Entries by Malin Bergholm

SenzaGen and Bioglan working together for the next generation of test methods

Wed, Oct 26, 2016 11:00 CET SenzaGen has signed a cooperation agreement with the pharmaceutical company Bioglan, which develops and manufactures creams and ointments for the pharmaceutical and cosmetics industries. The collaboration means that Bioglan will test GARDskin for skin allergens in a number of creams that are included in various end products. Bioglan is […]

SenzaGen tecknar distributionsavtal i Korea

on, okt 19, 2016 11:50 CET SenzaGens har tecknat distributionsavtal med koreanska WOOJUNG BSC, Inc. I december 2015 lagstiftade Korea om att förbjuda djurtester på kosmetika, vilket träder i kraft 4 februari 2017. Avtalet innebär att SenzaGen nu gör inträde på en av världens mest spännande marknader och WOOJUNG BSC kommer att marknadsföra GARDskin för […]

SenzaGen inbjuden till prestigefyllda ICCVAM i USA

ti, sep 27, 2016 08:33 CET SenzaGen medverkar idag tisdagen den 27 september på kommittémöte inom den amerikanska organisationen ICCVAM*, som främjar utvecklingen av alternativa testmetoder som ersätter djurförsök. Tillsammans med bolagets USA-partner, Burleson Technologies, medverkar SenzaGen i det officiella programmet och gör ett uttalande om Skin Sensitization Testing, vikten av säkra och robusta test […]

SenzaGen invited to prestigious meeting at ICCVAM, US

Tue, Sep 27, 2016 08:30 CET On Tuesday the 27 September SenzaGen is invited to participate at a science Committee Meeting of the American organization ICCVAM *, which promotes the development of alternative methods to replace animal testing. Together with its US partner, Burleson Research Technologies, Inc., SenzaGen will participate in the official program and […]

SenzaGen tecknar sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8, en ledare inom djurfria tester

to, sep 22, 2016 12:13 CET I linje med SenzaGens långsiktiga strategi och affärsmodell har bolaget nu tecknat sitt första distributionsavtal med brittiska XCellR8. Avtalet konfirmerar intresset av SenzaGens teknologi och öppnar upp för nya affärsmöjligheter, då XCellR8 aktivt kommer att marknadsföra GARDskin globalt för kosmetikabranschen och för producenter av hygienartiklar och hushållsprodukter och dess […]

SenzaGen signs its first distribution agreement with British XCellR8, a leader in animal-free testing

Thu, Sep 22, 2016 12:12 CET In line with SenzaGen’s long-term strategy and business model, the company has now signed its first distribution agreement with the British test lab company XCellR8. The agreement confirms the interest in SenzaGen’s technology and opens up new business opportunities as XCellR8 will actively market the GARDskin for cosmetics, personal […]

SenzaGen Invited to High-Tech Health Research Expo in Washington, D.C.

Wed, Sep 14, 2016 14:27 CET SenzaGen have been invited by U.S. Representative Tom Marino to present the company’s technology at the High-Tech Health Research Expo in Washington, D.C., where SenzaGen will meet US congressmen and federal procurement officials interested in the use of high-tech human-focused methods to replace animal tests. The Expo takes place […]

SenzaGen inbjudna till High-Tech mässa i amerikanska kongressen

on, sep 14, 2016 14:21 CET SenzaGen har bjudits in av den amerikanske kongressmannen Tom Marino att presentera företagets teknologi på High-Tech Health Research Expo i Washington, DC. Där kommer SenzaGen att möta amerikanska kongressledamöter och federala upphandlingstjänstemän som är intresserade av tekniker som ersätter djurförsök. Mässan äger rum den 15 september 2016. High-Tech Health […]