SenzaGen vinner Gasellsprånget Malmö

SenzaGen har vunnit Gasellsprånget Malmö efter en rafflande utfrågning och publikomröstning vid DI:s Gasellträff i Malmö. Bolaget har nu möjlighet att vinna Gasellsprånget på nationell nivå vid finalen i Göteborg den 25 maj.

På onsdagskvällen (11 maj 2016) arrangerade Dagens Industri Gasellträffen Malmö. På plats på Clarion Hotel & Congress Malmö Live fick deltagare lyssna på presentationer om entreprenörskap och utveckling i regionen, mingla och nätverka. SenzaGen var ett av två företag som under kvällen fick möjlighet att presentera sin verksamhet. Efter utfrågning av en expertpanel röstade publiken fram SenzaGen som vinnare i Gasellsprånget Malmö.

-Detta känns fantastiskt roligt och vinsten visar att det är många som tror på oss, vår företagsmodell och det team vi byggt upp för att ta företaget framåt. Gasellträffen var en väldigt bra och spännande miljö att pitcha i, med många intressanta frågor från expertpanelen. Jag är glad och överväldigad över alla som röstade på oss, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Gasellsprånget Malmö var den sista av deltävlingarna i DI Gasellen. Av samtliga vinnare från de fem gasellträffarna runt hela landet kommer nu en jury att utse två finalister som går vidare och får tävla i en final på Gasellträffen i Göteborg den 25 maj. I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 ska juryn utse de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömer ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period.

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

GARD godkänt för validering inom OECD

GARD, SenzaGens sensibiliteringstest, har nu inkluderats i arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106. Beslutet fattades vid
WNT National Coordinators Tests möte
i slutet av april. Valideringsprocessen för GARD kommer nu att inledas.

SenzaGens test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) har granskats av alla medlemmar i OECD WNT:s arbetsgrupp (The
Working Group of the National Coordinators of the Test Guidelines Programme (WNT)) och ingår nu i deras Test Guideline Programme. Detta innebär att processen för att formellt validera GARD påbörjas. Valideringsprocessen innebär att visa att GARD är ett reproducerbart test som kan användas av externa laboratorier. Detta betyder att metoden sätts upp på externa laboratorier i en s.k. ”ring trial”.

-Vi ser mycket positivt på detta beslut vilket är ett väldigt viktigt steg för utvecklingen av GARD som ett internationellt sensibiliseringstest och vi är övertygade om att vi kommer att ha en lyckad “ring trial”. Även om många av våra kunder redan är övertygade om kvaliteten på vårt test kommer valideringen att göra stor skillnad ur ett regulatoriskt perspektiv, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har redan genomgått en vetenskaplig validering och flertalet interna valideringar tillsammans med industriella partners. Testmetoden är baserad på en innovativ genomteknik som anses vara framtiden för sensibiliseringstester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning. Då kemikalieindustrin behöver hitta nya exakta och tillförlitliga tester blir GARD en viktig aktör när valideringen är genomförd.

-OECD:s WNT-representanter var mycket intresserade och positiva till GARD och till att inkludera det i TGPs arbetsplan. De ser nu fram emot att få informationen från den formella valideringen, när dessa resultat är tillgängliga. Efterfrågan på nya alternativa testmetoder är hög och det har varit en intressant resa att, som representant för Kemikalieinspektionen, presentera GARD för OECD då testet har så stor potential. Jag ser mycket fram emot att följa GARD i framtiden, säger Henrik Appelgren, nationell samordnare på Kemikalieinspektionen. Två externa laboratorium kommer nu att testa GARD på flera olika kemikalier för att bekräfta att testet är reproducerbart. Processen har inletts och formell validering väntas vara klar inom ett år.

För mer information

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen pratar om start-up och entreprenörskap på träff med riksdagen i Stockholm -och besök till Medicon Village

ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av ALMIs Riksdagsträff arrangerades den 19 april i Riksdagshuset. Under mötet får entreprenören möjlighet att själv berätta om sitt bolags förutsättningar och utmaningar. Det personliga anslaget uppskattas av såväl riksdagsledamöter som entreprenörer.

I årets träff medverkade SenzaGens VD Anki Malmborg Hager som fick möjlighet att presentera bolaget och sina erfarenheter och tankar om företagande för riksdagsledamöterna. Anki berättade om bolag som har sitt ursprung på Lunds Universitet och den resa som SenzaGen gjort sedan starten 2010.

– Jag tycker att träffen var mycket givande. Upplever att Näringsutskottet och Utbildningsutskottet var mycket engagerade i de frågor som är viktigast för oss som universitetsnära företag. Därför är det extra kul att de nu vill följa upp med en träff på Medicon Village i maj, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB.

Utbildningsutskottet och Näringsutskottet besöker Medicon Village och SenzaGen vid två olika måndagar under maj månad.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen åter på 33-listan

SenzaGen tar för andra året i rad plats på den prestigefyllda 33-listan där Ny Teknik och Affärsvärlden
för nionde gången utser Sveriges hetaste unga teknikbolag. Presentationen skedde på Münchenbryggeriet i Stockholm den 12 april.

 

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden, då testet bygger på genanalys i mänskliga celler. Detta gör GARD till det mest noggranna och effektiva testet. GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen och inom EU finns ett förbud mot att testa kosmetika på djur. Under våren 2016 har GARD även börjat användas i läkemedelsbranschen för genomtester av potentiella läkemedel i tidig fas.

Under 2015 genomförde SenzaGen en nyemission om 44 miljoner kronor för att accelerera utvecklingen, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående valideringsprocesser och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Bolaget öppnade 2016 ett dotterbolag i USA för att expandera sin marknadspenetration.

-Vi uppskattar uppmärksamheten som 33-listan ger oss. Att vara pionjär och försöka bryta traditionella beteenden och mönster med ny teknik är utmanande, men SenzaGen har hittills varit framgångsrika. Vi ser ett stort intresse, en växande efterfrågan och ett reellt behov av våra test i en rad olika branscher, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

För intervju och vidare information vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, 0768-284 822, amh@senzagen.com

 

Om 33-listan
33-listan bygger på nomineringar av företag från hela Sverige och vinnarna utses gemensamt av redaktionerna på Ny Teknik och Affärsvärlden. Juryn letar efter företag med en unik produkt eller tjänst uppbyggd kring en tydlig innovation med stor internationell potential – en innovation som har förutsättningar att förändra spelreglerna i sin bransch. För att platsa på listan måste företaget vara baserat i Sverige max 7 år gammalt. Mer och på http://www.33-listan.se

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Pressmeddelande som pdf

Håkan Söderberg nyanställd CFO för SenzaGen

I linje med företagets strategi att accelerera bolagets omsättning och skala upp organisationen med sikte på en börsintroduktion 2017, har SenzaGen anställt Håkan Söderberg som CFO sedan årsskiftet 2016. Håkan har lång erfarenhet från snabbväxande bolag och rekryteringen är ett viktigt steg i bolagets kommersiella utveckling.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för kosmetika- och läkemedelsbranschen. Under hösten 2015 genomförde SenzaGen en riktad nyemission i syfte att accelerera bolagets tillväxt, skala upp organisationen med fokus på försäljning samt förbereda bolaget inför en börsintroduktion 2017. Som ett led i denna utveckling har SenzaGen nu rekryterat Håkan Söderberg

Håkans erfarenhet i kombination med hans intresse för bolaget gjorde vårt val av ny CFO enkelt. Hans styrkor inom både ekonomi och försäljning samt hans sätt att arbeta strategiskt kommer att vara avgörande för hur vi expanderar och tar marknadsandelar. Med Håkans hjälp kommer SenzaGen kunna växa snabbare och mer effektivt,
säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Håkan Söderberg kommer närmast från IT-sektorn där han startat och drivit flera framgångsrika bolag. Han var med och startade EasyResearch Scandinavia AB där han arbetade som ekonomichef med fokus på försäljning. Bolaget såldes till QuestBack Sweden AB 2008 där Håkan fortsatte som ekonomichef fram till 2014. Sedan 2014 har Håkan arbetat som ekonomichef på ControlKeeper som tillhandahåller system för avtalshantering, men han tar nu steget över till SenzaGen och bioteknikbranschen.

SenzaGen har stor marknadspotential och befinner sig i en mycket intressant expansiv fas. Det passar mig. När jag tittade på nystartade företag att engagera mig i letade jag efter företag i just denna fas. SenzaGen har dessutom en produkt som fyller ett viktigt behov och som det är självklart att bli engagerad i, säger Håkan Söderberg, CFO på SenzaGen.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har nu totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med gyllene standard vilket är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår inte samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Håkan Söderberg, CFO, SenzaGen AB
Mail: hakan.soderberg@senzagen.com
Telefon: +46 736 55 90 88

Maria Agemark, quality manager SenzaGen AB

Ny kund till SenzaGen – öppnar för intåg i läkemedelsbranschen

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner. SenzaGens test, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test.

GARD har främst använts för tester inom kosmetikabranschen för att upptäcka potentiella allergener i produkter men tar nu ett steg in i läkemedelsbranschen.

Samarbeten med läkemedelsföretag har sedan starten varit ett viktigt mål för SenzaGen. Vi ser en stor potential på denna marknad och vi ser genom vårt nya avtal fram emot att lära oss mer med ambitionen att få chansen att erbjuda och utveckla GARD till fler kunder i läkemedelsbranschen, säger Anki Malmborg Hager, VD SenzaGen

Det är nu första gången som en läkemedelskund använder sig av SenzaGens metod. Fördelen med GARD är att testet baseras på genomteknologi och utförs in vitro. Genomtester kan ske i en mycket tidig fas i läkemedelsutvecklingen, vilket bidrar till att läkemedelsbolag snabbare kan ta fram säkrare läkemedel till en lägre kostnad.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen har sin bas på Medicon Village i Lund och har totalt 10 medarbetare.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test istället för 1-2 markörer, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi. Befintliga test uppnår ej samma tillförlitlighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen tvåa i SKAPA Innovations riksfinal.

SenzaGen gick till riksfinal med affärsidén och metoden GARD – att utföra djurfria allergitester och tilldelades för det ett andra pris och 50.000SEK.

Den patenterade metoden är baserad på en mänsklig cellinje och mäter reaktionerna i 200 gener vid exponering för ett potentiellt allergent ämne. Testet ersätter djurförsök vid allergitestning och skulle kunna rädda tusentals djurliv.

Deltagarna i riksfinalen är samtliga vinnare i tidigare länsfinaler av SKAPA på regional nivå där en lokal prisutdelning har hållits. Priset delas ut av stiftelsen SKAPA i samarbete med ALMI Företagspartner. Det är de regionala ALMI-bolagen i samarbete med lokala uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen som har utsett länsfinalisterna till priset.

– SenzaGen har paketerat avancerad forskning på ett tydligt, kommersiellt sätt och har på kort tid visat att man på ett signifikant sätt kan minimera andelen djurförsök väsentligt, och dessutom leverera ytterligare mervärden till olika kundgrupper, Johan Olsen på ALMI Innovations uttalande efter regionfinalen.

– Stödet från ALMI och tilldelning av SKAPA Innovationspris har ännu en gång visat oss att vi är på rätt väg och jag är mycket stolt över detta, säger Anki Malmborg Hager, som nu kommer att förstärka säljavdelningen och expandera bolaget in på nya marknader och nya kundsegment.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
amh@senzagen.com
+46 768 284822

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen förstärker försäljningsorganisationen – rekryterar Peter Sandberg

SenzaGen har anställt Peter Sandberg som försäljningschef. Han har lång erfarenhet från en rad befattningar och bolag verksamma inom life science de senaste trettio åren. Genom rekryteringen av Peter Sandberg förstärker SenzaGen sin försäljningsorganisation och den kommersiella utvecklingen av bolaget.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett både säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

-Senzagen är inne i en expansiv fas, och vi ser ett allt större intresse för allergitestade och säkra produkter inom kosmetik och läkemedel. Rekryteringen av Peter Sandberg ger oss möjlighet att möta marknadens intresse och väsentligt öka våra försäljningsaktiviteter, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Peter Sandberg har en B.Sc. i Genetik och har arbetat framförallt med försäljning, produktlanseringar och varumärken, i drygt trettio år. Med erfarenhet från bland annat BioInvent, eget företagande i GTF AB och Celltox AB har Peter Sandberg medverkat att bygga och utveckla en rad olika bolag och har ett brett kontaktnät i hela branschen. Peter Sandberg kommer närmast från Fisher Scientifics nordiska verksamhet där han som General Manager under många år byggt upp försäljningsverksamheten.

-SenzaGen är ett spännande bolag och GARD är en produkt med mycket stor potential. Så när jag fick chansen att bidra, kändes det som en mycket spännande utmaning. Jag tror att min erfarenhet i kombination med SenzaGens nytänkande kan generera nya framtidsmöjligheter, säger Peter Sandberg, ny försäljningschef på SenzaGen AB.

In English on SenzaGen web site

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-post: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Peter Sandberg, försäljningschef SenzaGen AB
E-post: peter.sandberg@senzagen.com
Telefon: +46 708 204481

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Pressmeddelande som pdf

Gardair Gardpotency gardskin

SenzaGens nyemission kraftigt övertecknad – tar in 44 miljoner kronor

SenzaGen har precis genomfört en riktad nyemission för att accelerera bolagets snabbt växande omsättning, skala upp försäljningsorganisationen, slutföra pågående validerings-processer och utveckla nya tester i GARD-portföljen. Intresset har varit överväldigande varför bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka erbjudandet från 25 till 44 miljoner kronor. Finansiell rådgivare vid nyemissionen var Vator Securities.

– Intresset för vår nyemission har överträffat alla förväntningar. Det är ett kvitto på hur överlägsen SenzaGens test är och vilket behov som finns på marknaden för djurfria allergitester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Med basen på Medicon Village i Lund utvecklar och genomför SenzaGen djurfria allergitester av kemikalier och proteiner för framförallt kosmetika- och läkemedelsbranschen. SenzaGens test GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) har utvecklats under 15 år och mäter väsentligt fler parametrar än befintliga test på marknaden. Det gör GARD till ett betydligt säkrare och effektivare test än andra alternativ. GARD eliminerar behovet av djurförsök och innebär att kunderna kan utveckla och erbjuda säkrare konsumentprodukter och erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsmiljö.

SenzaGens ursprungliga ambition var att ta in 25 miljoner kronor men som ett resultat av det stora intresset har bolaget vid en extra bolagsstämma måndagen den 5 oktober 2015 beslutat att utöka nyemissionen till 44 miljoner kronor, även om överteckningen var betydligt högre. Nyemissionslikviden ska framförallt finansiera uppskalning av försäljningsorganisationen, valideringsprocess och utveckling av nya tester i GARD-portföljen. Förutom finansiering och utveckling av den operativa verksamheten planerar SenzaGen även en listning på First North under 2017.

– Då intresset för våra GARD-produkter växer planerar vi även en listning på First North för att underlätta och finansiera en fortsatt expansion och utveckling internationellt, säger Anki Malmborg Hager.

Finansiella rådgivare är Vator Securities.
För mer information, vänligen kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

Om GARD
Genom att analysera mellan 200-389 markörer istället för 1-2, så som konkurrerande metoder gör, levererar GARD resultat med 90 % specificitet. Detta kan jämföras med guldstandarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % specificitet/känslighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans är ett allergen. Befintliga test uppnår ej tillräcklig specificitet/känslighet och saknar förmågan att mäta potensen av en substans.

Kemikalie- och kosmetikaindustrin
Enligt ny EU-lagstiftning råder det vid kosmetikautveckling totalförbud med djurförsök. Sedan tidigare är det tvingande för kemikalieproducenter att använda sig av alternativa testmetoder istället för djurförsök om tillfredsställande metoder finns att tillgå. Det regulatoriska trycket ger SenzaGen mycket goda förutsättningar för en snabb marknadspenetration.

Läkemedelsindustrin
Av cirka 10 000 molekyler som tas fram för läkemedelsutveckling är det oftast bara en som slutligen godkänns. Detta innebär väsentliga kostnader som inte leder till intäkter. En av orsakerna är att läkemedelsprojekt ofta misslyckas på grund av att läkemedlet senare har visat sig vara toxisk i människa. Vid det stadiet har det redan investerats ett stort kapital i flertalet år av labb- och djurstudier. Läkemedelsindustrin eftersöker därför in vitro-tester som tidigare i kedjan kan visa om en molekyl påverkar det humana immunsystemet negativt.

Inom SenzaGens två huvudområden (hudsensibilisering och luftvägsallergier) bedömer bolaget att över 200 000 tester genomförs årligen inom läkemedelsindustrin till ett marknadsvärde om 9,2 miljarder kronor. Andelen in vitro-test inom läkemedelsbranschen i t.ex. Storbritannien har sedan millenniumskiftet ökat från 2,4 procent till 21,5 procent 2013.

 

Pressmeddelande som pdf