Aktien och aktieägare.

KORT INFORMATION OM AKTIEN

Aktien handlas på Nasdaq First North

ISINkod: SE0010219626

Kortnamn: SENZA

Antal utestående aktier: 15 461 000

SenzaGen på Nasdaq First North

Aktien på Nasdaq First North

 

AKTIEÄGARE

Nedan följer Bolagets största aktieägare per den 29 mars 2018. Bolagets aktier är av ett och samma slag. Varje aktie berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämmor.

AktieägareAndel aktierAndel aktiekapital och röster [%]
Carl Borrebaeck
Malin Lindstedt
Michael Löfman
3RS Management and Consulting
Nord Fondkommission AB
Delcea AB
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Anki Malmborg Hager
Danica Pension

1 690 000          
1 615 500
899 720   
795 000   
500 000   
490 000 
478 752 
390 170   
373 000
347 429 
            
10,93%
10,45%
5,82%
5,14%
3,23%
3,17%
3,10%
2,52%
2,41%
2,25%

Övriga
7 881 429 
50,98%

Total15 461 000   100,00%

Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga aktieägaravtal eller andra avtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till att gemensamt påverka Bolaget. Bolagets styrelse känner inte heller till några avtal eller motsvarande som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras