Entries by Malin Bergholm

SenzaGen reports positive results from ring trial in the validation of GARDskin™

Thu, Dec 14, 2017 08:30 CET Lund, 14th December 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today reports highly positive results from the final laboratory stage in the validation of GARDskin™. The results form an important part of the evidence in the approval process for the validation by ECVAM and OECD International Regulatory Authorities. In […]

GARDprotein visar oöverträffad förmåga att identifiera allergener i livsmedel –  nya forskningsresultat presenteras på vetenskaplig konferens.

ti, okt 10, 2017 11:00 CET Lund, 10 oktober 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar idag positiva resultat från en utvärdering av GARDprotein, en testmetod som utvecklas för att kunna utesluta allergiframkallande proteiner ur dagens och morgondagens livsmedel. GARDprotein har potential att öppna en ny marknad för SenzaGens testplattform. Resultaten kommer presenteras vid […]

GARDprotein demonstrates exceptional ability to identify allergens in foodstuff – new research results presented at scientific conference.

Tue, Oct 10, 2017 11:00 CET Lund, 10th October 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announces positive results from an evaluation of GARDprotein, a test method which is developed to make it possible to eliminate allergenic proteins from today’s and tomorrow’s foodstuffs. GARDprotein has the potential to open up a new market for […]

Alla laborativa delmoment slutförda i den regulatoriska delen av validerings-processen för SenzaGens allergitest GARDskin

fr, okt 06, 2017 11:30 CET Lund, 6 oktober 2017 – SenzaGen (Nasdaq First North; SENZA) meddelar idag att alla laborativa moment i valideringen av GARDskin har slutförts enligt plan. Efter databearbetning och statistisk analys kommer resultaten sammanställas och rapporteras till de internationella regulatoriska myndigheterna ECVAM och OECD. I samband med inskickandet av denna rapport […]

Första handelsdag i SenzaGens aktier på Nasdaq First North i Stockholm

to, sep 21, 2017 10:01 CET Handeln i SenzaGen AB:s (publ) aktier inleddes idag på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”SENZA” med ISIN kod SE SE0010219626. SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln i Bolagets aktier inleddes idag på Nasdaq First North. Erbjudandet i SenzaGen inför noteringen blev som tidigare meddelats […]

SenzaGen godkänt för handel på Nasdaq First North

ti, sep 19, 2017 14:20 CET SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) har idag godkänts av Nasdaq Stockholm AB som emittent av aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Första handelsdag med Bolagets aktier är den 21 september 2017. Bolaget har på begäran av Nasdaq Stockholm AB lämnat vissa kompletterande upplysningar i samband med noteringen […]

Erbjudandet i SenzaGen kraftigt övertecknad inför listning på Nasdaq First North

to, sep 14, 2017 16:50 CET Erbjudandet i SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad. Genom nyemissionen i erbjudandet tillförs Bolaget 90,1 MSEK före emissionskostnader.  Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 21 september 2017 under förutsättning att Nasdaq […]

SenzaGen presenterar vid EUROTOX-kongressen i Slovakien

fr, sep 08, 2017 08:30 CET SenzaGen tillkännager idag att bolaget presenterar två vetenskapliga abstrakt och håller en presentation med titeln ”21st century testing: Can one test be stand alone?” vid den kommande EUROTOX-kongressen i Bratislava, Slovakien. Konferensen, The 53rd European Congress of the European Societies of Toxicology, EUROTOX, hålls i Bratislava, Slovakien den 10-13 […]

SenzaGen offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

fr, sep 01, 2017 14:20 CET EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG SenzaGen AB (publ) (”SenzaGen” eller ”Bolaget”) offentliggör erbjudande till allmänheten och ansöker om notering av […]