Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier: 15 461 000

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien på Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 29 september 2017. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

Aktieägare SenzaGen per den 29 september
AktieägareAndel aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck
Malin Lindstedt
3RS Management and Consulting
Nord Fondkommission AB
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Delcea AB
Bank of Åland PLC
Anki Malmborg Hager
Ålandsbanken private banking
Danica Pension
1 690 000          
1 615 500   
795 000   
552 110   
502 435  
500 000   
446 159   
373 000   
328 750   
300 530   
            
10,93%
10,45%
5,14%
3,57%
3,25%
3,23%
2,89%
2,41%
2,13%
1,94%

Övriga
8 357 516  
54,06%

Total15 461 000   100,00%

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras