Vetenskaplig studie visar att GARDskin™ är det mest tillförlitliga testet för att bedöma om kemiska substanser kan orsaka hudallergier

Inom kosmetikaindustrin är det i fler och fler länder förbjudet att testa ingredienser och slutprodukter på djur. Även inom andra branscher växer sig behovet av djurfria och tillförlitliga testmetoder allt större. De främsta drivkrafterna är striktare myndighetskrav och strävan efter att minska användningen av djurförsök.

En ny vetenskaplig studie visar att SenzaGens testmetod GARDskin™ är mer tillförlitlig än de djurfria testmetoder som idag dominerar marknaden för hudallergitestning; DPRA, KeratinoSens (ARE-Nrf2 luciferase) och h-CLAT. Till följd av att dagens enskilda testmetoder har en relativt låg tillförlitlighet (accuracy), rekommenderar regulatoriska myndigheter att dessa kombineras för att bättre kunna förutsäga om en viss substans är allergiframkallande. Inte ens om några av dagens marknadsledande tester kombineras, uppnås dock en tillförlitlighet på samma höga nivå som GARDskin™.

”Den nypublicerade vetenskapliga studien visar att GARDskin™ kan ge producenter och kontraktslaboratorier möjlighet att med ett enda test utvärdera sina substanser med lika bra eller bättre träffsäkerhet än med en kombination av flera testmetoder. GARDskin™ har därmed potential att effektivisera testningen av kemiska substanser vad gäller tidsåtgång, resurseffektivitet och kvalitet”, säger SenzaGens vd, Anki Malmborg Hager.

Den vetenskapliga studien har utförts av Dr David W Roberts vid School of Pharmacy and Biomolecular Sciences, Liverpool John Moores University i Storbritannien. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Regulatory Toxicology and Pharmacology och kan nås via denna länk : “Is a combination of assays really needed for non-animal prediction of skin sensitization potential? Performance of the GARD™ (Genomic Allergen Rapid Detection) assay in comparison with OECD guideline assays alone and in combination” 

 

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 juli kl. 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen tecknar distributionsavtal med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe

Eurosafe är ett högspecialiserat kontraktslaboratoruim (CRO) med kompetens och expertis inom toxikologiska och regulatoriska tjänster, som strävar efter att erbjuda de bästa testerna till sina kunder. Eurosafe genomför in vitro-tester med fokus på kosmetik- och läkemedels-industrin. Enligt avtalet kommer Eurosafe att marknadsföra GARD™ djurfria tester för hudsensibilisering till sin stora kundbas.

GARD™ är en plattform med djurfria allergitester utvecklade av SenzaGen för säkerhetsbedömning av kemiska ingredienser och blandningar. Plattformen erbjuder hudsensibiliseringstestning med en noggrannhet på 94% och den unika möjligheten att lägga till potency-klassificering enligt regulatoriska krav. Samtidigt eliminerar GARD™ behovet av försöksdjur då testerna utförs i provrör (in vitro).

“Detta avtal är viktigt eftersom det öppnar upp våra möjligheter på en mycket stor marknad, den franska kosmetik- och läkemedelsindustrin. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med en så kompetent och välrenommerad partner som Eurosafe. Tillsammans har vi en klar vision om hur GARD™ kan bidra till marknaden för in vitro tester”, säger Anki Malmborg Hager, VD för SenzaGen.

“Efterfrågan från våra kunder i kosmetik- och läkemedelsindustrin på högpresterande djurfria allergitest ökar ständigt och vi strävar efter att erbjuda den bästa och senaste tekniken. GARD™-portföljen är unik med sitt holistiska tillvägagångssätt och bidrar starkt till en modern teststrategi”, säger Ashwani Sharma, General Manager för Eurosafe.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,
VD, SenzaGen AB
Epost: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Ashwani Sharma,
General Manager, Eurosafe
Epost: ashwani.sharma@eurosafe.fr
Telefon: + 33 7 85 00 40 56

 

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om Eurosafe
Eurosafe är ett franskt kontraktslaboratorium (CRO). I över 30 år har Eurosafe hjälpt sina kunder över hela världen att utveckla kosmetik och läkemedel med tre olika typer av tjänster: in vitro-tester, test på försökspersoner och regulatorisk toxikologi. Vårt erbjudande kompletteras nu med GARDskin™ och GARDpotency™ och tillsammans med våra DPRA, H-Clat och Sens-Is-tester är Eurosafe unikt i EU med en komplett uppsättning standardtester och innovativa sensibiliseringstester.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2018, kl. 08:50

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen har fått beviljat patentskydd för GARDskin™ i Kina

Det nyligen beviljade kinesiska patentet täcker de analysmetoder och genetiska signaturer som utgör basen i konceptet bakom SenzaGens GARDskin™ teknologi. Patentet är giltigt till och med oktober 2031.

“Kina är en potentiellt viktig framtida marknad för oss och patentskyddet i Kina är ytterligare en bekräftelse på vår teknologis meriter och en ny milstolpe i att etablera vår unika testmetod GARDskin™ som en global branschstandard. Detta kompletterar det europeiska patentskyddet och stärker ytterligare vår potential på världsmarknaden för in vitro-tester”, säger SenzaGens VD, Anki Malmborg Hager.

En viktig del i SenzaGens affärsutveckling är relationer med aktörer inom kontraktslabb, industri, myndigheter och intresseorganisationer för alternativa testmetoder. Marknaden för in vitro-metoder växer snabbt, även om djurstudier fortfarande är tillåtna för allergitester i vissa delar av världen. Asien är en stor marknad som växer snabbt, och därför är det viktigt för SenzaGen att förbereda en framtida introduktion av testerna där.

Beskedet från det kinesiska patentverket avser det kinesiska patentet med nummer CN 103429756 B och med titeln: ”Analytical methods and arrays for use in the identification of agents inducing sensitization in human skin”. Motsvarande patentansökningar behandlas för närvarande av patentmyndigheterna i Brasilien, Kanada, Hongkong, Indien, Sydkorea och USA.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: +46 768 284822

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Om GARD™
GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018, kl. 08:50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för det djurfria allergitestet GARDpotency™ inlämnad till regulatoriska myndigheter

GARDpotency™ bygger på samma biologiska plattform som GARDskin™ och båda tester förväntas godkännas och rekommenderas samtidigt. Med GARDpotency™, som utgör ett komplement till GARDskin™, blir SenzaGens allergitest helt unikt på marknaden då det erbjuder djurfria tester av kemikalier enligt EU:s CLP-klassificering. CLP-klassificeringen följer det Globalt Harmoniserade Systemet, GHS, utvecklat av FN för att skapa gemensamma kriterier för klassificering och märkning av kemikalier.

EU:s kemikaliemyndighet ECHA, som reglerar kemikalieanvändningen utifrån REACH-förordningen, kräver att kemikalier som kan orsaka känslighet (sensibilisering) måste potency-klassas enligt CLP. Detta har hittills enbart kunnat göras med en så kallad LLNA-utvärdering (Local Lymph Node Assay) som är ett in vivo-test i djur till skillnad från SenzaGens testplattform GARD™, vilken baseras på mänskliga celler in vitro och genetiska biomarkörer som ger en betydligt högre träffsäkerhet än djurtester.

”Potens är extremt svårt att mäta överhuvudtaget. Vi är därför otroligt glada över att kunna leverera dessa resultat som är väldigt mycket bättre än andra test som är under utveckling. Mot bakgrund av de övertygande valideringsresultaten för GARDpotency™ ser vi fram emot myndigheternas besked kring GARDskin™ och GARDpotency™ under 2019. Vi planerar till följd av dessa goda resultat att kommunicera bolagets försäljningsmålsättning för de kommande åren under H2
2018. Ett positivt besked från valideringen skulle göra vårt allergitest till det första djurfria test som kan användas vid klassificering enligt EU-standarden CLP”, säger Anki Malmborg Hager, vd på SenzaGen.

Resultaten från valideringsrapporten kommer att presenteras vid kommande vetenskapliga kongresser.

För mer information:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768-284822

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 juli 2018 klockan 08.50.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns på  http://www.senzagen.com. 

Bifogat dokument

Vi anställer! – Är du vår nya kollega?

Laboratorieingenjör

Vi behöver förstärka vårt team med en engagerad och strukturerad person som trivs med rutinarbete i en dynamisk verksamhet!

Vill du arbeta med produkter som förbättrar människors hälsa utan att använda djurförsök? Då är tjänsten som laboratorieingenjör hos oss något för dig!

Om SenzaGen

SenzaGen AB är ett publikt Biotech-bolag som erbjuder och utvecklar den nya generationens djurfria testmetoder för bedömning av immunotoxikologiska egenskaper hos bl a kemikalier och komplexa blandningar. SenzaGen AB bildades 2010 som ett spin-out bolag från Institutionen för Immunteknologi, Lunds Universitet. Idag har bolaget 20 anställda och våra kunder finns inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. SenzaGen har mottagit flertalet utmärkelser såsom plats på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista två år i rad, PWCs SKAPA Innovationspris samt Dagens Industris Gasellsprånget. SenzaGen noterades på Nasdaq First North i september 2017 och vi finns på Medicon Village i Lund.

Om GARD

GARD (Genomic Allergen Rapid Detection) är en state-of-the-art in vitro-plattform som med hjälp av patenterade genomiska biomarkörsignaturer och maskininlärning bedömer kemiska substansers kapacitet att orsaka hud- eller luftvägsallergi. Testet är unikt då det efterliknar människans immunreaktion.

SenzaGens ledande produkt, GARDskin, är en vetenskapligt granskad analysmetod med en mycket hög noggrannhet på >90%. Tillsammans med vår nästkommande produkt, GARDpotency, genomgår GARDskin för närvarande en validering hos OECD och ECVAM.

Arbetsuppgifter

  • Delta i kund- och utvecklingsprojekt som laborativ resurs
  • Utföra laboratoriearbete enligt gällande kvalitetssystem och inom överenskomna tidsramar
  • Dokumentera och sammanställa analysdata
  • Köpa in förbrukningsmaterial till laboratoriet
  • Ha ansvar för den dagliga driften på laboratoriet
  • Aktivt deltaga i interna möten

Kvalifikationer

Du har en examen som biomedicinsk analytiker eller motsvarande med flera års erfarenhet av laboratoriearbete i cellbiologisk miljö och är van att genomföra analyser enligt metodbeskrivning. Kunskaper inom cellodling, flödescytometri och RNA-hantering är särskilt meriterande. Du besitter naturligt ett kvalitetstänk. Du är kommunikativ i svenska och engelska i tal och skrift samt är van att arbeta med Officepaketet. Som person är du strukturerad, noggrann och har stort fokus på att leverera arbete med hög kvalitet och i tid. Du känner ansvar och engagemang för din uppgift och du är flexibel och trivs att arbeta i en grupp där alla strävar mot samma mål. Då vi är ett litet sammansvetsat team lägger vi stor vikt på lämplighet och personlighet.

Vi erbjuder

Som anställd hos SenzaGen erbjuds du att arbeta i en kreativ och engagerande miljö och vara del i ett innovativt företag som ligger i frontlinjen inom in vitro-metodik och sensibilisering. Företaget befinner sig i en spännande fas där alla strävar mot att ta företaget och vår vision framåt! Tjänsten är en 6 månaders provanställning med mål att övergå i en tillsvidareanställning. Tjänsten är heltid (40 timmar/vecka) med placering hos SenzaGen på Medicon Village i Lund.

Ansökan

Du ansöker till tjänsten genom att e-posta ditt CV och personliga brev till ansokan@senzagen.com senast 2018-07-15. Vi hanterar ansökningarna löpande så vänligen skicka din ansökan snarast!

Kontaktperson är Maria Agemark (0707-713114 eller maria.agemark@senzagen.com) men notera att din ansökan behöver registreras hos ansokan@senzagen.com

ANSÖKAN SOM PDF

Frukostseminarie med Riksdagens Djurskyddsforum i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International (EJ REG)

Under onsdagen deltog SenzaGens vd Anki Malmborg Hager i ett frukostseminarie i Sveriges riksdag anordnat av Riksdagens Djurskyddsforum Birgitta Ohlsson (L) och Jens Holm (V) i samarbete med Djurens rätt, The Body Shop och Cruelty Free International. Seminariet anordnades för att informera på plats om hur Sveriges politiker ser på ett globalt förbud av djurförsök på kosmetika och Anki presenterade om djurfria metoder för testning av kemikalier och kosmetika.

För några veckor sedan klubbade EU igenom att unionen ska jobba för ett globalt förbud mot djurtester av kosmetiska produkter efter en omröstning med resultatet 620 ja mot 14 nej. Men det saknas fortfarande lagar mot djurförsök av kosmetiska produkter och ingredienser i stora delar av världen. Detta trots att godkända och vetenskapligt bevisat mer effektiva och exakta icke-djurbaserade metoder som både är snabbare och ofta billigare finns tillgängliga.

Cruelty Free International driver en världsomspännande kampanj tillsammans med The Body Shop om att stoppa djurförsök över hela världen under parollen Foreveragainstanimaltesting och intresset för SenzaGens in vitro -metod, där man testar på mänskliga celler i stället för på djur var stort på detta seminarie.

”Att man fortfarande testar på djur i stora delar av världen är egentligen väldigt svårt att förstå när de nya metoderna är mycket säkrare. I snitt har djurtesten en träffsäkerhet på ca 72% och det test vi utvecklat, GARDskin ligger på >90%. Dessutom får man svar hur en mus reagerar jämfört med hur det påverkar det mänskliga immunförsvaret” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

Seminariet är en del i ett mycket viktigt initiativ att politiskt och via opinion driva frågan om att komma från djurförsök och framför allt att kräva säkrare tester av kemiska ingredienser i de produkter som omger oss i vardagen.

”Det har varit en fantastisk möjlighet att få delta i detta och vi ser fram mot att kunna fortsätta bidra till hela projektet på det bästa sätt vi kan” säger Anki Malmborg Hager, vd SenzaGen.

 

 

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Tel: +46 768 284822

SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 3 250 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 65 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 163 kronor, från 777 300 kronor till 777 463 kronor. Antalet aktier ökar med 3 250, från 15 546 000 till 15 549 250 och innebär en utspädning om 0,02 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 650 teckningsoptioner kvarstår 31 600 teckningsoptioner av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att ytterligare högst 158 000 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2018, kl. 15:00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

SenzaGen meddelar att tecknings-optioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 85 000 aktier som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20 kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20 kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt betalas 1 700 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 4 250 kronor, från 773 050 kronor till 777 300 kronor. Antalet aktier ökar med 85 000, från 15 461 000 till 15 546 000, och innebär en utspädning om 0,55 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 17 000 teckningsoptioner kvarstår 32 250 teckningsoptioner av de 49 250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att ytterligare högst 161 250 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets hemsida, http://www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:
Anki Malmborg Hager, vd, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

 

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök http://www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, kl. 15:00.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Bifogat dokument

Kommuniké från SenzaGens årsstämma 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Senzagen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive årets resultat om -12 674 943 kronor, totalt 94 938 082 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 500 000 kronor (600 000 kronor föregående år då styrelsen bestod av fem ledamöter), och utgå med 100 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 200 000 kronor till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl Borrebaeck omvaldes som styrelseordförande.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som Bolagets revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har anmält att auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en utspädning om 20 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförd emission, baserat på antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Antalet aktier som ska kunna emitteras uppgår därmed till högst 3 865 300 stycken varvid Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 193 262,50 kronor.

Incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 100 000 teckningsoptioner
Årsstämman beslutade även om emission av högst 100 000 teckningsoptioner till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och koncernen, som en del av ett incitamentsprogram. De teckningsberättigade har rätt att teckna teckningsoptioner senast den 8 oktober 2018 till en premie motsvarande optionens marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckning av aktier kan ske till en kurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden från och med den 20 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med högst 5 000 kronor.

Utspädningseffekten av emissionen enligt ovan med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner beräknas uppgå till cirka 0,64 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av aktier samt teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker i programmet.

För detaljerade villkor avseende beslutet på årsstämman hänvisas till kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

PDF Stämmokommuniké 8 maj 2018

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager,vd, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon:  0768 284822

 

Om GARD™

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

 

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl. 20:30.

 

 

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.

Carl-Henric Nilsson frånträder styrelseuppdraget i SenzaGen

Lund, 3 maj 2018 – Carl-Henric Nilsson, styrelseledamot i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) sedan 2014, har idag meddelat övriga styrelsen samt Bolaget att han begär eget utträde från uppdraget som styrelseledamot med anledning av att åtal har väckts mot honom avseende misstänkt insiderbrott i FX International AB (publ). Carl-Henric kommer således inte vara föremål för omval på Bolagets årsstämma den 8 maj 2018.

För mer information avseende åtalet mot Carl-Henric Nilsson hänvisas till det pressmeddelande som idag offentliggjordes av FX International AB (publ) på följande länk: http://news.cision.com/se/fxi/r/fx-international-ab-publ—-styrelseledamot-atalas-for-insiderbrott,c2511736

Som en följd av Carl-Henrics utträde kommer det i kallelsen till årsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval justeras enligt följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det totala arvodet till styrelsen minskas med 100 000 kronor till 500 000 kronor där arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 200 000 kronor till styrelsens ordförande.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter, förutom Carl-Henric Nilsson, föreslås till omval, dvs. Carl Borrebaeck, Ann Gidner, Ian Kimber, och Laura Chirica. Carl Borrebaeck föreslås fortsättningsvis omväljas till styrelseordförande.

För mer information avseende kallelsen och det tidigare förslaget hänvisas till Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

 

För mer information, kontakta:
Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
E-mail: carl.borrebaeck@senzagen.com
Telefon:  0708-218330

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
E-mail: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon:  0768-284822

  

Om GARD™
Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod – tester på möss – som endast uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018, kl.09:15.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via http://www.senzagen.com.