SenzaGen presenterar på Unicorn Summit den 7 mars 2017

SenzaGens vd Anki Malmborg Hager kommer att presentera bolagets spännande utveckling vid Vator Securities Unicorn Summit den 7 mars 2017.

Presentationen kommer beskriva hur företaget kommersialiserar och vidareutvecklar sina genombaserade tester (GARD), vilka kan bedöma om kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande – ett ständigt ökande problem. Testerna bygger på hur 200 gener i mänskliga celler reagerar på det ämnen som testas,vilket innebär att de är betydligt mer tillförlitliga och ger mer information än dagens analysmetoder och kan minska behovet av försöksdjur.

– Vårt test har en tillförlitlighet på 90 procent, medan djurförsök hamnade runt 75 procent, konstaterar Anki Mamborg Hager, vd för Senzagen.

Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag som anordnas av Vator Sercurities för att sammanföra några av de mest innovativa och snabbväxande svenska life science-bolagen med investerare. För mer information och anmälan till arrangemanget, se www.vatorsecurities.se

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: 46 768 284822

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com

SenzaGen erhåller EU-anslag på 24 miljoner i hård konkurrens, för utveckling av GARDair för industrin


SenzaGen har fått ett anslag på 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier – GARDair.

GARD
air är det första in vitro-testet som kan detektera luftburna kemikalier, som orsakar luftvägsallergier, genom en unik genomteknik. Detta följer den internationella 3R-principen, Reduce, Replace and Refine, och är det första cellbaserade alternativet till djurtester inom luftvägar. Anslaget om 24 miljoner innebär att SenzaGen kan utveckla och förfina GARDair samtidigt som bolaget får möjlighet att öka tempot i den kommersiella utvecklingen och lanseringen av ännu en ny produktlinje. Anslaget löper under 24 månader.

– Vi är otroligt glada och stolta över att vara en del i EU:s framtidssatsning Horizon 2020. Att de väljer att satsa på 3Rtekniker visar på hur viktigt detta är. Det är en bekräftelse på vår teknologiplattforms potential, men inte minst en unik industriell möjlighet att bygga vidare på vår produktportfölj av kommersiellt gångbara tester i en väsentligt snabbare takt, säger Anki Malmborg, VD på SenzaGen.

Möjligheten att testa kemikaliers förmåga att påverka det respiratoriska systemet är viktigt i många olika industrier och idag finns inga tester för detta. Behovet av säkerhetstestning är stort och anslaget från EU ger oss en unik möjlighet tillsammans med partners från olika industrier att utveckla framtidens luftvägstest i enlighet med OECDs riktlinjer, säger Henrik Johansson, Senior Scientist på SenzaGen.

GAEU Consulting AB har koordinerat SenzaGens EU-ansökan som fick ett sällsynt högt betyg med 14,26 av 15 möjliga. Detta vittnar om en enorm styrka både i produktinnovationen och hur ansökan och projektet är formulerat.

Kort om Horizon 2020
Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder Euro(2 014-2020). Syftet är bland annat att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft. Mer om Horizon 2020, se https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

För mer information
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

 

Pressmeddelande som pdf

senzagen logga

SenzaGen och Bioglan i samarbete för nästa generations testmetoder

SenzaGen har tecknat ett samarbetsavtal med läkemedelsföretaget Bioglan som utvecklar och tillverkar krämer och salvor för läkemedels- och kosmetikbranschen. Samarbetet innebär att Bioglan kommer att testa GARDskin för hudallergener på en rad baskrämer som ingår i olika slutprodukter.

Bioglan är ett läkemedelsföretag som arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, särskilt halvfasta ämnen som krämer och salvor. Bioglan tillverkar topikala läkemedel och egenvårdsprodukter för kunder inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med allt från produktutveckling, kliniska prövningar till fullskalig produktion. Säkerhets- och allergitester är en del av Bioglans vardag och idag används företrädesvis human skin patch tester för hudallergier på slutprodukterna. SenzaGens GARDskin erbjuder ett alternativ som på sikt kan ersätta dessa tester och därför har bolagen nu valt att ingå ett samarbete där tillämpningen av GARDskin på komplexa slutprodukter kommer att vidareutvecklas.
-Med Bioglan får vi ett stort kunskapsutbyte och en möjlighet att testa GARDskin på flera olika formuleringar. Vi får även en djupare förståelse för extraktionsprocessen och kan på så sätt utveckla våra produkter och processer. Vårt mål är att GARDskin ska fungera även på slutprodukterna och att fler bolag därmed ska få upp ögonen för vår teknik och se att det finns säkrare och bättre tester än de som på många håll fortfarande är standard idag, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Bioglan med produktion i Malmö söker att frångå traditionella testmetoder på mänsklig hud för att istället använda nästa generations GARD test, för säkerhetstestning av bolagets produkter. GARDskin undersöker och upptäcker allergener i kemikalier och läkemedel genom en unik genomteknik som helt ersätter behovet av djurtester. Målet är att GARDskin ska ersätta de nuvarande testerna, vilket skulle ge en bättre bedömning av allergeniciteten och ett kostnadseffektivare arbetssätt.

För mer information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
Tel: +46 768 284822

Birgitta Svensson, Head of Development, Bioglan AB
Email: amh@senzagen.com
Email: birgitta.svensson@bioglan.se
Tel: +46 40-287561, +46 708-149354

Om Bioglan
Bioglan AB är din partner från produktutveckling till fullskalig tillverkning, vi erbjuder en helhetslösning för alla dina produktions-och servicebehov. Bioglan välkomnar både små och stora utmaningar, och är din partner i valet för
– Enstaka studier under produktutveckling
– Produktion av kliniskt prövningsmaterial (fas I – III)
– Produktion i kommersiell skala för internationella marknader

Mer än tjugofem års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel gör att vi kan erbjuda dig de tjänster du behöver inom områdena halvfasta ämnen och vätskor.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen tecknar distributionsavtal i Korea

SenzaGens har tecknat distributionsavtal med koreanska WOOJUNG BSC, Inc. I december 2015 lagstiftade Korea om att förbjuda djurtester på kosmetika, vilket träder i kraft 4 februari 2017. Avtalet innebär att SenzaGen nu gör inträde på en av världens mest spännande marknader och WOOJUNG BSC kommer att marknadsföra GARDskin för kosmetika i Korea.

Att knyta till oss nya och starka partners är en del av vår affärsmodell. Avtalet med WOOJUNG BSC innebär att vi finns på plats på en av de viktigaste asiatiska marknaderna. Korea har precis som Indien infört förbud mot djurtester på kosmetika. WOOJUNG BSC har ett brett nätverk av kunder och partners inom life science och erbjuder olika lösningar till läkemedelsbranschen vad gäller GMP och prekliniska CRO-tjänster. Detta gynnar oss och vår produktportfölj på lång sikt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Koreanska WOOJUNG BSC etablerades 1989 och är en av de ledande forskningsfaciliteterna i Korea. Bland kunderna återfinns universitet, läkemedelsföretag och forskningsinstitut, till vilka WOOJUNG erbjuder olika tjänster.

-Vi erbjuder en rad olika tjänster till ledande kosmetik- och läkemedelsföretag och universitet i Korea och med GARD förstärker vi vårt erbjudande. Med ny lagstiftning ser vi att allt fler av våra kunder kommer att efterfråga djurfria tester och med GARD får vi ett säkrare och bättre test. Det gynnar oss, våra kunder och alla konsumenter, säger Benjamin ByungNyun Chun, VD på WOOJUNG BSC.

Sedan 2013 råder förbud mot djurförsök på kosmetiska produkter inom EU. Norge har valt att införa samma förbud som EU, medan Indien, Israel, Nya Zeeland och Turkiet har infört förbud mot att utföra kosmetikatester på djur i landet. I december 2015 lagstiftade Korea om ett liknande förbud som träder i kraft 2017. Fler förbud är på gång på stora marknader de närmaste åren, vilket ökar efterfrågan på SenzaGens djurfria genomtester.

För mer information:
A
nki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

About WOOJUNG BSC Connecting Life, Science and Research
For the last 26 years WOOJUNG BSC has been a class-leading-pioneer for the development field of animal laboratory facility and research. Providing safest and most efficient solution to the laboratory and animal researching environment, have been built many top quality laboratories and providing research solutions such as in vitro, in vivo contract research.
The company is confident that cutting edge facilities constructed under WOOJUNG BSC’s name is the most beneficial for the each component of world; human, animal and environment. Scientists and researchers can be always assured that they are in SAFE SHELTER (WOOJUNG).

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen inbjuden till prestigefyllda ICCVAM i USA

SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test för klassificering av olika substanser och därmed möjligheten att identifiera till vilken grad en substans orsakar allergi, den s.k. potencyn.

Amerikanska ICCVAM är en permanent kommitté som består av företrädare från 15 federala regulatoriska och forskningsorgan som utvärderar forskningen kring och driver utvecklingen av toxikologiska och säkerhetstester som ersätter djurförsök. ICCVAM tar expertråd från SACATM**, vars medlemmar inkluderar intressenter från reglerade branscher, djurskyddsorganisationer, akademi, amerikansk delstats- eller internationella tillsynsmyndigheter, och företag eller organisationer som utvecklar, marknadsför eller använder olika testmetoder. I samband med SACATM blev SenzaGen inbjuden att tillsammans med sin partner Burleson Technologies göra ett uttalande under programpunkten Skin Sensitization Testing.

-Det är en stor framgång för oss att vi tillsammans med vår partner Burleson Technologies får ge vår syn på framtidens utveckling i USA, och inte minst att presentera GARD, inför medlemmarna i det prestigefyllda SACATM. Detta visar att GARD redan finns med på deras radar, som nästa generations test. Bara genom samarbete och påverkan på högsta nivå kan vi sätta en ny industristandard för allergitester på den amerikanska marknaden, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

ICCVAMs möte äger rum i Raleigh i North Carolina idag tisdagen den 27 september och SenzaGens VD Anki Malmborg Hager gör sitt uttalande och ger rekommendationerna under programpunkten

ICCVAM Roadmap to Skin Sensitization Testing kl. 11.25

*ICCVAM: The Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
**SACATM: Scientific Advisory Committee on Alternative Toxicological Methods

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri och testet ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Pressmeddelande som pdf

 

SenzaGen tecknar sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8, en ledare inom djurfria tester

I linje med SenzaGens långsiktiga strategi och affärsmodell har bolaget nu tecknat sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8. Avtalet konfirmerar intresset av SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter, då XCellR8 aktivt kommer att marknadsföra GARDskin globalt för kosmetikabranschen och för producenter av hygienartiklar och hushållsprodukter och dess ingrediensleverantörer.

-Avtalet är viktigt för oss, inte enbart för att vi nu ser att vi kan leverera på vår affärsmodell, utan vi ser också ett ökat intresse för vår teknologi och vi får tillgång till en ny marknad med en väletablerad och ytterst kompetent partner. XCellR8 är en av branschens främsta ambassadörer för djurfria tester, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Brittiska XCellR8 etablerades 2008 med uppdraget och visionen att ersätta djurtester med alternativa metoder som är både etiska och vetenskapligt avancerade. Företaget samarbetar med en rad globalt ledande kosmetikabolag och deras leverantörer. XCellR8 är nu ett väletablerat och välrenommerat företag inom
in vitro
tester och alternativa metoder för testning av produktsäkerhet.

-Med GARD tar vi ett steg in i framtiden. Med genom-baserade metoder går vi mot säkrare och bättre tester, och på sikt även mer pålitliga konsumentprodukter utan att behöva genomföra djurtester, säger Dr Carol Treasure, VD på XcellR8

Om XCellR8
XCellR8 erbjuder djurfria testlösningar för kundföretag som erbjuder produkter inom kosmetika, hygienartiklar och hushållsprodukter och deras ingrediensleverantörer. Bolaget hjälper kundföretag att utveckla säkra och innovativa nya produkter, att följa lagstiftning, och att välja djurfria testmetoder som är både vetenskapligt avancerade och etiska.

XCellR8´s brittiska laboratorium är ackrediterat enligt GLP (Good Laboratory Practice), vilket innebär att bolaget kan erbjuda kunder testresultat som kan användas enligt regulatoriska föreskrifter för att visa produktsäkerheten. XCellR8 är proaktiva och bidrar i det globala engagemanget för att ersätta djurförsök genom forskning och utbildningsprogram.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

För med information
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Email: amh@senzagen.com
Mobil: +46 768 284822

Carol Treasure,
Founder & MD, XcelR8
Email: carol.treasure@x-cellr8.com
Mobil: +44 7899 845222

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen inbjudna till High-Tech mässa i amerikanska kongressen

SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016.

High-Tech Health Research Expo arrangeras av Tom Marino, som är republikansk ledamot för Pennsylvania i USA:s representanthus, och en stark förespråkare för ökade investeringar i alternativa djurfria testmetoder. Marknaden för alternativa och djurfria testmetoder växer snabbt och det finns ett stort intresse för dess fördelar – vetenskapligt och ekonomiskt såväl som ur ett folkhälsoperspektiv.

-Uppdraget att minska antalet djurförsök i och med den reformerade Toxic Substances Control Act (TSCA) säkerställer ett ännu större intresse inom området för djurfria testmetoder. SenzaGen har en naturlig plats i detta med sitt GARD test som just nu valideras av OECD för den internationella marknaden, säger Brian Rogers, VD för SenzaGen Inc.

På mässan kommer utvalda företag ha möjlighet att presentera sin verksamhet och teknik till medlemmar av kongressen samt ett stort antal viktiga beslutsfattare och upphandlare från olika myndigheter. Målet med mässan är att bidra till att öka intresset och kunskaperna kring metoder som ersätter djurförsök genom att skapa en möjlighet att lyfta de främsta företagen på området så att de på ett effektivt sätt kan nå ett stort antal beslutsfattare på en gång.

‒ Vi är mycket stolta över att få medverka. Nu har vår amerikanska verksamhet möjlighet att nå några av de mest inflytelserika kongressledamöter som har mycket att säga till om i vår bransch. Vi ser det som en bekräftelse på vår amerikanska satsning och vår unika testmetod GARD säger Anki Malmborg-Hager, VD på SenzaGen AB.

High-Tech Health Care Expo äger rum på Cannon House Office Building i Washington, DC den 15 september, 2016.
SenzaGen deltar med sina amerikanska medarbetare med en monter där företaget kommer att visa den senaste tekniken för att ersätta djurförsök vid säkerhets- och allergitestning av kemikalier och kemiska ingredienser.

För mer information
Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Phone: +46 768 284822

Brian Rogers, CEO US
E-mail: brian.rogers@senzagen.com
Phone: +1 530 304 7648, +1 530 867 5600

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Pressmeddelande som pdf

Nu bloggar vi för Dagens Industri!  SenzaGen tar över stafettpinnen i DI:s Gasellsprånget

Hej!

Som årets vinnare i DI:s Gasellsprånget är det nu dags för oss på SenzaGen att ta över stafettpinnen att blogga för DI efter Maria Forssell på BioCool AB. Texterna hittar ni även här hos oss. Vi är glada för det förtroende vi fått av DI och Gasellsprånget och hoppas kunna bidra med nya kunskaper om vårt bolag och våra produkter samtidigt som vi vill dela med oss om våra tankar om entreprenörskap inom vår bransch som ett spin-out företag från forskningsvärlden.

 

Jag vill först passa på att tacka Maria Forssell för hennes generositet och de insikter som hon delat med sig i bloggen och direkt med oss. Lycka till!

Det är bråda tider för oss på Senzagen, det är mycket som ska på plats innan det är dags för semester. Som för er alla, misstänkter jag. Man tror alltid att man ska hinna mer än man gör och nu har det ju varit extra körigt eftersom vi har haft ett helt fotbolls-EM att spela också.

Vad är då SenzaGen? SenzaGen är ett litet innovationsbolag med rötterna i forskningsvärlden i Lund. Vår affärsidé går enkelt uttryckt ut på att använda odlade mänskliga celler och genteknologi, för att testa om olika ämnen är allergiframkallande. Det är viktigt av en rad olika skäl. Genom att använda vår metod, GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), kan företag som tillverkar olika typer av konsumentprodukter som smink, krämer, rengöringsprodukter och läkemedel testa att ämnen i deras produkter inte framkallar allergier, och därmed kan dessa företag ta fram bättre och säkrare produkter.

Vår metod har visat sig vara mer effektiv än befintliga test på marknaden. Och GARD kan dessutom ersätta djurförsök. Vad många inte känner till är att försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter är förbjudet inom EU sedan 2013 och att flera stora länder nu väljer att ta efter. Även om vi idag skriver 2016 måste vi dock tyvärr konstatera att arbetet med att följa lagstiftningen har gått ganska trögt. Arbetet med att ta fram alternativa metoder till djurförsök är en utmaning. Att det är klurigt rent vetenskapligt kan man ju inse, men att det faktum att människor av naturen är motståndare till förändringar ska ligga så djupt är något vi brottas med dagligen. Att ändra sina vanor och acceptera en förändring är inte självklart, trots att lagen kräver det. Visste ni att många kosmetikabolag har inte lanserat en enda ny ingrediens sedan 2013, eftersom man är osäker på hur man ska testa att den är säker?

Det är en utmaning, men samtidigt det som driver oss. Som ni förstår så brinner vi på SenzaGen för att sprida vår metod och på sikt etablera en ny standard för säkerhetstester på en rad olika produkter. Det var ett av skälen till att jag valde att engagera mig i bolaget. Även om vi är ett litet bolag har vi förhoppningar om att kunna vara med och bidra till att vi alla kan försäkra oss om att de produkter vi använder inte ger oss allergi och vara ett bättre alternativ till dagens djurförsök.

/Anki Malmborg Hager

Faktaruta: Anki Malmborg Hager

Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen AB sedan 2014

Ålder: 50 år

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik LTH, PhD i Immunteknologi Lunds universitet, MBA Falconbury

Erfarenhet: Post-doc på UC Davis, Forskarassistent på avd för Immunteknologi LU, VP Business Development på Alligator Bioscience AB, Investment director på LU Bioscience AB, VD på Cantargia AB, XImmune AB och DiaProst AB.

Nuvarande styrelseuppdrag: Diaprost AB, Immunovia AB, Avena partners AB

Intressen: Resor, fotboll och vin.

SenzaGen AB
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund
www.senzagen.com
+46 (0)46 2756200 (vxl)
info@senzagen.com

Anki Malmborg Hager, VD
amh@senzagen.com
+46 76 8284822

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier.

I denna s.k. ”ring trial” kommer SenzaGens partners, tyska Eurofins BioPharma Product Testing och amerikanska Burlesons Research Technologies, förses med ett flertal kodade kemikalier som ska testas med GARD. Genom att verifiera att GARD är ett robust och reproducerbart test öppnas en ny marknad för SenzaGen, samtidigt som det bekräftar GARD:s unika egenskaper.

“Med validering och verifiering av GARD som ett robust test kan vi nu introducera GARD på bred front i våra prioriterade branscher”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

GARD har sedan tidigare genomgått såväl vetenskaplig som industriell validering. Testmetoden, som är baserad på en innovativ genomteknik, erbjuder ett alternativ till befintliga tester när djurförsök förbjuds i allt större utsträckning.

“Med en lyckad ”ring trial” får vi och våra befintliga kunder ytterligare en bekräftelse på GARD:s kvalitet och effektivitet, och det kommer innebära nya möjligheter för oss, inte minst ur ett regulatoriskt perspektiv”, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Den påbörjade valideringen hos Eurofins och Burleson kommer att pågå under hösten och rapporteras därefter till EURL-ECVAM för granskning och godkännande. Resultatet av valideringen ger ytterligare och förstärkta möjligheter att introducera GARD på olika kontraktslaboratorium vilket ger ökad marknadspenetration.

För mer information:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen ABE-mail: amh@senzagen.com

Telefon: +46 768 284822

Brian Rogers,
VD, SenzaGen IncE-mail:
brian.rogers@senzagen.com

Telefon: +1 530 304 7648


Om GARD

Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen

SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.

Om Eurofins BioPharma Product Testing, München

Eurofins är en av världens största laboratoriegrupper med över 23 000 anställda i 39 länder och mer än 225 laboratorium över hela världen. Bolaget erbjuder heltäckande testning av bland annat läkemedelssubstanser, ingredienser och slutprodukter för läkemedel och kosmetika samt kemiska och mikrobiologiska analyser inom kretsloppets olika delar – lantbruk, livsmedel och miljö

Om Burlesons Research Technologies

Burleson Research Technologies (BRT) är ett kontraktslaboratorium (CRO) i North Carolina som tillhandahåller laboratorietjänster till kunder inom bioteknik, läkemedel, kemisk tillverkning, myndighets- och hälsovårdsindustri med proof-of-concept, prekliniska och kliniska immunotoxikologiska studier.

Pressmeddelande som pdf

SenzaGen vinner DI:s Gasellsprång – mest lovande att bli Supergasell inom 5 år

På onsdagskvällen stod SenzaGen som vinnare i DI:s Gasellsprånget i den nationella finalen i Göteborg.Inledningsvis stod det mellan DigiExam och SenzaGen, men efter en tuff utfrågning och publikomröstning stod det klart att SenzaGen hade störst marknadspotential och möjlighet att ta det största språnget.
-SenzaGen har fantastiska framtidsmöjligheter i en ny och växande global marknad. Vi har arbetat riktigt hårt och det känns extra glädjande att vi nu får denna uppmärksamhet. Vi ser ett ökat intresse för vår teknologi och jag är säker på att denna utmärkelse kommer att leda till fler och spännande affärsmöjligheter i Europa och globalt, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.

Om Gasellsprånget
Gasellsprånget är en tävling för tillväxtbolag anordnad av Dagens Industri. Den genomförs i olika regionala deltävlingar, Två av delvinnarna gör upp i en nationell final. “I valet av finalister till Gasellsprånget 2016 utsåg juryn de företag som de utifrån analys och presentation på scen bedömde ha bästa möjligheter att bli Supergasell inom en 5 års period”.

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
E-mail: amh@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822