SenzaGen tecknar distributionsavtal i Korea

SenzaGens har tecknat distributionsavtal med koreanska WOOJUNG BSC, Inc. I december 2015 lagstiftade Korea om att förbjuda djurtester på kosmetika, vilket träder i kraft 4 februari 2017. Avtalet innebär att SenzaGen nu gör inträde på en av världens mest spännande marknader och WOOJUNG BSC kommer att marknadsföra GARDskin för kosmetika i Korea.

Att knyta till oss nya och starka partners är en del av vår affärsmodell. Avtalet med WOOJUNG BSC innebär att vi finns på plats på en av de viktigaste asiatiska marknaderna. Korea har precis som Indien infört förbud mot djurtester på kosmetika. WOOJUNG BSC har ett brett nätverk av kunder och partners inom life science och erbjuder olika lösningar till läkemedelsbranschen vad gäller GMP och prekliniska CRO-tjänster. Detta gynnar oss och vår produktportfölj på lång sikt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Koreanska WOOJUNG BSC etablerades 1989 och är en av de ledande forskningsfaciliteterna i Korea. Bland kunderna återfinns universitet, läkemedelsföretag och forskningsinstitut, till vilka WOOJUNG erbjuder olika tjänster.

-Vi erbjuder en rad olika tjänster till ledande kosmetik- och läkemedelsföretag och universitet i Korea och med GARD förstärker vi vårt erbjudande. Med ny lagstiftning ser vi att allt fler av våra kunder kommer att efterfråga djurfria tester och med GARD får vi ett säkrare och bättre test. Det gynnar oss, våra kunder och alla konsumenter, säger Benjamin ByungNyun Chun, VD på WOOJUNG BSC.

Sedan 2013 råder förbud mot djurförsök på kosmetiska produkter inom EU. Norge har valt att införa samma förbud som EU, medan Indien, Israel, Nya Zeeland och Turkiet har infört förbud mot att utföra kosmetikatester på djur i landet. I december 2015 lagstiftade Korea om ett liknande förbud som träder i kraft 2017. Fler förbud är på gång på stora marknader de närmaste åren, vilket ökar efterfrågan på SenzaGens djurfria genomtester.

För mer information:
A
nki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

About WOOJUNG BSC Connecting Life, Science and Research
For the last 26 years WOOJUNG BSC has been a class-leading-pioneer for the development field of animal laboratory facility and research. Providing safest and most efficient solution to the laboratory and animal researching environment, have been built many top quality laboratories and providing research solutions such as in vitro, in vivo contract research.
The company is confident that cutting edge facilities constructed under WOOJUNG BSC’s name is the most beneficial for the each component of world; human, animal and environment. Scientists and researchers can be always assured that they are in SAFE SHELTER (WOOJUNG).

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen inbjuden till prestigefyllda ICCVAM i USA

SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test för klassificering av olika substanser och därmed möjligheten att identifiera till vilken grad en substans orsakar allergi, den s.k. potencyn.

Amerikanska ICCVAM är en permanent kommitté som består av företrädare från 15 federala regulatoriska och forskningsorgan som utvärderar forskningen kring och driver utvecklingen av toxikologiska och säkerhetstester som ersätter djurförsök. ICCVAM tar expertråd från SACATM**, vars medlemmar inkluderar intressenter från reglerade branscher, djurskyddsorganisationer, akademi, amerikansk delstats- eller internationella tillsynsmyndigheter, och företag eller organisationer som utvecklar, marknadsför eller använder olika testmetoder. I samband med SACATM blev SenzaGen inbjuden att tillsammans med sin partner Burleson Technologies göra ett uttalande under programpunkten Skin Sensitization Testing.

-Det är en stor framgång för oss att vi tillsammans med vår partner Burleson Technologies får ge vår syn på framtidens utveckling i USA, och inte minst att presentera GARD, inför medlemmarna i det prestigefyllda SACATM. Detta visar att GARD redan finns med på deras radar, som nästa generations test. Bara genom samarbete och påverkan på högsta nivå kan vi sätta en ny industristandard för allergitester på den amerikanska marknaden, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

ICCVAMs möte äger rum i Raleigh i North Carolina idag tisdagen den 27 september och SenzaGens VD Anki Malmborg Hager gör sitt uttalande och ger rekommendationerna under programpunkten

ICCVAM Roadmap to Skin Sensitization Testing kl. 11.25

*ICCVAM: The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
**SACATM: Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri och testet ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Pressmeddelande som pdf

 

SenzaGen tecknar sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8, en ledare inom djurfria tester

I linje med SenzaGens långsiktiga strategi och affärsmodell har bolaget nu tecknat sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8. Avtalet konfirmerar intresset av SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter, då XCellR8 aktivt kommer att marknadsföra GARDskin globalt för kosmetikabranschen och för producenter av hygienartiklar och hushållsprodukter och dess ingrediensleverantörer.

-Avtalet är viktigt för oss, inte enbart för att vi nu ser att vi kan leverera på vår affärsmodell, utan vi ser också ett ökat intresse för vår teknologi och vi får tillgång till en ny marknad med en väletablerad och ytterst kompetent partner. XCellR8 är en av branschens främsta ambassadörer för djurfria tester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Brittiska XCellR8 etablerades 2008 med uppdraget och visionen att ersätta djurtester med alternativa metoder som är både etiska och vetenskapligt avancerade. Företaget samarbetar med en rad globalt ledande kosmetikabolag och deras leverantörer. XCellR8 är nu ett väletablerat och välrenommerat företag inom
in vitro
tester och alternativa metoder för testning av produktsäkerhet.

-Med GARD tar vi ett steg in i framtiden. Med genom-baserade metoder går vi mot säkrare och bättre tester, och på sikt även mer pålitliga konsumentprodukter utan att behöva genomföra djurtester, säger Dr Carol Treasure, VD på XcellR8

Om XCellR8
XCellR8 erbjuder djurfria testlösningar för kundföretag som erbjuder produkter inom kosmetika, hygienartiklar och hushållsprodukter och deras ingrediensleverantörer. Bolaget hjälper kundföretag att utveckla säkra och innovativa nya produkter, att följa lagstiftning, och att välja djurfria testmetoder som är både vetenskapligt avancerade och etiska.

XCellR8´s brittiska laboratorium är ackrediterat enligt GLP (Good Laboratory Practice), vilket innebär att bolaget kan erbjuda kunder testresultat som kan användas enligt regulatoriska föreskrifter för att visa produktsäkerheten. XCellR8 är proaktiva och bidrar i det globala engagemanget för att ersätta djurförsök genom forskning och utbildningsprogram.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

För med information
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Email: amh@senzagen.com
Mobil: +46 768 284822

Carol Treasure,
Founder & MD, XcelR8
Email: carol.treasure@x-cellr8.com
Mobil: +44 7899 845222

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen inbjudna till High-Tech mässa i amerikanska kongressen

SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016.

High-Tech Health Research Expo arrangeras av Tom Marino, som är republikansk ledamot för Pennsylvania i USA:s representanthus, och en stark förespråkare för ökade investeringar i alternativa djurfria testmetoder. Marknaden för alternativa och djurfria testmetoder växer snabbt och det finns ett stort intresse för dess fördelar – vetenskapligt och ekonomiskt såväl som ur ett folkhälsoperspektiv.

-Uppdraget att minska antalet djurförsök i och med den reformerade Toxic Substances Control Act (TSCA) säkerställer ett ännu större intresse inom området för djurfria testmetoder. SenzaGen har en naturlig plats i detta med sitt GARD test som just nu valideras av OECD för den internationella marknaden, säger Brian Rogers, VD för SenzaGen Inc.

På mässan kommer utvalda företag ha möjlighet att presentera sin verksamhet och teknik till medlemmar av kongressen samt ett stort antal viktiga beslutsfattare och upphandlare från olika myndigheter. Målet med mässan är att bidra till att öka intresset och kunskaperna kring metoder som ersätter djurförsök genom att skapa en möjlighet att lyfta de främsta företagen på området så att de på ett effektivt sätt kan nå ett stort antal beslutsfattare på en gång.

‒ Vi är mycket stolta över att få medverka. Nu har vår amerikanska verksamhet möjlighet att nå några av de mest inflytelserika kongressledamöter som har mycket att säga till om i vår bransch. Vi ser det som en bekräftelse på vår amerikanska satsning och vår unika testmetod GARD säger Anki Malmborg-Hager, VD på SenzaGen AB.

High-Tech Health Care Expo äger rum på Cannon House Office Building i Washington, DC den 15 september, 2016.
SenzaGen deltar med sina amerikanska medarbetare med en monter där företaget kommer att visa den senaste tekniken för att ersätta djurförsök vid säkerhets- och allergitestning av kemikalier och kemiska ingredienser.

För mer information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Pressmeddelande som pdf

Nu bloggar vi för Dagens Industri!  SenzaGen tar över stafettpinnen i DI:s Gasellsprånget

Hej!

Som årets vinnare i DI:s Gasellsprånget är det nu dags för oss på SenzaGen att ta över stafettpinnen att blogga för DI efter Maria Forssell på BioCool AB. Texterna hittar ni även här hos oss. Vi är glada för det förtroende vi fått av DI och Gasellsprånget och hoppas kunna bidra med nya kunskaper om vårt bolag och våra produkter samtidigt som vi vill dela med oss om våra tankar om entreprenörskap inom vår bransch som ett spin-out företag från forskningsvärlden.

 

Jag vill först passa på att tacka Maria Forssell för hennes generositet och de insikter som hon delat med sig i bloggen och direkt med oss. Lycka till!

Det är bråda tider för oss på Senzagen, det är mycket som ska på plats innan det är dags för semester. Som för er alla, misstänkter jag. Man tror alltid att man ska hinna mer än man gör och nu har det ju varit extra körigt eftersom vi har haft ett helt fotbolls-EM att spela också.

Vad är då SenzaGen? SenzaGen är ett litet innovationsbolag med rötterna i forskningsvärlden i Lund. Vår affärsidé går enkelt uttryckt ut på att använda odlade mänskliga celler och genteknologi, för att testa om olika ämnen är allergiframkallande. Det är viktigt av en rad olika skäl. Genom att använda vår metod, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), kan företag som tillverkar olika typer av konsumentprodukter som smink, krämer, rengöringsprodukter och läkemedel testa att ämnen i deras produkter inte framkallar allergier, och därmed kan dessa företag ta fram bättre och säkrare produkter.

Vår metod har visat sig vara mer effektiv än befintliga test på marknaden. Och GARD kan dessutom ersätta djurförsök. Vad många inte känner till är att försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter är förbjudet inom EU sedan 2013 och att flera stora länder nu väljer att ta efter. Även om vi idag skriver 2016 måste vi dock tyvärr konstatera att arbetet med att följa lagstiftningen har gått ganska trögt. Arbetet med att ta fram alternativa metoder till djurförsök är en utmaning. Att det är klurigt rent vetenskapligt kan man ju inse, men att det faktum att människor av naturen är motståndare till förändringar ska ligga så djupt är något vi brottas med dagligen. Att ändra sina vanor och acceptera en förändring är inte självklart, trots att lagen kräver det. Visste ni att många kosmetikabolag har inte lanserat en enda ny ingrediens sedan 2013, eftersom man är osäker på hur man ska testa att den är säker?

Det är en utmaning, men samtidigt det som driver oss. Som ni förstår så brinner vi på SenzaGen för att sprida vår metod och på sikt etablera en ny standard för säkerhetstester på en rad olika produkter. Det var ett av skälen till att jag valde att engagera mig i bolaget. Även om vi är ett litet bolag har vi förhoppningar om att kunna vara med och bidra till att vi alla kan försäkra oss om att de produkter vi använder inte ger oss allergi och vara ett bättre alternativ till dagens djurförsök.

/Anki Malmborg Hager

Faktaruta: Anki Malmborg Hager

Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB sedan 2014

Ålder: 50 år

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik LTH, PhD i Immunteknologi Lunds universitet, MBA Falconbury

Erfarenhet: Post-doc på UC Davis, Forskarassistent på avd för Immunteknologi LU, VP Business Development på Alligator Bioscience AB, Investment director på LU Bioscience AB, VD på Cantargia AB, XImmune AB och DiaProst AB.

Nuvarande styrelseuppdrag: Diaprost AB, Immunovia AB, Avena partners AB

Intressen: Resor, fotboll och vin.

SenzaGen AB
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
www.senzagen.com
+46 (0)46 2756200 (vxl)
info@senzagen.com

Anki Malmborg Hager, VD
amh@senzagen.com
+46 76 8284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier.

I denna s.k. ”ring trial” kommer SenzaGens partners, tyska Eurofins BioPharma Product Testing och amerikanska Burlesons Research Technologies, förses med ett flertal kodade kemikalier som ska testas med GARD. Genom att verifiera att GARD är ett robust och reproducerbart test öppnas en ny marknad för SenzaGen, samtidigt som det bekräftar GARD:s unika egenskaper.

“Med validering och verifiering av GARD som ett robust test kan vi nu introducera GARD på bred front i våra prioriterade branscher”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har sedan tidigare genomgått såväl vetenskaplig som industriell validering. Testmetoden, som är baserad på en innovativ genomteknik, erbjuder ett alternativ till befintliga tester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning.

“Med en lyckad ”ring trial” får vi och våra befintliga kunder ytterligare en bekräftelse på GARD:s kvalitet och effektivitet, och det kommer innebära nya möjligheter för oss, inte minst ur ett regulatoriskt perspektiv”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Den påbörjade valideringen hos Eurofins och Burleson kommer att pågå under hösten och rapporteras därefter till EURL-ECVAM för granskning och godkännande. Resultatet av valideringen ger ytterligare och förstärkta möjligheter att introducera GARD på olika kontraktslaboratorium vilket ger ökad marknadspenetration.

För mer information:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen ABE-mail: amh@senzagen.com

Telefon: +46 768 284822

Brian Rogers,
VD, SenzaGen IncE-mail:
brian.rogers@senzagen.com

Telefon: +1 530 304 7648


Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om Eurofins BioPharma Product Testing, München

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 23 000 anställda i 39 länder och mer än 225 laboratorium över hela världen. Bolaget erbjuder heltäckande testning av bland annat läkemedelssubstanser, ingredienser och slutprodukter för läkemedel och kosmetika samt kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar – lantbruk, livsmedel och miljö

Om Burlesons Research Technologies

Burleson Research Technologies (BRT) är ett kontraktslaboratorium (CRO) i North Carolina som tillhandahåller laboratorietjänster till kunder inom bioteknik, läkemedel, kemisk tillverkning, myndighets- och hälsovårdsindustri med proof-of-concept, prekliniska och kliniska immunotoxikologiska studier.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen vinner DI:s Gasellsprång – mest lovande att bli Supergasell inom 5 år

På onsdagskvällen stod SenzaGen som vinnare i DI:s Gasellsprånget i den nationella finalen i Göteborg.Inledningsvis stod det mellan DigiExam och SenzaGen, men efter en tuff utfrågning och publikomröstning stod det klart att SenzaGen hade störst marknadspotential och möjlighet att ta det största språnget.
-SenzaGen har fantastiska framtidsmöjligheter i en ny och växande global marknad. Vi har arbetat riktigt hårt och det känns extra glädjande att vi nu får denna uppmärksamhet. Vi ser ett ökat intresse för vår teknologi och jag är säker på att denna utmärkelse kommer att leda till fler och spännande affärsmöjligheter i Europa och globalt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Om Gasellsprånget
Gasellsprånget är en tävling för tillväxtbolag anordnad av Dagens Industri. Den genomförs i olika regionala deltävlingar, Två av delvinnarna gör upp i en nationell final. “I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 utsåg juryn de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömde ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period”.

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

SenzaGen vinner Gasellsprånget Malmö

SenzaGen har vunnit Gasellsprånget Malmö efter en rafflande utfrågning och publikomröstning vid DI:s Gasellträff i Malmö. Bolaget har nu möjlighet att vinna Gasellsprånget på nationell nivå vid finalen i Göteborg den 25 maj.

På onsdagskvällen (11 maj 2016) arrangerade Dagens Industri Gasellträffen Malmö. På plats på Clarion Hotel & Congress Malmö Live fick deltagare lyssna på presentationer om entreprenörskap och utveckling i regionen, mingla och nätverka. SenzaGen var ett av två företag som under kvällen fick möjlighet att presentera sin verksamhet. Efter utfrågning av en expertpanel röstade publiken fram SenzaGen som vinnare i Gasellsprånget Malmö.

-Detta känns fantastiskt roligt och vinsten visar att det är många som tror på oss, vår företagsmodell och det team vi byggt upp för att ta företaget framåt. Gasellträffen var en väldigt bra och spännande miljö att pitcha i, med många intressanta frågor från expertpanelen. Jag är glad och överväldigad över alla som röstade på oss, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Gasellsprånget Malmö var den sista av deltävlingarna i DI Gasellen. Av samtliga vinnare från de fem gasellträffarna runt hela landet kommer nu en jury att utse två finalister som går vidare och får tävla i en final på Gasellträffen i Göteborg den 25 maj. I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 ska juryn utse de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömer ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period.

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

GARD godkänt för validering inom OECD

GARD, SenzaGens sensibiliteringstest, har nu inkluderats i arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106. Beslutet fattades vid
WNT National Coordinators Tests möte
i slutet av april. Valideringsprocessen för GARD kommer nu att inledas.

SenzaGens test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) har granskats av alla medlemmar i OECD WNT:s arbetsgrupp (The
Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme (WNT)) och ingår nu i deras Test Guideline Programme. Detta innebär att processen för att formellt validera GARD påbörjas. Valideringsprocessen innebär att visa att GARD är ett reproducerbart test som kan användas av externa laboratorier. Detta betyder att metoden sätts upp på externa laboratorier i en s.k. ”ring trial”.

-Vi ser mycket positivt på detta beslut vilket är ett väldigt viktigt steg för utvecklingen av GARD som ett internationellt sensibiliseringstest och vi är övertygade om att vi kommer att ha en lyckad “ring trial”. Även om många av våra kunder redan är övertygade om kvaliteten på vårt test kommer valideringen att göra stor skillnad ur ett regulatoriskt perspektiv, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har redan genomgått en vetenskaplig validering och flertalet interna valideringar tillsammans med industriella partners. Testmetoden är baserad på en innovativ genomteknik som anses vara framtiden för sensibiliseringstester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning. Då kemikalieindustrin behöver hitta nya exakta och tillförlitliga tester blir GARD en viktig aktör när valideringen är genomförd.

-OECD:s WNT-representanter var mycket intresserade och positiva till GARD och till att inkludera det i TGPs arbetsplan. De ser nu fram emot att få informationen från den formella valideringen, när dessa resultat är tillgängliga. Efterfrågan på nya alternativa testmetoder är hög och det har varit en intressant resa att, som representant för Kemikalieinspektionen, presentera GARD för OECD då testet har så stor potential. Jag ser mycket fram emot att följa GARD i framtiden, säger Henrik Appelgren, nationell samordnare på Kemikalieinspektionen. Två externa laboratorium kommer nu att testa GARD på flera olika kemikalier för att bekräfta att testet är reproducerbart. Processen har inletts och formell validering väntas vara klar inom ett år.

För mer information

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen pratar om start-up och entreprenörskap på träff med riksdagen i Stockholm -och besök till Medicon Village

ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av ALMIs Riksdagsträff arrangerades den 19 april i Riksdagshuset. Under mötet får entreprenören möjlighet att själv berätta om sitt bolags förutsättningar och utmaningar. Det personliga anslaget uppskattas av såväl riksdagsledamöter som entreprenörer.

I årets träff medverkade SenzaGens VD Anki Malmborg Hager som fick möjlighet att presentera bolaget och sina erfarenheter och tankar om företagande för riksdagsledamöterna. Anki berättade om bolag som har sitt ursprung på Lunds Universitet och den resa som SenzaGen gjort sedan starten 2010.

– Jag tycker att träffen var mycket givande. Upplever att Näringsutskottet och Utbildningsutskottet var mycket engagerade i de frågor som är viktigast för oss som universitetsnära företag. Därför är det extra kul att de nu vill följa upp med en träff på Medicon Village i maj, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

Utbildningsutskottet och Näringsutskottet besöker Medicon Village och SenzaGen vid två olika måndagar under maj månad.

Pressmeddelande som pdf