Entries by Malin Bergholm

SenzaGen inleder samarbete med partners i Europa och USA

to, jun 09, 2016 09:00 CET Det sista och viktigaste steget i SenzaGen´s formella valideringsprocess av sensibiliseringstestet GARD har nu påbörjats genom samarbeten med två externa laboratorier, Eurofins (Tyskland) och Burlesons (USA). Dessa partners kommer nu att verifiera GARD:s tillförlitlighet och reproducerbarhet, vilket innebär att testet sedan kan utföras av externa kontraktslaboratorier. I denna s.k. […]

SenzaGen vinner DI:s Gasellsprång – mest lovande att bli Supergasell inom 5 år

to, maj 26, 2016 15:53 CET På onsdagskvällen stod SenzaGen som vinnare i DI:s Gasellsprånget i den nationella finalen i Göteborg.Inledningsvis stod det mellan DigiExam och SenzaGen, men efter en tuff utfrågning och publikomröstning stod det klart att SenzaGen hade störst marknadspotential och möjlighet att ta det största språnget. -SenzaGen har fantastiska framtidsmöjligheter i en […]

SenzaGen wins DI’s Gasellsprånget – most promising company to become Supergasell within 5 years

Thu, May 26, 2016 13:50 CET On May 25, SenzaGen was elected winner at the Swedish newspaper Dagens Industri’s event and competition Gasellsprånget, at the national finale in Gothenburg. After a tough round of questions and an audience poll, SenzaGen was elected winner with the greatest market potential and future outlook, leaving the competitor DigiExam […]

SenzaGen vinner Gasellsprånget Malmö

to, maj 12, 2016 15:17 CET SenzaGen har vunnit Gasellsprånget Malmö efter en rafflande utfrågning och publikomröstning vid DI:s Gasellträff i Malmö. Bolaget har nu möjlighet att vinna Gasellsprånget på nationell nivå vid finalen i Göteborg den 25 maj. På onsdagskvällen (11 maj 2016) arrangerade Dagens Industri Gasellträffen Malmö. På plats på Clarion Hotel & […]

SenzaGen elected winner at Gasellsprånget in Malmö

Thu, May 12, 2016 13:22 CET After a thrilling presentation and questioning round, SenzaGen was elected the winner at the local edition of Gasellsprånget in Malmö, Sweden. SenzaGen now has the opportunity to win Gasellsprånget on a national level at the finale in Gothenburg, on May 25. On May 11, the Swedish newspaper Dagens Industri […]

GARD godkänt för validering inom OECD

ti, maj 10, 2016 13:01 CET GARD, SenzaGens sensibiliteringstest, har nu inkluderats i arbetsplanen för OECD:s Test Guideline Programme (TGP) med TGP numret 4.106. Beslutet fattades vid WNT National Coordinators Tests möte i slutet av april. Valideringsprocessen för GARD kommer nu att inledas. SenzaGens test Genomic Allergen Rapid Detection (GARD) har granskats av alla medlemmar […]

GARD approved for validation within the OECD

Tue, May 10, 2016 11:02 CET GARD, Senzagen´s in vitro assay for sensitization, has been included in the OECD Test Guideline Programme (TGP) work plan with the TGP No 4.106. The decision was made at the WNT National Coordinators Test guideline programme meeting in the end of April. The validation process for GARD will now […]

SenzaGen pratar om start-up och entreprenörskap på träff med riksdagen i Stockholm -och besök till Medicon Village

må, maj 09, 2016 12:10 CET ALMI Skåne arrangerar sedan nio år en årlig träff mellan riksdag och skånska entreprenörer. Syftet är att visa på mångfalden i det skånska näringslivet och den verklighet som de lever och verkar i och i år var tre företag från Blekinge och Skåne på plats. Den nionde upplagan av […]