For investors.

This section of the website provides the financial market, owners and other interested parties with correct, relevant and timely information about our business and our performance.

Information for investors is currently only available in Swedish.

“SenzaGens vision är att GARD® ska bli den nya globala industristandarden för djurfri toxikologisk testning och vara det naturliga valet vid screening av nya läkemedelskandidater för att tidigt sålla bort substanser med biverkningar.”

Anki Malmborg Hager
CEO, SenzaGen