Entries by Hanna Frykman

SenzaGen’s Annual Report 2017 has been published

The Annual Report 2017 of SenzaGen AB has been published and is available in Swedish at the company’s website senzagen.com/investors/rapporter-. Printed versions of SenzaGen’s Annual Report can be obtained at the company’s office at Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden.     For more information, please contact: Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB Email: […]

SenzaGens årsredovisning för 2017 är nu offentliggjord

SenzaGen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets hemsida, senzagen.com/investors/rapporter,  och på bolagets kontor med adress Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.   För mer information, kontakta: Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com Telefon:  0768 284822     Om GARD™ Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder […]

Successful outcome at the Future of Swedish and Danish Life Science day

We wish to thank Kemivärlden Biotech and Medicon Village for Thursday’s event “The Future of Swedish and Danish Life Science”, many interesting areas within precision medicine and big data were covered, not least within genomics. Life sciences and information technologies have become more and more connected to make patient’s life better; a perfect example on […]

The Validation of GARDskin

Johansson A, Agemark M, Gradin R, Larne O, Appelgren H, Forreryd A, Jerre A, Edwards A, Hoepflinger V, Burleson F, Gehrke H, Roggen E, Johansson H SenzaGen, Lund, Sweden, Burleson Research Technologies, Morrisville, US, Eurofins, Munich, Germany Introduction The prevalence of allergic contact dermatitis (ACD) is estimated to >20% in the western world. Not only […]

SenzaGen tecknar betydelsefullt licensavtal i USA med Burleson Research Technologies

Lund, den 7 Mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att företaget har tecknat ett strategiskt viktigt licensavtal med Burleson Research Technologies Inc. (BRT). BRT kommer som första licenstagare i USA att marknadsföra och tillhandahålla GARD™ och utföra testet i sitt laboratorium i North Carolina. BRT blir således det första amerikanska laboratoriet […]

SenzaGen appoints new Chief Scientific Officer

Lund, March 7, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) today announced that the company has recruited Dr Gunilla Grundström as its new Chief Scientific Officer. She has more than 10 years of commercial experience in the pharmaceutical and medical technology industry and comes most recently from a position as Senior Research Manager at Baxter. […]

SenzaGen utser ny Chief Scientific Officer

Lund, den 7 mars, 2018 – SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA) meddelar idag att bolaget rekryterat dr Gunilla Grundström som ny Chief Scientific Officer. Hon har mer än tio års kommersiell erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer närmast från en position som Senior Research Manager på Baxter. Gunilla Grundström har en civilingenjörsexamen från Lunds […]

Avgörande resultat från forskning om prediktiv prestanda av GARD™ publicerad i högt ansedd vetenskaplig tidskrift

SenzaGen tillkännager idag att forskningresultat från en studie som syftat till att evaluera ”conformal prediction” av GARD™ har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Toxicology in Vitro. Forskningsresultaten visar att GARD™, som första in vitro-metod för klassificering av kemikaliers hudsensibiliserande effekter, kan tillhandahålla ett statistiskt mått på den så kallade osäkerhetsgraden förenad med varje enskild […]