Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier: 15 461 000

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien på Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 29 december 2017. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

Aktieägare SenzaGen per den 29 december 2017
AktieägareAndel aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck
Malin Lindstedt
3RS Management and Consulting
Michael Löfman
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Nord Fondkommission AB
Delcea AB
Bank of Åland PLC
Anki Malmborg Hager
Nordnet Pensionsförsäkring AB

1 690 000          
1 615 500   
795 000   
629 940   
542 037  
500 000   
490 000   
384 770  
373 000   
335 146  
            
10,93%
10,45%
5,14%
4,07%
3,51%
3,23%
3,17%
2,49%
2,41%
2,17%

Övriga
8 105 607 
52,43%

Total15 461 000   100,00%

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras