arbeta med Officepaketet. Som person är du strukturerad, noggrann och har stort fokus på att leverera arbete med hög kvalitet och i tid. Du känner ansvar och engagemang för din uppgift och du är flexibel och trivs att arbeta i en grupp där alla strävar mot samma mål. Då vi är ett litet sammansvetsat team lägger vi stor vikt på lämplighet och personlighet.

Vi erbjuder

Som anställd hos SenzaGen erbjuds du att arbeta i en kreativ och engagerande miljö och vara del i ett innovativt företag som ligger i frontlinjen inom in vitro-metodik och sensibilisering. Företaget befinner sig i en spännande fas där alla strävar mot att ta företaget och vår vision framåt! Tjänsten är en 6 månaders provanställning med mål att övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är heltid (40 timmar/vecka) med placering hos SenzaGen på Medicon Village i Lund.

Ansökan

Du ansöker till tjänsten genom att e-posta ditt CV och personliga brev till ansokan@senzagen.com senast 2018-07-15. Vi hanterar ansökningarna löpande så vänligen skicka din ansökan snarast!

Kontaktperson är Maria Agemark (0707-713114 eller maria.agemark@senzagen.com) men notera att din ansökan behöver registreras hos ansokan@senzagen.com

ANSÖKAN SOM PDF

Frukostseminarie med Riksdagens Djurskyddsforum i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International (EJ REG)

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök […]

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök på kosmetika och Anki presenterade om djurfria metoder för testning av kemikalier och kosmetika.

För några veckor sedan klubbade EU igenom att unionen ska jobba för ett globalt förbud mot djurtester av kosmetiska produkter efter en omröstning med resultatet 620 ja mot 14 nej. Men det saknas fortfarande lagar mot djurförsök av kosmetiska produkter och ingredienser i stora delar av världen. Detta trots att godkända och vetenskapligt bevisat mer effektiva och exakta icke-djurbaserade metoder som både är snabbare och ofta billigare finns tillgängliga.

Cruelty Free International driver en världsomspännande kampanj tillsammans med The Body Shop om att stoppa djurförsök över hela världen under parollen Foreveragainstanimaltesting och intresset för SenzaGens in vitro -metod, där man testar på mänskliga celler i stället för på djur var stort på detta seminarie.

”Att man fortfarande testar på djur i stora delar av världen är egentligen väldigt svårt att förstå när de nya metoderna är mycket säkrare. I snitt har djurtesten en träffsäkerhet på ca 72% och det test vi utvecklat, GARDskin ligger på >90%. Dessutom får man svar hur en mus reagerar jämfört med hur det påverkar det mänskliga immunförsvaret” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

Seminariet är en del i ett mycket viktigt initiativ att politiskt och via opinion driva frågan om att komma från djurförsök och framför allt att kräva säkrare tester av kemiska ingredienser i de produkter som omger oss i vardagen.

”Det har varit en fantastisk möjlighet att få delta i detta och vi ser fram mot att kunna fortsätta bidra till hela projektet på det bästa sätt vi kan” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

 

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Tel: +46 768 284822

Seminar at the Swedish Parliamentary Animal Protection Forum in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International

On Wednesday May 23rd 2018, SenzaGen’s CEO Anki Malmborg Hager participated in a breakfast seminar at the Swedish Parliament organized by the Parliamentary Animal Protection Forum, Birgitta Ohlsson (L) and Jens Holm (V), in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International. The seminar was organized to provide on-site information […]

On Wednesday May 23rd 2018, SenzaGen’s CEO Anki Malmborg Hager participated in a breakfast seminar at the Swedish Parliament organized by the Parliamentary Animal Protection Forum, Birgitta Ohlsson (L) and Jens Holm (V), in collaboration with Djurens Rätt (Animal Rights), The Body Shop and Cruelty Free International. The seminar was organized to provide on-site information about Swedish politicians’ views on a global ban of animal testing in cosmetics, and Anki gave a presentation on animal-free methods for the testing of chemicals and cosmetics.

A few weeks ago, the EU Parliament agreed (by 620 votes to 14) that the European Union should work towards a global ban of animal testing of cosmetic products. But in many parts of the world there are still no laws to ban animal testing of cosmetic products and ingredients. This despite the availability of approved and scientifically validated more efficient and accurate non-animal based methods that are both faster and often cheaper.

Cruelty Free International is currently running a worldwide campaign together with The Body Shop under the hashtag #Foreveragainstanimaltesting to put an end to animal testing globally, forever. There was considerable interest at this seminar in SenzaGen’s in vitro method, which is based on human cells instead of animals.

“The fact that cosmetics and chemicals are still tested on animals in large parts of the world is really hard to understand when new methods are much more accurate. On average, animal tests have an accuracy of about 72% and the test we developed, GARDskin, offers an accuracy of more than 90%. And apart from the difference in accuracy, we are getting answers to how the human immune system is affected rather than how mice are affected,” says Anki Malmborg Hager, SenzaGen’s CEO.

The seminar is part of a very important initiative to pursue the issue of animal experiments both politically and via opinion, and, above all, to demand safer testing of chemical ingredients in the products that surround us in everyday life.

“It has been a wonderful opportunity for us to participate in this seminar and we look forward to being able to continue contributing to the entire project in the best way we can,” says Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen.

 

For more information, please contact:
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telephone: +46 768 284822