Entries by Malin Bergholm

12-13 October CAAT Academy training, Germany

Emphasis will be put on skin sensitization models such as h-clat (OECD TG 442E), DPRA (OECD TG 442C) or LuSens. The participants will also perform the IL/18 epiderm for identification and classification of skin sensitizing chemicals (MatTek) as well as the GARDskin sensitization test that detects potency (Senzagen). Read more Training schedule

SenzaGen och AstraZeneca initierar samarbete för teknikutveckling av GARD

to, mar 09, 2017 09:00 CET SenzaGen meddelar idag att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med det globala biofarmaföretaget AstraZeneca. Samarbetet syftar till att testa och utveckla SenzaGens allergitest GARDair, för att skilja mellan allergener och irritanter i luftvägarna. Målet för samarbetet är ett validerat in vitro tox-test som skulle kunna användas i utvecklingen av […]

SenzaGen and AstraZeneca initiate technology development collaboration

Thu, Mar 09, 2017 09:00 CET SenzaGen has signed a collaboration agreement with the global biopharmaceutical  company AstraZeneca. The collaboration focuses on  testing and development of SenzaGen’s sensitization test GARDair, in order to distinguish between allergens and irritants in the respiratory tract. The goal is the validation of in vitro toxicological tests that could be […]

SenzaGen introducerar GARDpotency – en unik möjlighet att kvantifiera kemiska ämnens allergiframkallande egenskaper

må, mar 06, 2017 09:30 CET SenzaGen AB meddelar idag att bolaget inleder pilotförsäljning av GARDpotency – den första djurfria analysmetoden som kan ge värdefull information om den allergiframkallande styrkan för en kemisk substans. GARDpotency är ett unikt komplement till den redan lanserade testmetoden GARDskin. Det har länge funnits ett starkt önskemål från myndigheter och […]

SenzaGen introduces GARDpotency – a unique method for measuring the allergenicity of chemical substances

Mon, Mar 06, 2017 09:30 CET SenzaGen AB announces today the start of pilot sales of GARDpotency, the first animal-free method of analysis that can provide invaluable information on the allergenic potency of a chemical substance. GARDpotency is a unique complement to the previously launched test method GARDskin. For a long time there has been […]

SenzaGen presenterar på Unicorn Summit den 7 mars 2017

må, feb 20, 2017 08:39 CET SenzaGens vd Anki Malmborg Hager kommer att presentera bolagets spännande utveckling vid Vator Securities Unicorn Summit den 7 mars 2017. Presentationen kommer beskriva hur företaget kommersialiserar och vidareutvecklar sina genombaserade tester (GARD), vilka kan bedöma om kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande – ett […]

SenzaGen erhåller EU-anslag på 24 miljoner i hård konkurrens, för utveckling av GARDair för industrin

ti, nov 29, 2016 07:02 CET SenzaGen har fått ett anslag på 24 miljoner kronor av EU:s forsknings- och innovations ramprogram Horizon 2020 för att vidareutveckla första generationens test för luftvägsallergier – GARDair. GARD air är det första in vitro-testet som kan detektera luftburna kemikalier, som orsakar luftvägsallergier, genom en unik genomteknik. Detta följer den […]

SenzaGen awarded EU grant of € 2,4 million in heavy competition, to develop GARDair for industry use

Tue, Nov 29, 2016 07:02 CET SenzaGen has received a grant of € 2,4 million from the EU’s research and innovation framework program Horizon 2020 to develop GARDair, the first generation test for respiratory allergies. GARDair is the first in vitro test that can detect air-borne chemicals that cause respiratory allergies, by using a unique […]